Scroll Top
59/469 พระรามที่2 ซอย 52 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
chrondoplasty
ตกแต่งลูกกระเดือก
ตกแต่งลูกกระเดือก

ตกแต่งลูกกระเดือก

การผ่าตัดตกแต่งลูกกระเดือก (thyroid chrondoplasty) เปลี่ยนรูปร่างของลูกกระเดือกที่นูนซึ่งเป็นลักษณะ ทางเพศของเพศชายให้แบนราบลงคล้ายกับลำคอของผู้หญิงที่ไม่มีลูกกระเดือกให้ เห็นการผ่าตัดเป็นการลดความนูนของลูกกระเดือกเท่านั้น

การผ่าตัดอาจทำโดยการฉีดยาชาหรือวางยาสลบการผ่าตัดชนิดนี้เป็นการผ่าตัด เพื่อให้ลูกกระเดือกแบนราบลง ไม่ได้เป็นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเสียงพูดการผ่าตัดสามารถลดความสูงของลูก กระเดือกลงได้ระดับหนึ่ง เพื่อให้ลดความนูนแต่ไม่สามารถทำให้แบนราบมากได้เพราะอาจมีอันตรายกับกล่อง เสียงซึ่งอยู่ด้านหลังของลูกกระเดือก

ลูกกระเดือก (adam’s apple) เป็นส่วนที่นูนของกระดูกอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของกล่องเสียงโดยกระดูกอ่อนนี้มี ชื่อว่า กระดูกอ่อนไทรอยด์ กระดูกอ่อนนี้อยู่ที่ต้นทางของหลอดลมและทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของกล่อง เสียง ลักษณะของกระดูกอ่อนนี้จะมีลักษณะเป็นรูปโล่สี่เหลี่ยม 2 ชิ้นวางคู่กัน

ส่วนที่อยู่ด้านหน้าสุดจะมีลักษณะนูนเด่นมากกว่าในเพศหญิง เนื่องจากมุมระหว่างกระดูก 2 ชิ้นในเพศชายทำมุมประมาณ 90 องศาแต่ในเพศหญิงมุมระหว่างกระดูกอ่อน 2 ชิ้นจะทำมุมประมาณ 120 องศาทำให้กระดูกอ่อนกางออกจึงมีความนุนน้อยกว่าเพศชาย

กระดูกอ่อนของลูกกระเดือกในผู้ที่มีอายุน้อย (18-29 ปี) กระเดือก(thyroid cartilage ) มักจะมีโครงสร้างเยื่อกระดูกอ่อน ทำให้ผ่าตัดออกได้ง่าย สามารถทำได้โดยการฉีดยาชา แต่กับผู้ป่วยที่มีอายุมาก (30 ปีขึ้นไป) ในบางคนอาจมีแคลเซียมสะสม ทำให้กลายเป็นกระดูกแข็ง การผ่าตัดต้องทำโดยการกรอกระดูก ทำให้ไม่สามารถทำโดยใช้ยาชาได้ โดยทั่วไปถ้ามีอายุมากแนะนำให้ทำโดยการดมยาสลบจะผ่าตัดง่ายกว่า

ทำโดยเปิดแผลผ่าตัดใต้คาง โดยทั่วๆ ไปจะพยายามให้แผลผ่าตัดอยู่สูงที่สุด เพื่อที่คนอื่นๆ จะไม่สามารถสังเกตเห็นได้เวลามองหน้าตรง

โดยทั่วไปการผ่าตัดจะลงแผลตามขวางเพื่อให้เข้ากับรอยพับที่คอทำให้เห็น แผลเป็น ไม่ชัด การตกแต่งกระดูกอ่อนไทรอยด์เป็นการลดส่วนที่นูนด้านหน้าสุดให้ราบลงโดยทั่ว ไปความนูนจะยังคงมีเหลืออยู่บ้างเพราะเราไม่สามารถตัดกระดูกอ่อนชนิดนี้ออก ไปมากๆ ได้เพราะอาจมีอันตรายต่อกล้ามเนื้อและเส้นประสาทของกล่องเสียง การผ่าตัดจะทำการตัดแต่งกระดูกอ่อนส่วนด้านหน้าให้ราบลงโดยที่ไม่มีผลต่อการ ออกเสียง

