ปัญหาหน้าอกยานสำหรับผู้ที่มีเต้านมหย่อนลงหลังการให้นมบุตร หรือเกิดจากอายุมากขึ้น ทำให้ต้องใส่ยกทรงชนิดที่ต้องดันทรงตลอดเวลา ไม่สามารถเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบางแบบได้ การผ่าตัดแก้ไขหน้าอกหย่อนยาน จะช่วยให้เต้านมตั้งขึ้นและมีรูปร่างสวยงามขึ้น

การเลือกวิธีการผ่าตัดขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ต้องการยกเต้านมมากขึ้นเพียงใด, ต้องการแก้ไขมากหรือน้อยเท่าใด และเนื่องจากบางวิธีมีแผลเป็นชัดเจน ดังนั้น การปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการผ่าตัดและแผลเป็นที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าจะผ่าตัดด้วยวิธีใด

เทคนิคที่ 1

การเสริมหน้าอกเหมาะกับคนที่มีหน้าอกแบนและหย่อนยานและมีความต้องการให้หน้าอกใหญ่ขึ้นด้วย
ข้อดี: แผลเล็กและมักมองเห็นไม่ชัด
ข้อเสีย: ถ้าเป็นเต้านมขนาดใหญ่อยู่แล้ว การเสริมหน้าอกอาจทำให้ เต้านมใหญ่เกินไป

 

 

 

 

ทคนิคที่ 2

การผ่าตัดเปลี่ยน เคลื่อนย้าย หัวนมและปานนม (Periareolar technique) ให้กับผู้ที่มีหน้าอกหย่อนเล็กน้อย และต้องการยกตำแหน่งของเต้านมเล็กน้อย ยกเต้านมได้ประมาณ 1 ซม. วิธีนี้มีข้อดี คือแผลเป็นมีขนาดเล็กมาก

 

 

เทคนิคที่ 3

การผ่าตัดลงแผลรอบปานนม (Periareolar Technique) ใช้กับผู้ที่มีหน้าอกหย่อนยานเล็กน้อยและมีขนาดปานนมใหญ่กว่า 4 ซม.ในบางรายอาจจะทำร่วมกับการเสริมหน้าอก ช่วยทำให้รูปทรงของเต้านมดีขึ้นมาก

 

 

 

เทคนิคที่ 4

การผ่าตัดที่มีแผลเป็นแนวยาว (Vertical scar technique) ในผู้ที่มีหน้าอกหย่อนยานเล็กน้อย สามารถลดแผลเป็นในแนวขวางได้บ้าง วิธีนี้จะมีแผลเป็นตามรูป โดยจะทำได้เฉพาะในรายที่เต้านมหย่อนยานไม่มาก สำหรับในรายที่เต้านมหย่อนยานมากใช้เทคนิคนี้ได้เช่นกัน แต่จะมีรอยย่นที่ใต้ราวนมประมาณ 2 อาทิตย์

 

 

 

เทคนิคที่ 5 

แบบที่หย่อนเป็นรูป T (inverted T) เป็นวิธีมาตรฐานในการทำเต้านม เช่นเดียวกับเทคนิคที่ 2 ของการผ่าตัดลดขนาดเต้านม วิธีการผ่าตัดแบบนี้จะสามารถจัดรูปทรงของเต้านมได้ดี แต่มีปัญหาเรื่องแผลเป็นเห็นได้ชัด ในบางรายอาจทำร่วมกับการเสริมหน้าอก ช่วยให้รูปทรงเต้านมดีขึ้นมาก

 

 

 

ในที่นี้จะกล่าวถึงเทคนิคที่ 2 – 5 เนื่องจากเทคนิคที่ 1 อยู่ในเรื่องของการผ่าตัดเสริมหน้าอก

 

 1. งดยาแก้ปวด และ Aspirin 10 วันก่อนผ่าตัด
 2. ถ้ามีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้า
 3. การผ่าตัด เทคนิคที่ 2 – 4 สามารถทำที่คลินิกไม่ต้องนอนพักโรงพยาบาล เทคนิคที่ 1, 5 ทำผ่าตัดที่โรงพยาบาล นอนโรงพยาบาล 1 วัน ต้องงดน้ำและอาหาร 6 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด
 4. ควรหยุดงานประมาณ 7 วัน
 5. ควรพาเพื่อนมาด้วยในวันผ่าตัด
 6. โกนขนรักแร้ในวันที่มารับการผ่าตัด
 7. อุปกรณ์ของมีค่าถ้าไม่จำเป็นควรเก็บไว้ที่บ้าน

เทคนิคที่ 1
หลังดมยาสลบ ผ่าตัดโดยการเปิดแผลที่รักแร้หรือที่ปานนม ใส่ถุงเต้านมในระดับเหนือต่อกล้ามเนื้อ แล้วเย็บปิดแผล

