Scroll Top
59/469 พระรามที่2 ซอย 52 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
HYpospadias correction
ท่อปัสสาวะเปิดต่ำกว่าปกติ

ภาวะที่ท่อปัสสาวะเปิดผิดปกติ คือไม่ได้เปิดที่ปลายสุดของอวัยวะเพศชายเป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดที่พบ ได้บ่อยที่สุดของความผิดปกติของอวัยวะเพศชาย โดยปกติแล้วท่อปัสสาวะจะเปิดที่ปลายสุดของหัวอวัยวะเพศ

แต่ถ้ามีความผิดปกติ ของการพัฒนาท่อปัสสาวะอาจทำให้ท่อปัสสาวะเปิดที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง บริเวณด้านล่างของท่อปัสสาวะตั้งแต่โคนจนถึงปลายของอวัยวะเพศ

โดยทั่วไปแล้วความผิดปกติจะแบ่งเป็น 2 ระดับ

 1. แบบไม่รุนแรง [DISTAL] รูเปิดจะเปิดในใกล้ตำแหน่งปลายท่ออวัยวะเพศหรือผิวด้านล่างของหัวอวัยวะเพศ แบบนี้เป็นแบบที่พบบ่อยกว่าแบบที่ 2 และมักไม่มีการงอ ของอวัยวะเพศเวลาที่
  ไม่แข็งตัว
 2. แบบรุนแรง [PROX IMAL] จะมีรูปเปิดบริเวณโคนของลำอวัยวะเพศ หรือเปิดที่ถุงอัณฑะได้ชนิดนี้มักมีการงอของอวัยวะเพศ ร่วมด้วยอาจเห็นได้แม้เวลาไม่แข็งตัวความผิดปกตินี้ มักพบตั้งแต่ทารกและมักได้รับการผ่าตัดตั้งแต่เด็กเล็ก (1-2 ปี)แต่ในบางคนอาจมีปัญหาไม่รุนแรงหรือรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพราะยัง สามารถปัสสาวะได้ปกติ ก็อาจทำให้ไม่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขตั้งแต่เด็ก ขณะที่เด็กโตขึ้นมีการเข้าสังคมในโรงเรียน อาจมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะเพราะบางครั้งจะเลอะกางเกงในเนื่องจากรูเปิดอยู่ ต่ำทำให้ไม่สามารถยืนปัสสาวะในโถปัสสาวะชายได้ รูปร่างอวัยวะที่ผิดปกติ อาจทำให้เกิดความกังวลใจแต่ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขหรือไม่ ขณะที่แข็งตัวรูปร่างอวัยวะเพศจะมีการงอเนื่องจากมีพังพืดยึดทำให้ขยายตัว และยืดยาวไม่ได้เต็มที่และในคนที่มีรูเปิดอยู่ต่ำการหลั่งน้ำอสุจิอาจหลั่ง ออกนอกช่องคลอดทำให้มีปัญหาการมีบุตรได้ยาก

รูเปิดของท่อปัสสาวะที่ต่ำกว่าปกติ ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะท่อปัสสาวะเท่านั้นมักมีปัญหาอื่นร่วมด้วยคือ

 1. รูปร่างของหัวอวัยวะเพศผิดปกติ เนื่องจากไม่มีท่อเปิดที่ปลายทำ ให้บริเวณหัวอวัยวะเพศมีรูปร่างเป็นวงรีต่างจากคนปกติที่มีรูปร่างค่อน ข้างกลมจะเห็นได้ชัดมากขึ้นเวลาที่มีการแข็งตัว
 2. หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ จะปิดเฉพาะส่วนบนไม่ปิดถึงส่วนล่างของอวัยวะเพศโดยจะไม่ปิดปลายของท่อปัสสาวะ
 3. การงอของอวัยวะเพศ [CHORDEE] ตำแหน่งที่ต่างจากปลายเปิดของท่อปัสสาวะจะมีพังผืดแข็งยึดติดกับส่วนหัว ของอวัยวะเพศ พังพืดนี้จะไม่ยืดหยุ่นทำให้อวัยวะเพศงอลงล่าง เวลามีความรู้สึกทางเพศ
 4. ความยาวและความสามารถในการขยายตัวลดลง และอาจเกิดความเจ็บปวดมาขณะแข็งตัวเพราะความไม่ยืดหยุ่นบริเวณส่วนล่าง ของอวัยวะเพศทำให้ลดความสามารถในการร่วมเพศ
 5. ถ้ารูเปิดอยู่ต่ำมากไม่สามารถยืนปัสสาวะได้ เหมือนเด็กผู้ชายปกติ ต้องนั่งปัสสาวะ