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดตกแต่งลูกกระเดือก

 • ในกรณีที่ดมยาสลบ ควรงดน้ำและอาหาร 6 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด
 • ในคนที่อายุมาก มักมีแคลเซียมเกาะที่บริเวณกระดูกอ่อน ทำให้ไม่สามารถตัดตามปกติได้
  ต้องใช้เครื่องกรอ อาจต้องดมยาสลบเพื่อทำผ่าตัด
 • งดยากลุ่ม Aspirin 10 วันก่อนผ่าตัด
 • เตรียมตัวหยุดงานประมาณ 7 -10 วัน
 • ควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงโรคประจำตัวของคุณ เช่น เบาหวาน, โรคหัวใจ และยาที่แพ้ เช่น
  เพนนิซิลิน, ซัลฟา ฯลฯ
 • ผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ไม่ควรมารับการผ่าตัด เนื่องจากเครื่องจี้ไฟฟ้าอาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจได้
 • ถ้ามีความดันโลหิตสูง ต้องควบคุมให้ต่ำกว่า 140/90 mm Hg (มิลลิเมตร ปรอท)
  ก่อนมารับการผ่าตัด
 • ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัด
 • งดสมุนไพรบางชนิดเช่นกระเทียมหรือใบแปะก๊วยและวิตามินอีประมาณ 10 วันก่อนผ่าตัด
 • เตรียมตัวหยุดงานประมาณ 3 วัน หลังผ่าตัดเพราะอาจมีอาการบวมเขียวช้ำที่ลำคอได้

การปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัดตกแต่งลูกกระเดือก

ก่อนการผ่าตัดจะต้องทำการประเมินว่าจะต้องใช้เทคนิควิธีการใดในการผ่าตัด

 1. เลือกที่จะดมยาสลบหรือฉีดยาชาทำผ่าตัด คือที่ได้ทราบแล้วว่าในคนที่อายุมากกว่า 30 ปี กระดูกอ่อนบริเวณนี้จะเปลี่ยนสภาพเป็นกระดูกแข็งทำให้การตัดแต่งทำได้ยากและ อาจต้องใช้เครื่องมือพิเศษเช่นการเครื่องกรอ เครื่องมือตัดกระดูกซึ่งบางกรณีการฉีดยาชาอาจไม่เพียงพอให้ทำผ่าตัดได้ ดังนั้น จึงต้องปรึกษาแพทย์ให้แน่ใจก่อนว่าเทคนิคที่ทำยุ่งยากมากหรือไม่สามารถทำโดย การฉีดยาชาได้หรือไม่
 2. แผลเป็นที่เป็นแผลทางเข้า โดยทั่วไป ในขณะที่ปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัดจะวาดตำแหน่งของแผลที่จะผ่าตัดในท่านั่งหรือ ยืนแล้วเงยหน้าโดยทั่วๆ ไปเราจะลงแผลให้อยู่สูงที่สุดเพื่อซ่อนอยู่ใต้คางแต่ถ้าแผลสูงเกินไปก็อาจทำ ให้การผ่าตัดทำได้ยากดังนั้นขณะที่ปรึกษาจะต้องประเมินว่าควรเปิดแผลที่ ระดับใดซึ่งจะซ่อนแผลเป็นและผ่าตัดได้ง่าย
  ขณะที่เงยหน้าแผลผ่าตัดที่จะลงจะอยู่สูงกว่าตำแหน่งของลูกกระเดือกประมาณ 2 – 3 เซนติเมตรเพื่อซ่อนแผลเป็นและถ้าก้มหน้าเป็นท่าตรงแผลเป็นก็จะซ่อนที่รอยพับ ของคอและคางพอดี ถ้าก้มหน้าแล้วยังมองเห็นแผลเป็นอาจต้องเลื่อนตำแหน่งที่วาดแผลเป็นให้สูง ขึ้นไปอีกเพื่อให้คางสามารถบังแผลเป็นได้
 3. ดูเสียงพูดด้วยว่ามีเสียงแหบก่อนผ่าตัดหรือไม่

ขั้นตอนการผ่าตัดตกแต่งลูกกระเดือก

 1. ลงแผลในตำแหน่งที่สูงเพื่อซ่อนแผลเป็นให้มองไม่เห็นขณะก้มหน้า
 2. เปิดกล้ามเนื้อบริเวณลูกกระเดือก
 3. ตัดกระดูกอ่อนออกจนราบขึ้น หรืออาจต้องกรอกระดูกออก ถ้ามีแคลเซียมสะสม
  ที่กระดูกอ่อน
 4. เย็บปิดแผลด้านนอกและด้านใน

การดูแลหลังผ่าตัดตกแต่งลูกกระเดือก

 1. โดยทั่วไปเสียงพูดจะไม่เปลี่ยนไปถ้าเสียงมีการเปลี่ยนแปลงควรแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อการรักษาเพิ่มเติม
 2. วันแรกเปิดพลาสเตอร์ปิดแผลออกได้แล้วใช้ครีมแก้อักเสบทาที่แผลเช้า-เย็น
 3. ถ้ามีเลือดออกหรือบวมมากผิดปกติควรติดต่อแพทย์ทันที
 4. แพทย์จะนัดตัดไหม 5 วัน
 5. แผลเป็นจะเห็นได้ชัดใน1เดือนแรกหลังจากนั้นจะเห็นชัดน้อยลง
 6. อาทิตย์ที่ 2 – 4 อาจนวดที่แผลเป็นเพื่อลดความตึงของแผล
 7. อาทิตย์ที่ 2 สามารถทายารักษาแผลเป็นได้โดยทาครีมกันแดดในตอนเช้าและทาวิตามินอีเวลา เช้า-เย็น
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.