Scroll Top
59/469 พระรามที่2 ซอย 52 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
female circumcision
ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศหญิง

การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศหญิงในทางการแพทย์แบบปัจุบัน มีความแตกต่างจากการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศหญิงที่ทำกันในประเทศแอฟริกา หรืออเมริกาใต้ โดยในปัจุบันมีความสับสน เพราะใช้คำศัพท์คำเดียวกันคือ FEMALE CIRCUMCISION ในประเทศแอฟริกามีความเชื่อทางจิตวิญญาณทำให้เกิดประเพณีการขลิบหนัง ของอวัยวะของเพศหญิง โดยการตัดคลิตอริส และหนังหุ้มคลิตอริสทั้งหมด โดยใช้คำศัพท์ที่เรียกว่าการขลิปหนังตามประเพณี [SUNNA CIRCUMCISION] การขลิบหนังหุ้มปลายคลิตอริสเป็นการผ่าตัดเพื่อเปิดคลิตอริสให้สามารถรับการ กระตุ้นทางเพศได้ง่าย ทำในคนที่มีปัญหาทางกายวิภาคที่ส่งผลให้ไม่มีความสุขทางเพศ ปัญหาทางกายวิภาคที่มีผลต่อความสุขทางเพศจะต้องเกี่ยวข้องและเป็นสาเหตุที่ชัดเจน เพราะการผ่าตัดไปแล้วจะแก้ไขกลับคืนได้ยาก

1. ปัญหาทางกายภาพที่ขัดขวางทางรับความรู้สึกของคลิตอริส ได้แก่

ก. หนังหุ้มปลายปิดหมดไม่สามารถรูดเปิดได้ [PHIMOSIS]

เช่นเดียวกับการที่รูเปิดเล็กในเพศชายและทำให้รูดไม่ได้สำหรับผู้หญิง เกิดจากหนังที่หุ้มยืดติดกับคลิตอริสแน่นไม่สามารถรูดเปิดได้
โดยทั่วไปมีการแบ่งระดับการติดเป็น 4 ระดับตามการติดหนังหุ้มคลิตอริส
[ระดับ 1 =25% , ระดับ 2 =50%, ระดับ 3 =75%, ระดับ 4 = 100%]

ข. การที่มีหนังหุ้มปลายยืดยาวเกินจะขัดขวางต่อการสัมผัสเวลามีเพศสัมพันธ์

การที่มีความยืดยาวเกินไปแบ่งระดับได้เป็น 4 ระดับ เช่นกัน [ระดับ 1 ยาว 1/4 นิ้ว , ระดับ 2 ยาว 1/3 นิ้ว, ระดับ 3 ยาว 1/2 นิ้ว, ระดับ 4 ยาว 1 นิ้ว]
การผ่าตัดควรจะทำแล้วได้ผลดี ในความผิดปกติ ระดับ 3 และ 4

2. หนังหุ้มที่มีลักษณะเป็นพังพืดและมีความยืดหยุ่นน้อย

3. ต้องการเพิ่มความรู้สึก

ในกรณีนี้ต้องตรวจปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเวลามีเพศสัมพันธ์ก่อนจิตแพทย์เป็นผู้ให้คำแนะนำเหล่านี้ได้ ดี ควรลองใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อพัฒนาก่อนการตัดสินใจผ่าตัด

4. คนที่อ้วนมาก

คลิตอริสจะอยู่ในตำแหน่งที่ลึก ยากที่จะรับความรู้สึก

5. การที่คลิตอริสมีขนาดเล็กและอยู่ลึกมาก

การผ่าตัดจะได้ผลดี เฉพาะคนที่มีปัญหาหนังหุ้มอวัยวะยาวและติด ซึ่งจะเป็นสาเหตุหลักของการมีเพศสัมพันธ์จริงๆ ถ้าไม่ใช่ ถึงแม้ผ่าตัดไปก็ได้ผลไม่ดี อีกอย่างหนึ่งถึงการผ่าตัดไม่ได้รับประกันได้ว่าจะทำให้ถึงจุดสุดยอด [ORGASM] ได้เพียงแต่ช่วยให้มีความรู้สึกดีขึ้นกว่าก่อนการผ่าตัดเท่านั้น