ดังนั้นจุดมุ่งหมายในการผ่าตัดแก้ไขไม่เพียงแต่ย้ายตำแหน่งท่อปัสสาวะเท่านั้น แต่การผ่าตัดมีจุดมุ่งหมายอื่นๆ คือ

 1. ทำให้สามารถยืนปัสสาวะได้คือท่อปัสสาวะต้องย้ายมาให้เปิดที่ปลายอวัยวะเพศได้
 2. แก้ไขการโค้งงอให้ปกติ
 3. แก้ไขรูปร่างอวัยวะเพศ ให้เหมือนธรรมชาติให้มากที่สุด
 4. สามารถร่วมเพศได้

หมายเหตุ

ในเด็กที่มีปัญหาเรื่องท่อปัสสาวะ ต่ำกว่าปกติ ไม่ควรที่จะขลิบหนังหุ้มปลายตั้งแต่เด็ก เพราะหนังหุ้มปลายเป็นส่วนที่จะนำมาใช้ในการทำท่อปัสสาวะ

เนื่องจากความผิดปกติมีหลายระดับตั้งแต่น้อยจนถึงมากการปรึกษาเลือก เทคนิคที่จะผ่าตัด ร่วมทำเนื้อเยื่อที่จะใช้,ระยะเวลาการพักฟื้น ,ระยะเวลานอนพักที่โรงพยาบาลร่วมถ้าระดับที่ต้องการแก้ไขเช่น ต้องการแก้ไขความโค้งงอด้วยหรือต้องการเลื่อนเฉพาะทางเปิดของท่อปัสสาวะและ ถ้าเปิดใช้ผิวหนังมาปลูกถ่ายอาจต้องตัดผิวหนังจากต้นขา ,หน้าท้อง ,หรือกระพุ้งแก้ม โดยทั่วไปเทคนิคการผ่าตัด อาจเลือกทำได้ 2 แบบคือ

 1. แบบครั้งเดียว ในกรณีที่รูเปิดไม่ได้อยู่ต่ำมากและไม่มีความผิดปกติรุนแรง โดยทั่วไปแพทย์จะพยายามในเทคนิคที่ผ่าตัดแบบ 1 ครั้ง เพื่อไม่ต้องเสียเวลาพักโรงพยาบาลหลายครั้ง
 2. การผ่าตัดสองระยะ ในกรณีที่มีความปกติค่อนข้างรุนแรงโดยท่อปัสสาวะเปิดต่ำมากอาจต้องผ่าตัด 2 ครั้งโดยครั้งแรกทำการยืดท่อปัสสาวะเตรียมไว้กับโดยการใช้กราฟจากขาหนีบ ,หรือกระพุ้งแก้ม เพื่อให้ได้ท่อปัสสาวะขนาดเพียงพอแล้ว รอประมาณ 6 เดือน จึงมาผ่าตัดยืดขยายท่อปัสสาวะและเปิดที่ปลาย การผ่าตัดทั้ง 2 ครั้งต้องดมยาสลบ

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 1. ก่อนวันผ่าตัดควรตกลงกับแพทย์ถึงเทคนิคการผ่าตัดและตำแหน่งที่ต้องการตัดกราฟ
 2. หลังผ่าตัดมักมีปัญหาเจ็บปวดแผลมากถ้ามีการแข็งตัว ดังนั้นก่อนการผ่าตัดควรเก็บสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศเช่น ภาพโป๊ หรือซีดีต่างๆออกจากบริเวณที่จะใช้พักฟื้นให้หมด
 3. ใส่เสื้อหลวมๆและกางเกงหลวมๆ เช่นกางเกงบ๊อกเซอร์
 4. งดสูบบุหรี่หรือยาแก้ปวด 14 วัน ก่อนผ่าตัด
 5. เตรียมหยุดงานประมาณ 2-3 อาทิตย์
 6. เตรียมอาบน้ำก่อนมารับการผ่าตัด
 7. โกนขนรอบอวัยวะเพศในวันผ่าตัด
 8. ถ้ามีโรคประจำตัว เช่นเบาหวาน ความดันโลหิต ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนผ่าตัด
 9. งดน้ำและอาหาร 6-8 ชั่วโมง ก่อนการผ่าตัด