 

เทคนิคที่ 2
– ฉีดยาชา
– ตัดผิวหนังส่วนที่หย่อนยาน
– เย็บปิดแผลชั้นนอกและชั้นใน

 

เทคนิคที่ 3
– อาจทำโดยฉีดยาชาหรือวางยาสลบ
– ตัดผิวหนังที่ปานนมและรอบๆ หัวนม
– เย็บปิดแผล 2 ชั้น

 

เทคนิคที่ 4
– อาจทำโดยฉีดยาชาหรือวางยาสลบ
– ตัดผิวหนังหรือเนื้อเยื่อเต้านมบางส่วน
– เย็บดึงผิวหนังรอบๆ ปานนม และเย็บปิดผิวหนัง
– ในรายที่เต้านมยานมากๆ อาจมีรอยย่นในแนวตั้งหลังการเย็บปิดแผล

 

เทคนิคที่ 5
– การลดขนาดของเต้านมปกติจะจัดตำแหน่งของปานนมจนหัวนมอยู่ในตำแหน่งปกติซึ่งโดยทั่วไป   ขนาดของเต้านมจะลดลงประมาณ 1 cups.
– การผ่าตัดทำโดยดมยาสลบ
– การผ่าตัดโดยลดขนาดปานนมและจัดตำแหน่งของเต้านมใหม่ แล้วเย็บปิดแผล
– หลังผ่าตัดจะมีสายระบายน้ำเหลืองใส่ไว้ประมาณ 1 – 2 วัน

 1. นัดตรวจ ประมาณ 5 – 7 วัน เพื่อคลายปมไหม
 2. วันที่ 10 จะนัดมาตัดไหมทั้งหมด
 3. ในวันที่ 3 – 4 หลังผ่าตัด สามารถสวมบราขนาดเล็กได้
 4. โดยทั่วไปหลังผ่าตัด 1 – 2 วัน จะทำแผลที่คลินิก ในวันอื่นๆ สามารถทำแผลได้เองที่บ้านโดยใช้น้ำเกลือเช็ดแผล แล้วใช้ยาแก้อักเสบทาที่แผล ทุกวัน เช้า-เย็น
 5. ห้ามให้แผลโดนน้ำจนกว่าจะตัดไหม

หมายเหตุ

 • ข้อดีของการลด/ยกเต้านม ก็คือปานนมของคุณจะลดลงเท่ากับปานนมของคนที่มีเต้านมขนาดปกติและเลื่อนสูงขึ้น
 • แผลเป็นจะค่อย ๆ จางหายภายในเวลา 6 เดือน
 • ไม่ควรลดหรือยกเต้านม จนกว่าจะคลอดลูกคนสุดท้ายเสียก่อนเพราะเวลาตั้งครรภ์ เต้านมคุณจะเปลี่ยนรูป

 • เนื้อตาย ถ้าคุณสูบบุหรี่ ควรเลิกบุหรี่ให้ได้อย่างน้อย 2 อาทิตย์ก่อนการผ่าตัด
 • ประสาทรับความรู้สึกบริเวณหัวนมเปลี่ยนไป ถ้าเป็นก็จะหายได้ภายใน 6 เดือน

 1. แผลเป็น หลังผ่าตัดยกเต้านมอาจนูนได้ หลังผ่าตัดควรใช้  Vitamin E ทาที่แผล หรือใช้แผ่นปิดแผลเป็น ป้องกันแผลนูน
 2. ช่วงแรกจะมีน้ำเหลืองซึมออกจากรอยแผลบางส่วนได้ ถ้ามีน้ำเหลืองออกอาจต้องทำแผลประมาณวันละ 2 ครั้ง
 3. แผลอักเสบ บริเวณใต้ฐานนม มักเป็นที่อับ และเกิดการอักเสบได้ ถ้ามีแผลบวมแดงผิดปกติ ควรติดต่อแพทย์โดยด่วน

 

ราคาแก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ราคา (บาท)
   แก้ไขหน้าอกหย่อนยานมาก (พัก รพ. 2 คืน) 85,000
   แก้ไขหน้าอกหย่อนยานน้อย (พัก รพ. 1 คืน) 60,000
   แก้ไขหน้าอกหย่อนยานน้อย (คลินิก) **แผลเหนือปานนม** 20,000
   แก้ไขหน้าอกหย่อนยานน้อย (คลินิก) **แผลรอบปานนม** 35,000
   แก้ไขหน้าอกหย่อนยานร่วมกับ การเสริมหน้าอก
   – แผลเหนือปานนม**
บวกเพิ่ม 30,000
   – แผลรอบปานนม**
บวกเพิ่ม 45,000
   – Inverted T บวกเพิ่ม 70,000