Scroll Top
59/469 พระรามที่2 ซอย 52 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
penis lengthening surgery
เพิ่มความยาวอวัยวะเพศชาย

โดยทั่วไปแล้วอวัยวะเพศที่มีขนาดสั้น อาจมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้หลายอย่าง เช่น

 1. กรรมพันธุ์คือมีอวัยวะเพศสั้นมากเอง โดยหลังจากผ่านช่วงวัยรุ่นแล้วยังมีขนาดสั้นอยู่
 2. โรคบางอย่างที่ทำให้อวัยวะเพศหดสั้นเอง เช่น ไพโรนี
 3. น้ำหนักตัวที่เพิ่มมากมีการสะสมไขมันบริเวณหัวเหน่าทำให้ส่วนอวัยวะเพศที่ยื่นออกจากร่างกาย สั้นกว่าเดิมเพราะส่วนฐานอวัยวะเพศหนาขึ้น
 4. อุบัติเหตุหรือแผลเป็นที่อวัยวะเพศอาจคงให้อวัยวะเพศสั้นลงหรือถูกทำร้ายร่างกาย เช่นการถูกตัดอวัยวะเพศ ก็เป็นสาเหตุที่พบได้บ้าง

โดยทั่วไปการที่อวัยวะเพศสั้น มักจะเป็นตั้งแต่กำเนิดมากกว่าปัจจัยอื่นๆ อย่างไรก็ตามอวัยวะเพศที่สั้นก็สามารถมีความยาวเพิ่มขึ้นได้มากขณะที่แข็ง ตัวเวลามีอารมณ์ทางเพศ ดังนั้น การจะวัดความยาวของอวัยวะเพศจะต้องดูทั้งระยะที่อ่อนตัวและแข็งตัว ถึงแม้ว่าระยะเวลาที่อ่อนตัวมีขนาดเล็กมากๆ แต่ถ้าแข็งตัวแล้วมีขนาดยาวเพียงพอก็มักจะไม่มีปัญหา

การผ่าตัดเพิ่มความยาวนั้นจะสามารถเพิ่มความยาวได้เพียงประมาณ 2-4 ซ.ม. ในระยะที่อ่อนตัว และประมาณ 1-2 นิ้ว ในระยะที่แข็งตัวไม่สามารถเพิ่มความยาวเกินไปได้เพราะอาจมีอันตรายต่อเส้น เลือดเส้นประสาทที่มีหน้าที่รับความรู้สึกของอวัยวะเพศได้

ส่วนของอวัยวะเพศชาย ประกอบด้วยแกนกลาง 3 แกน (ดังรูป) แกนด้านบน 2 แกน จะมีหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักของอวัยวะเพศในการเพิ่มความยาวแกนทั้งสองจะยึด ต่อกับกระดูก เชิงกรานแล้วทอดตัวพบกระดูกประมาณ 2-3 ซ.ม. ก่อนที่จะยื่นออกจากร่างกาย บริเวณที่แกนอวัยวะเพศยึดติดกับกระดูกจะมีเอ็นยืดที่มีความแข็งแรงมาก ยึดแกนอวัยวะเพศติดกับกระดูก

