ปัญหาที่เกิดได้บ่อยหลังการเสริมหน้าอกโดยใช้ถุงเต้านมเทียม คือการเกิด พังผืดห่อ หุ้มโดยรอบๆ ถุงเต้านม ถ้าพังผืดหนามาก จะทำให้เกิดรูปทรงเต้านมเปลี่ยนไปและเข็งขึ้น บางครั้งการนวดเต้านม อาจไม่สามารถแก้ไขพังผืดที่หนาขึ้นมากได้ จำเป็นต้องผ่าตัด

 1. ควรตัดสินใจว่าต้องการเปลี่ยนถุงเต้านมด้วยหรือไม่
 2. เตรียมตัวหยุดงาน ประมาณ 1 – 2 อาทิตย์
 3. เลือกวิธีการผ่าตัดเทคนิคที่ 1 หรือ 2
 4. เลือกแผลผ่าตัด

การผ่าตัดปกติทำได้ 2 เทคนิค คือ

 • เทคนิคที่ 1
  การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของถุงเต้านมเทียม วิธีดังกล่าว ทำได้โดยเปิดถุงพังผืดแล้วเอาถุงเต้านมเทียมออก แล้วใส่ถุงกลับไปในตัวหน้าอกใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นตำแหน่งเหนือกล้ามเนื้อหน้าอกหรือใต้กล้ามเนื้อหน้าอกก็ได้ โดยบางครั้ง อาจใช้ถุงเต้านมเดิมหรืออาจต้องใช้ถุงเต้านมใหม่ การเปลี่ยนตำแหน่งถุง อาจเปิดแผลเดิม โดยเปิดตำแหน่งใต้ รักแร้หรือปานนม โดยรายละเอียดการผ่าตัดอาจต้องปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัด

 

 • เทคนิคที่ 2
  การผ่าตัดเลาะถุงพังผืดออก อาจทำเพียงแต่ตัดเปิดบางส่วนของ Capsule ออก (Capsulotomy) หรือตัดเอาพังผืดส่วนใหญ่ออก (Capsulectomy) การผ่าตัดเลาะเอาพังผืดออก ต้องทำโดยการลงแผลที่บริเวณปานนม หรือขอบเต้านม ไม่สามารถผ่าตัดผ่านทางรักแร้ได้ ยกเว้นกรณีที่ผ่าตัดโดยใช้กล้อง วิธีนี้จะสามารถเอาพังผืดออกได้ด้วย โดยเฉพาะกลุ่มพังผืดที่มีแคลเซียมเกาะ

 1. งดอาหารและน้ำ 6 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด
 2. ถ้ามีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้า
 3. งดยาแก้ปวดกลุ่ม ทัมใจหรือ Aspirin 10 วันก่อนผ่าตัด
 4. เตรียมตัวหยุดงานประมาณ 5 – 7 วัน หลังผ่าตัด
 5. เตรียมยกทรงขนาดใหม่ถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดถุงเต้านมให้มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้น
 6. หลีกเลี่ยงการผ่าตัดในช่วงมีประจำเดือน
 7. ปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องผ่าตัด
 8. ตรวจเลือดดูระบบโลหิต การทำงานของไต เอ็กซเรย์ปอด และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 9. ถ้าอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี ควรพาเพื่อนมาด้วยในวันผ่าตัด
 10. โกนขนรักแร้ในวันที่มารับการผ่าตัด
 11. อุปกรณ์ของมีค่าถ้าไม่จำเป็นควรเก็บไว้ที่บ้าน

 1. ทำโดยดมยาสลบ
 2. ทำการลงแผลผ่าตัดซึ่งอาจเป็นที่หัวนมหรือรักแร้ แพทย์จะสร้างตำแหน่งใส่ถุงเต้านมใหม่และเลาะเอาพังผืดออก
 3. นำถุงเต้านมเทียมออก และใส่ถุงใหม่เข้าไป
 4. เย็บปิดแผลที่ใส่ถุงเต้านม

  1. วันแรกหลังผ่าตัด แพทย์จะเอาสายระบายน้ำเหลืองออกแล้วคลายผ้าพันแผลให้หลวม
  2. วันที่ 3 หลังผ่าตัด ให้ถอดผ้ายืดออก แล้วเปิดแผลทั้ง 2 ข้าง แล้วใส่ชุดชั้นในแบบ Sport Bar หรือไม่มีโครง
  3. สามารถอาบน้ำถูสบู่ถูกแผลได้ทันที
  4. ควรใส่บราทั้งกลางวันและกลางคืนในช่วงอาทิตย์แรก
  5. วันที่ 5 – 7 จะนัดมาทำการตัดไหมและตรวจเต้านม เริ่มทำการนวดเบาๆ
  6. ไม่ควรยกของหนัก หรือออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อหน้าอก ประมาณ 2 อาทิตย์
  7. อาทิตย์ที่ 2 เริ่มทำการนวดเต้านม วันละ 10 – 15 นาที อย่างน้อย 2 หนต่อวัน ขณะอาบน้ำ
  8. ถ้าจะตั้งครรภ์ควรรอ 6 เดือนจึงตั้งครรภ์ได้
  9. ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งให้ครบ โดยแพทย์จะนัดตัดไหมประมาณ 1 อาทิตย์
  10. ควรนวดคลึงเต้านมบ่อยๆ อย่างน้อย 6 เดือน เพื่อป้องกันปัญหาโพรงที่ใส่ถุงนมมีการหดรัดรอบถุง ทำให้เต้านมแข็ง หดเป็นก้อน
ราคาแก้ไขหลังการเสริมหน้าอก ราคา (บาท)
    กรณีเคยทำจากคลินิคไม่เกิน 2 ปี
 ราคาปกติ
    กรณีเคยทำจากคลินิค มากกว่า 2 ปี  บวกเพิ่ม 20,000
    กรณีเคยทำจากที่อื่น  บวกเพิ่ม 30,000