การปรึกษาก่อนผ่าตัด

 1. การผ่าตัดทำเฉพาะในคนที่อวัยวะเพศมีการเจริญเติบโตเต็มที่ [อายุ > 20 ปี]
 2. ก่อน ที่จะพบศัลยแพทย์ตกแต่งควรที่จะปรึกษาสูตินารีแพทย์ เพื่อทำการตรวจอวัยวะภายนอก ก่อนว่ามีปัญหาหรือไม่ การตรวจควรต้องตรวจทั้งในช่องคลอด ,แคมใน ,และส่วนของคลิตอริส
 3. ตรวจลักษณะทางกายภาพคลิตอริส มีการติดกับหนังหุ้มเกินไปหรือไม่ ตรวจดูการเปิด คลิตอริส เพื่อทำความสะอาดและรับความรู้สึก
 4. ปรึกษา จิตแพทย์ บางครั้งปัญหาความสุขของการมีเพศสัมพันธ์ อาจมีปัญหาที่ฝ่ายชายได้ เช่นมีการกระตุ้นทางเพศน้อยเกินไป ,ปัญหาการหลั่งเร็วหรือปัญหาเรื่องประสบการณ์ จิตแพทย์อาจใช้คำแนะนำที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
 5. หลัง จากปรึกษาสูติแพทย์และจิตแพทย์แล้วพบว่าปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ อยู่ที่ลักษณะทางกายภาพจริง สามารถนัดตรวจและปรึกษาก่อนผ่าตัดกับศัลยแพทย์ได้ โดยอาจต้องแนบผลตรวจมาด้วยในวันที่ปรึกษาเพื่อประกอบการตรวจร่างกายเพื่อให้ มั่นใจว่าการผ่าตัดช่วยให้ได้ผลดีอนึ่ง ก่อนการตัดสินใจผ่าตัดถ้าเพิ่มขนาดคลิตอริส โดยการใช้เทสโทรเตอโรนครีมสามารถช่วยเพิ่มขนาดคลิตอริสให้มีขนาดใหญ่ส่งผล ให้มีความรู้สึกดีขึ้นและง่ายจากการกระตุ้น
 6. ผล ข้างเคียงของการผ่าตัดคือระยะแยกขอบของคลิตอริสจะมีแผลทำให้มีอาการปวด ,และคันได้ การที่คลิตอริสเปิดออกทำให้ความรู้สึกไวเกินไปในระยะแรกได้

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 1. นัดปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจร่างกายก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 2. ถ้าดมยาสลบต้องงดอาหาร 6 ช.ม. ก่อนการผ่าตัด
 3. การผ่าตัดอาจทำพร้อมกับการลดขนาดของแคมในถ้าต้องการลดขนาดของแคมใน
  ควรแจ้งให้ทราบตั้งแต่วันมาปรึกษา
 4. เลือกการผ่าตัดประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนมีประจำเดือน เพื่อสะดวกในการดูแลแผล
 5. หยุดงานประมาณ 2 – 3 วัน
 6. เตรียมกางเกงในหลวมๆใส่ในวันผ่าตัด
 7. งดสูบบุหรี่ 1 อาทิตย์ ก่อนและหลังผ่าตัด
 8. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ 1 วันก่อนผ่าตัด
 9. งดยาต้านการอักเสบกลุ่ม แอสไพริน และวิตามิน E 2 อาทิตย์ ก่อนการผ่าตัด

ขั้นตอนการผ่าตัด

การผ่าตัดอาจทำโดยการดมยาสลบ แต่โดยทั่วไปสามารถทำโดยการฉีดยาชาได้

 1. วาดรูปส่วนของหนังหุ้มปลายที่ต้องการตัดออก
 2. ทำการฉีดยาชาผสมอดีนาลีน
 3. แยกหนังหุ้มออกจากคลิตอริสกรณีที่มีการติดกันอยู่
 4. หยุดเลือด
 5. เย็บปิดแผลโดยใช้ไหมละลาย
 6. กรณีที่มีการติดของคลิตอริสและเยื่อหุ้มอาจต้องวางวัสดุปิดแผลกันการติดกันใหม่ของหนังหุ้มปลาย

การดูแลหลังการผ่าตัด

 1. นอนพักจนเลือดหยุดสนิทก่อนการกลับบ้าน
 2. แพทย์จะนัดตรวจแผลในวันรุ่งขึ้น
 3. ทานยาแก้ปวดและยาแก้อักเสบตามที่จัดไว้ให้
 4. ในวันที่ 2 หลัง ผ่าตัดสามารถทำแผลได้เองโดยเช็ดด้วยน้ำเกลือแล้วป้ายแผล
  ด้วยขี้ผึ้งผสมยาปฎิชีวณะ
 5. ถ้ามีเลือดออกผิดปกติให้ใช้ผ้าก๊อส กดไว้ประมาณ 5 – 10 นาที ถ้าเลือดไม่หยุด
  ให้ติดต่อแพทย์ทันที
 6. จะนัดทำการตรวจแผลอีกครั้งเมื่อ 1 สัปดาห์
 7. งดออกกำลังกายหนักๆ ประมาณ 2 สัปดาห์
 8. งดการร่วมเพศ 2 สัปดาห์
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.