 • การผ่าตัดโดยเทคนิคนี้จะทำการตัดขยายเอ็นที่ยึดอวัยวะเพศตรงกระดูก เชิงกราน ทำให้ส่วนแกนอวัยวะเพศที่อยู่ติดกับกระดูกเชิงกราน ยื่นออกนอกลำตัวได้ ความยาวที่เพิ่มขึ้นก็ได้จากการยืดส่วนนี้ออกนั่นเอง อนึ่งการตัดเอ็นที่ยึดอวัยวะเพศ สามารถตัดได้จนถึงขอบกระดูกเชิงกรานเท่านั้น ไม่สามารถตัดได้มากกว่านี้ เพราะมีผลกระทบต่อเส้นเลือดและเส้นประสาท
  ทำให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพ ทางเพศได้ถ้าไม่ระมัดระวัง ดังนั้นความยาวจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 1-3 ซ.ม. ขึ้นอยู่กับขนาดอวัยวะเพศเดิม กล่าวคือ ถ้าอวัยวะเดิมมีขนาดยาวอยู่แล้วส่วนที่อยู่ติดกับกระดูกจะยาวกว่าคนที่มี ความยาวอวัยวะเพศสั้นกว่า ดังนั้นในคนที่มีอวัยวะเพศยาวกว่าก็จะได้ความยาวที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคนที่มี อวัยวะเพศสั้น
 • เทคนิคการผ่าตัดสามารถทำได้โดยการเปิดแผลบริเวณหนังหุ้มปลายเหมือนกับการขลิบหนังหุ้มปลาย (สามารถทำพร้อมกับการขลิบหนังหุ้มปลายได้ด้วย) หรือจะเปิดแผลบริเวณโคนอวัยวะเพศเป็นรูปตัว V ได้
 • หลังการผ่าตัดยืดเอ็น ยืดอวัยวะเพศมักมีปัญหาการเกิดพังพืดยึดอวัยวะเพศให้สั้นใหม่ การป้องกันอาจทำโดยการใช้ไขมันวางไว้หน้าต่อเอ็นที่ยืดออกแล้วหรือในบางคนอาจใช้แผ่นซิลิโคนขวางไว้ได้นอกจากนั้นแล้วหลังผ่าตัดยังต้องใช้น้ำหนักถ่วงที่อวัยวะเพศประมาณ 1 เดือน เพื่อป้องกันการเกิดพังพืดหดรัดให้อวัยวะเพศสั้นเหมือนเดิม
 • ผลของการผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้หลังการผ่าตัดอวัยวะเพศจะมีความรู้สึกเท่าเดิม เหมือนเดิม สามารถแข็งตัวและสอดใส่ขณะร่วมเพศได้แต่จะมีทิศทางขณะที่แข็งตัวเปลี่ยนไป กล่าวคือก่อนการผ่าตัดขณะที่แข็งตัวโดยทั่วไปมุมของอวัยวะเพศเมื่อเทียบกับ ลำตัวจะมีประมาณ 90-120 องศา แต่หลังการผ่าตัดมุมนี้จะลดลงเหลือประมาณ 70-90 องศา แต่สามารถร่วมเพศได้ปกติ ยกเว้นในบางท่าทางที่อาจมีปัญหาบ้าง

2. การยืดแกนกลางอวัยวะเพศ

เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ยุ่งยาก ข้อนี้ใช้ในคนที่ เคยทำเทคนิคที่ 1 แล้วและยังสั้นเกินไป การผ่าตัดทำโดยการเปิดแผลที่ปลายอวัยวะเพศเลื่อน ผิวหนังหุ้มปลายลงแล้วทำการแยกเส้นเลือดหลังเส้นประสาทออกจากแกนกลางอวัยวะ เพศแล้วทำการผ่าตัดแกนกลางอวัยวะเพศ จนมีความยาวมากขึ้นแล้วปิดแผลเป็นโดยใช้ผนังเส้นเลือดดำหรือผิวหนัง

วิธีนี้เป็นการยืดส่วนแกนอวัยวะเพศจริง แต่เนื่องจากเทคนิคมีความยุ่งยากและใช้เวลาพักฟื้นนานจึงไม่นิยมทำกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงการผ่าตัดเทคนิคที่ 1 เป็นหลัก

การปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัด

 1. ก่อนการนัดพบแพทย์เพื่อปรึกษาควรเตรียมถ่ายภาพอวัยวะเพศ ขณะที่อ่อนตัวและขณะที่แข็งตัว พร้อมทั้งวัดขนาดในเวลาที่แข็งตัวและอ่อนตัว
 2. โรคประจำตัวบางชนิด เช่นเบาหวานมีผลต่อแผลผ่าตัด ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน ถ้าตัดสินใจผ่าตัด
 3. กรณี ที่สูบบุหรี่หรือมีโรคทางหลอดเลือดอาจมีผลต่อการหายของแผลอาจต้องเลือก เทคนิคที่มีการเปิดแผลผ่าตัดน้อยโดยทั่วไปแนะนำให้งดสูบบุหรี่ 2 อาทิตย์ก่อนผ่าตัด
 4. ผู้ที่เคยฉีดสารแปลกปลอมต้องระมัดระวังเพราะสารแปลกปลอม มีผลต่อการหายของแผล
 5. เลือกแผลที่จะผ่าตัดว่าจะลงแผลที่ขลิบหนังหุ้มปลายหรือที่ฐานอวัยวะเพศ
 6. ถ้าต้องการขลิบหนังหุ้มปลายสามารถทำพร้อมกันได้เลย
 7. ถ้า ต้องการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ ก็สามารถทำพร้อมกันได้แต่ต้องระวังเรื่องการเปิดแผล โดยทั่วไปถ้าต้องการเพิ่มขนาดโดยการฉีดไขมันไม่ควรเปิดแผลที่หนังหุ้มปลาย แต่ถ้าเพิ่มขนาดโดย Scaffold หรือใส่ผิวหนังหุ้มรอบควรเปิดแผลที่ปลายอวัยวะเพศ
 8. ตรวจดูบริเวณกระดูกหัวเหน่า ว่ามีไขมันอยู่มากหรือไม่ ถ้ามีไขมันอยู่มากบริเวณเหนือต่อฐานอวัยวะเพศ การดูดไขมันจะช่วยเพิ่มความยาวของอวัยวะเพศได้บ้าง
 9. ตรวจดูโคนอวัยวะเพศส่วนที่ติดกับถุงอัณฑะในบางคนอาจมีพังพืดยึดต่อกัน โดยเฉพาะเวลาแข็งตัวการผ่าตัดได้ใช้เทคนิคทางศัลยกรรมตกแต่ง [ Z Plasty ] สามารถช่วยเพิ่มความยาวส่วนล่างนี้ได้

