Scroll Top
59/469 พระรามที่2 ซอย 52 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
parafinoma penis
แก้ไขการฉีดสารแปลกปลอม

ขนาดของอวัยวะเพศที่เล็กเป็นปมด้อยของผู้ชายบางคนทำให้เกิดความกังวลใจใน เรื่องขนาดในวัยที่มีกิจกรรมทางเพศเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉีดสารแปลกปลอมมักทำในช่วงแรกๆที่มีประสบการณ์ทางเพศ เนื่องจากความเชื่อว่าขนาดของอวัยวะเพศมีผลต่อความสุขของเพศตรงข้าม ด้วยความคิดเพียงชั่ววูบแต่ผลตามมาเป็นปัญหาใหญ่ และเป็นปัญหาเรื้อรังไม่สามารถแก้ไขให้หายเป็นปกติได้เหมือนเดิมก่อนการฉีด

การฉีดสารแปลกปลอมมักทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพราะไม่ต้องผ่าตัดไม่มีแผลและ สารที่ฉีดสามารถหาซื้อได้ง่ายโดยทั่วไปในคนไทยนิยมฉีดน้ำมันมะกอกหรือเพนนิ ซิลินมากที่สุด น้ำมันมะกอกที่ขายในตลาดไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ เพราะไม่ได้ผลิตมาเพื่อฉีดเข้าไปในร่างกาย ดังนั้นถ้าฉีดเข้าไปมากจะเกิดการติดเชื้อ แตกเป็นแผลที่อวัยวะเพศ หรือมีอาการบวมแดง โดยรอบอวัยวะเพศได้ ถ้าอาการอักเสบลุกลามไปทั่ว อาจมีผลให้มีเนื้อตายอย่างกว้างขวางในคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น โรคเบาหวาน อาจมีการอักเสบลุกลามมาก จนต้องตัดอวัยวะเพศได้ สำหรับการใช้เพนนิซิลิน มักมีปฎิกิริยาน้อยกว่าน้ำมันมะกอก ตัวยาเพนนิซิลีนมักรวมกันเป็นกลุ่มก้อน ทำให้สามารถผ่าตัดเอาออกได้ง่าย

1.การอักเสบและติดเชื้อ

ก. อาจเกิดขึ้นทันที โดยมีอาการบวมแดงไปทั่ว การรักษาทำโดยใช้ยาแก้อักเสบฉีดหรือกิน อาการมักจะดีขึ้นได้ ถ้าการอักเสบมีไม่มาก

ข. เกิดขึ้นภายหลัง มักเกิดจากการที่ผิวหนังที่หนาผิดปกติและไม่ยืดหยุ่น เมื่อเสียดสีกับช่องคลอดอาจเกิดการถลอกเป็นแผลตามมาโดยที่อาจลุกลามเป็นแผล ลึกและหายช้า เนื่องจากผิวหนังที่ฉีดน้ำมันมะกอกมีเลือดมาเลี้ยงน้อย แผลถลอกหรือแผลลึกจะใช้เวลานานมากกว่าแผลจะหาย ระหว่างที่เป็นแผลควรงดการร่วมเพศ และต้องทำแผลทุกวันทำให้มีปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจำวันและอาจมีปัญหาในครอบครัวตามมาเพราะไม่สามารถมีกิจกรรมทางเพศเป็นเวลานาน

ค. การเกิดแผลเรื้อรังเป็นเวลานานมาก จะเปลี่ยนเป็นมะเร็งได้

2. เกิดพังผืดแข็งโดยรอบอวัยวะเพศ ทำให้ผิวหนังรอบอวัยวะเพศหนาตัวและแข็งขึ้นไม่นิ่มเหมือนผิวหนังเดิมขาดความ ยืดหยุ่น แม้อวัยวะเพศมีขนาดใหญ่แต่จะขาดความยืดหยุ่นและมีลักษณะเป็นก้อนแข็ง ไม่สามารถยืดขยายได้ เช่นอวัยวะเพศเดิม บางครั้งถ้าใหญ่มากก็จะไม่สามารถสอดใส่ในช่องคลอดผู้หญิงปกติได้ การที่ความยืดหยุ่นลดลงทำให้ขณะที่แข็งตัวความยาวอาจลดลงได้