ขั้นตอนการผ่าตัด

 1. ทุกคนต้องทำโดยการวางยาสลบ
 2. การผ่าตัดทำในท่าขึ้นขาหยั่ง
 3. ขั้นที่ 1 ตัดและยืดขยายพังพืดที่ด้านล่างของอวัยวะเพศให้อวัยวะเพศให้งอน้อยลง
 4. เปิดแผลที่หนังหุ้มอวัยวะเพศ เช่นเดียวกับการขลิบหนังหุ้มปลายเตรียมเหลือผิวหนังบางส่วนเพื่อปิดรู ปัสสาวะใหม่ บนพังพืดอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำ
 5. ในรายไม่รุนแรงอาจทำแค่วางกราฟจากหน้าท้องบริเวณพังพืดเดิมแล้วเย็บปิดด้านบนของ
  ท่อปัสสาวะแล้วใส่ท่อปัสสาวะค้างไว้
 6. ในรายที่รุนแรงอาจต้องตัวบางส่วนของท่อปัสสาวะออกแล้ววางกราฟไว้ก่อนแล้วค่อยมา
  ผ่าตัดทำท่อปัสสาวะภายหลัง (6เดือน)
 7. ในรายที่ไม่รุนแรงทำการเย็บปิดท่อปัสสาวะทั้งหมดตกแต่งส่วนหัวอวัยวะเพศและเย็บปิดแผลผิวหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ
 8. เพื่อการระบายปัสสาวะได้ดีออกจากตำแหน่งท่อปัสสาวะที่เย็บซ่อมแซมใช้อาจต้องระบายปัสสาวะออกทางหน้าท้อง

การดูแลหลังการผ่าตัด

 1. ท่อปัสสาวะที่ใส่ไว้เป็นท่อซิลิโคนมักรู้สึกรำคาญในระยะแรกแต่เป็นท่อที่มีปัญหาเรื่องการอุดตันน้อยและไม่ค่อยพบการติดเชื้อ
 2. ทำความสะอาดแผลทุกวัน
 3. อวัยวะเพศที่ลูกอัณฑะอาจบวมได้ประมาณ 2 – 3 อาทิตย์
 4. ห้ามร่วมเพศประมาณ 4 อาทิตย์ ,หรือหลังจากแผลหายสนิท 2 อาทิตย์
 5. อาจต้องใช้ยาลดการแข็งตัวของอวัยวะเพศในช่วง 10 วันหลังผ่าตัดซึ่งอาจเป็นยากินฮอร์โมนเพศชาย ยาลดความเครียด หรือยาคีโตโคนาโซน
 6. ท่อปัสสาวะใส่ไว้ประมาณ 2 อาทิตย์
 7. เมื่อครบ 2 อาทิตย์ จะเริ่มปิดท่อปัสสาวะทางหน้าท้องแล้วเอาสายสวนปัสสาวะออกถ้าปัสสาวะได้ดีสัก 2 – 3วันจะเอาท่อปัสสาวะทางหน้าท้องออกแต่ถ้าปัสสาวะได้ไม่ดีก็จะให้ปัสสาวะทาง หน้าท้องสัก 1 สัปดาห์
 8. หลังจากเอาสายสวนออกแผลภายนอกไม่หายสนิทต้องแผลต่อประมาณ 1 อาทิตย์
 9. ตัดไหมประมาณ 2-3 อาทิตย์ ถ้าใช้ไหมที่ไม่ละลาย
 10. หลีกเลี่ยงการดู TV หรือหนังสือที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศเพราะการแข็งตัวอาจทำให้แผลแยกได้
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.