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 1. ใส่เสื้อผ้าหลวมๆ
 2. งดสูบบุหรี่หรือยาแก้ปวด 10 วันก่อนผ่าตัด
 3. เตรียมหยุดงานประมาณ 3 วัน
 4. อาบน้ำก่อนมารับการผ่าตัด
 5. โกนขนรอบอวัยวะเพศในวันผ่าตัด
 6. ถ้ามีโรคประจำตัว เช่นเบาหวาน ความดันโลหิต ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนผ่าตัด
 7. เตรียมกางเกงใน Boxer หลวมๆใส่หลังผ่าตัด ควรเลือกกางเกงในสีเข้มเนื่องจากหลังผ่าตัด อาจมีน้ำเหลืองซึมเปื้อนได้
 8. แจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้าถ้าต้องการดูดไขมันที่ฐานอวัยวะเพศด้วย
 9. ถ้ากังวลมากวันก่อนผ่าตัดอาจทานยานอนหลับได้
 10. งดน้ำและอาหาร 6 ช.ม.ก่อนผ่าตัด

ขั้นตอนการผ่าตัด

 1. ทำโดยวางยาสลบโดยลงแผลที่บริเวณฐานของอวัยวะเพศ ประมาณ 1 นิ้ว
 2. ยืดเอ็นที่ใช้ยืดอวัยวะเพศ [ Suspensary ligament ] ออก
 3. เย็บปิดแผลที่ผิวหนัง
 4. ยึดอวัยวะเพศ เพื่อป้องกันการหดรั้งของพังพืด

กรดูแลหลังการผ่าตัด

 1. ทำความสะอาดแผลทุกวันโดยแพทย์จะนัดทำแผลในวันรุ่งขึ้นหลังจากนั้นผู้ป่วยสามารถทำแผลเองได้
 2. จะนัดตัดไหมเมื่อประมาณ 7-10 วัน ผู้ที่สูบบุหรี่อาจตัดไหมช้ากว่านี้
 3. อวัยวะเพศที่ลูกอัณฑะอาจบวมได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์
 4. ห้ามร่วมเพศประมาณ 4 อาทิตย์
 5. อาจต้องใช้ยาลดการแข็งตัวของอวัยวะเพศในช่วง 10 วันหลังผ่าตัด
 6. ใช้เทคนิคป้องกันการหดรั้ง 4 อาทิตย์หลังตัดไหม เพื่อป้องกันการหดรั้งกลับของอวัยวะเพศ ( อาจต้องทำประมาณ 6 เดือน )
 7. หลีกเลี่ยงการดูภาพหรือหนังสือที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศเพราะจะทำให้เจ็บปวดแผลเวลาแข็งตัว

ผลการผ่าตัด

 1. ไม่มีผลต่อการร่วมเพศ หรือการปัสสาวะ
 2. ความรู้สึกทางเพศในอาทิตย์แรกอาจเปลี่ยนแปลงไป และจะกลับมาเหมือนเดิม ภายในระยะเวลา 1 – 2 เดือน
 3. หลังผ่าตัดอวัยวะเพศจะแข็งตัวในทิศทางที่เปลี่ยนไปได้
 4. ความยาวที่เพิ่มขึ้น จะได้ประมาณ 1/2 – 2 นิ้ว ขึ้นอยู่กับกายภาพของผู้ป่วยแต่ละคน
 5. การเพิ่มขนาดควรทำหลังจากเพิ่มความยาวประมาณ 3 – 6 เดือน
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.