3. ความสึกทางเพศลดลง เนื่องจากผิวหนังที่เปลี่ยนไปจากผิวหนังที่นิ่มและยืดหยุ่นเป็นก้อนหนาแต่ขาดความรู้สึก

4. ฝ่ายหญิงมักจะเจ็บมากในการร่วมเพศ บางครั้งไม่ใช่เพราะความใหญ่ที่เพิ่มแต่เป็นเพราะความแข็งของก้อน สิ่งแปลกปลอม

5. สารที่ฉีดอาจไหลไปที่หัวเหน่าและถุงอัณฑะ ทำให้คลำได้ก้อนแข็งๆ รอบอวัยวะเพศ

6. การใช้ชีวิตในสังคม การที่มีอวัยวะเพศรูปร่างประหลาด เวลาไปยืนปัสสาวะในห้องน้ำสาธารณะก็ต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงไม่ให้ใครเห็น

7. เกิดความเจ็บปวดในการร่วมเพศขณะที่แข็งตัว ถึงแม้อวัยวะเพศจะใหญ่แต่จะขาดความยืดหยุ่นไม่สามารถขยับผิวหนังขึ้นลงได้ อิสระ ทำให้มีความตึงของผิวหนังเวลาแข็งตัว การเสียดสีเวลามีเพศสัมพันธ์ ในผิวหนังแบบนี้ก็เกิดแผลถลอกได้ง่ายทำให้เกิดความเจ็บปวดทุกครั้งที่ร่วมเพศ

จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้คนที่ฉีดสารแปลกปลอมมีปัญหากับอวัยวะเพศมากกว่ามีประโยชน์ ในการเพิ่มความสุขทางเพศ และต้องการ การแก้ไขการฉีดสารแปลกปลอมใช้เวลาเพียง 5 -10 นาที แต่การแก้ไขต้องใช้เวลาผ่าตัดนาน บางครั้งต้องผ่าตัดหลายครั้งและถึงอย่างไรก็ไม่สามารถตัดเอาสิ่งแปลกปลอมออก ได้หมด เพราะสารเหล่านั้นกระจายออกไปที่ผิวหนังในทุกระดับและมีบ่อยครั้งจะกระจายไป ที่ถุงอัณฑะและหัวเหน่าด้วย

เทคนิคการผ่าตัด

การผ่าตัดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายที่ต้องการเอาสิ่งแปลกปลอมออกมากน้อยแค่ ไหนและขึ้นอยู่กับปริมาณสารที่ฉีดว่า ฉีดไว้มากแค่ไหนถ้าฉีดไว้มากก็มักมีปัญหาในการเลือกเทคนิคการผ่าตัดมากกว่า คนที่ฉีดไว้น้อย โดยในคนที่ฉีดไว้มากๆ จะต้องตัดผิวหนังออกทั้งหมดจะตัดบางส่วนไม่ได้ และถ้ามีสารที่ไหลไปในถุงอัณฑะก็จะมีปัญหาในการหาผิวหนังที่มาปิดแผลอีก เทคนิคที่ใช้ในการผ่าตัดอาจแบ่งเป็นเทคนิคการผ่าตัดสารแปลกปลอมออกจากอวัยวะ เพศและเทคนิคการปิดแผล

เทคนิคที่ 1 

การตัดผิวหนังออกบางส่วนและตัดสาร แปลกปลอมที่อยู่ใต้ผิวหนังบางส่วน [PARITAL EXCISION] ในคนที่ฉีดสารแปลกปลอมไม่มากโดยฉีดบริเวณปลายหนังหุ้มเป็นส่วนใหญ่สามารถตัด ผิวหนังส่วนปลายและเข้าไปตัดที่สารแปลกปลอมได้ ผิวหนังที่โคนอวัยวะเพศได้ ลักษณะการผ่าตัดเหมือนกับการขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศและเข้าไปคว้านส่วนที่ เหลือใต้ผิวหนังบางส่วน

เทคนิคนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ฉีดน้อยและไม่ไดฉีดในชั้นตื้นๆเท่านั้นถ้าทำ ได้ก็อาจเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผิวหนังไป จากเดิมมากและไม่ต้องเอาเนื้อเยื่อที่อื่นมาเติมแต่ในทางปฎิบัติมีคนจำนวน น้อยที่ใช้เทคนิคนี้ได้ เพราะมักจะฉีดมาในปริมาณที่มาก [รูปที่ 1] ข้อดีคือ รูปร่างหน้าตาหลังผ่าตัดที่ออกมาเหมือนอวัยวะเพศเดิม เพราะผิวหนังเป็นผิวหนังเดิมแต่ข้อเสีย คือ ถ้ายังมีสิ่งแปลกปลอมตกค้างอยู่อาจจะเกิดปัญหาเรื่องแผลภายหลังทำให้ต้องผ่า ตัดแก้ไขใหม่อีกรอบหนึ่งได้

เทคนิคที่ 2 

การตัดผิวหนังออกทั้งหมด [TOTAL EXCISION] เป็นเทคนิคมาตรฐานโดยการตัดผิวหนังตั้งแต่โคนอวัยวะเพศจนถึงปลาย [รูปที่ 1] อวัยวะเพศออกหมด ส่วนของแผลที่เกิดถ้าจะต้องหาผิวหนังเข้ามาปิด วิธีการตัดออกทั้งหมดก็เป็นวิธีมาตรฐาน เพราะสารแปลกปลอมกระจายไปทั่วทุกชิ้นของผิวหนัง การตัดออกทั้งหมดเป็นวิธีการเดียวที่จะเอาสิ่งแปลกปลอมออกได้มากที่สุด ผิวหนังที่นำมาปิดใหม่ควรต้องเลือกผิวหนังที่ไม่มีสิ่งแปลกปลอมมากโดยที่ผิว หนังที่เปิดใหม่เป็นผิวหนังปกติ ก็จะมีความยืดหยุ่นกว่าเดิมทำให้แก้ปัญหาดังกล่าวได้ดีที่สุด เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่เป็นมาตรฐานเพราะแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จแค่ต้องใช้เวลา ผ่าตัดนานและอาจต้องผ่าตัด 2 ครั้ง

หลังการตัดผิวหนัง จะต้องหาผิวหนังเอามาปิดแผล วิธีการนำผิวหนังที่มาใช้ปิดแผลได้แบ่งออกเป็น

2A. การปลูกถ่ายผิวหนัง [GRAFT] ผิว หนังที่นำมาปลูกถ่ายอาจเป็นผิวหนังที่หน้าท้อง ต้นขา หรือขาหนีบ ถ้าใช้ผิวหนังไม่มาก ข้อดีในการใช้ผิวหนังแบบนี้คือ รูปร่างของผิงหนังเป็นผิวเรียบเหมือนอวัยวะเพศแต่เทคนิคนี้จะมีปัญหาของความ ยืดหยุ่นขณะที่แข็งตัวเพราะกราฟจะยืดขยายได้น้อย

2B. ใช้ผิวหนังจากถุงอัณฑะ [SCROTAL FLAB] เป็นเทคนิคที่ถือเป็นมาตรฐาน คือใช้ผิวหนังจากรูปอัณฑะมาปิด ข้อดีคือมีความยืดหยุ่นมากใช้งานได้ดีมากเพราะผิวหนัง บริเวณนี้สามารถยืดขยายได้มากไม่มีปัญหาเวลาแข็งตัว แต่ข้อเสียคือรูปร่างจะมีรอยย่นของถุงอัณฑะและมีขนขึ้นมาบริเวณผิวหนังที่มี ข้อแตกต่างจากอวัยวะเพศเดิมการผ่าตัดทำได้ 2 วิธี

2B/1.ทำครั้งเดียว [1 STAGE] คือ ตัดสิ่งแปลกปลอมออกแล้วปิดแผลเลย วิธีนี้มีความเสี่ยงเรื่องเนื้อตาย แต่ถ้าทำได้ก็จะประหยัดเวลาเพราะผ่าตัดครั้งเดียว

2B/2. ทำ 2 ครั้ง [2 STAGES] เป็น วิธีการมาตรฐานคือหลังจากตัดสิ่งแปลกปลอมและซุกอวัยวะเพศในถุงอัณฑะก่อน ระยะหนึ่ง และนัดมายกอวัยวะเพศออกจากถุงอัณฑะภายหลัง วิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเพราะมีปัญหาเรื่องเนื้อตายน้อย แต่ต้องผ่าตัด 2 ครั้ง

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 1. เตรียมหยุดงานอย่างน้อย 10 – 14 วัน เพราะแผลหายช้าอาจต้องลางาน 3 – 4 อาทิตย์
 2. งดน้ำและอาหาร 6 – 8 ชม. ก่อนการผ่าตัด
 3. งดยาต้านการอักเสบ [NSAID] เช่นแอสไพริน อาหารเสริมบางตัว ที่มีผลต่อการแข็งตัว
  ของเลือด เช่น กระเทียม น้ำมันปลา อย่างน้อย 2 อาทิตย์ ก่อนการผ่าตัด
 4. กรณีที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
 5. ทำความสะอาดและโกนขนอวัยวะเพศก่อนมาผ่าตัด
 6. เตรียมกางเกงชั้นในหลวมๆสำหรับใส่หลังผ่าตัด ควรเลือกกางเกงในสีเข้ม เช่น ดำ น้ำเงิน น้ำตาล เพราะน้ำเหลืองจากแผลจะเลอะกางเกงในเห็นได้ชัด
 7. เตรียมอุปกรณ์ทำแผล ได้แก่
  A. น้ำเกลือล้างแผล
  B. เบต้าดีน [ห้ามใช้ทิงเจอร์ไอโอดีน หรือแอลกอฮอลล์] C. ผ้าก๊อส
  D. ไม้พันสำลี
  E. พลาสเตอร์ปิดแผล
  F. ก๊อสกันติดแผลอาจใช้ Sofa Tulle หรือ Ergotulle
 8. ไปถึงโรงพยาบาลก่อนผ่าตัดประมาณ 4 – 5 ช.ม.
 9. ควรตัดสินใจเลือกเทคนิคที่ใช้ก่อนวันผ่าตัด
 10. อาบน้ำเช้าวันผ่าตัดเพราะจะอาบน้ำไม่ได้หลายวัน

ขั้นตอนการผ่าตัด

การผ่าตัดไม่ว่าจะใช้เทคนิคใดก็ทำโดยการดมยาสลบจึงต้องงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6 ช.ม. ก่อนการผ่าตัด

 1. ตัดผิวหนังส่วนที่ฉีดสารแปลกปลอมออก
 2. ถ้าใช้เทคนิคที่ 1 สามารถเย็บปิดแผลได้เลย
 3. ถ้าใช้เทคนิคที่ 2 ต้องตัดผิวหนังจนถึงโคนอวัยวะเพศ
 4. ถ้าใช้เทคนิคที่ 2 เปิดแผลบริเวณถุงอัณฑะแล้วยกผิวหนังของถุงอัณฑะมาปิดแผลแล้วเย็บปิดแผลผิวหนังด้วยไหมละลาย

การดูแลหลังการผ่าตัด

 1. ทำแผลวันละ 2 ครั้งเพราะมักมีน้ำเหลืองออกมากๆ
 2. แผลหายช้าอาจให้พักที่โรงพยาบาล 2 วัน แล้วกลับบ้าน แต่ต้องทำแผลที่บ้านต่อทุกวัน
 3. งดทำงานหนัก 10 – 20 วัน
 4. งดร่วมเพศ 4 อาทิตย์
 5. แผลอาจมีเลือดออกบ้างเป็นปกติถ้ามีเลือดออกมากให้รีบติดต่อแพทย์ทันที
 6. อาจเกิดเนื้อตายบางตำแหน่งของขอบแผล อาจต้องตัดออกแล้วเย็บแผลใหม่ [ฉีดยาชา]
 7. ถ้าทำเป็น 2 ระยะต้องนัดมาผ่าตัดใหม่อีกครั้ง หลังจากแผลหาย 2 – 3 เดือน
 8. แพทย์จะนัดมาดูแผลทุกอาทิตย์จนกว่าแผลจะหาย
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.