การผ่าตัดตกแต่งปานนม เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปานนมขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง ปานนมขนาดใหญ่อาจเป็นตั้งแต่กำเนิดหรืออาจเกิดตามหลังการตั้งครรภ์และให้นมบุตร โดยทั่วไปการตกแต่งลดขนาดปานนมจะไม่มีผลต่อการให้นมบุตร

 1. งดยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID ก่อนวันผ่าตัด 7 – 10 วัน
 2. เตรียมเสื้อชั้นในที่ค่อนข้างหลวม ในวันที่มาผ่าตัด
 3. การผ่าตัดทำโดยการฉีดยาชาเฉพาะที่จึงไม่ต้องงดน้ำ, อาหารก่อนผ่าตัด
 4. ผู้ที่มีความดันสูงต้องควบคุมให้ปกติก่อนผ่าตัด 2 อาทิตย์
 5. ถ้ามีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
 6. ถ้าความดันสูงควรควบคุมความดัน ให้อยู่ต่ำกว่า 140/90 mm Hg (มิลลิเมตร ปรอท) เนื่องจากการผ่าตัดทำให้เลือดออกเยอะ
 7. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจควรปรึกษาอายุรแพทย์ก่อนผ่าตัด

 1. ฉีดยาชาเฉพาะที่รอบหัวนม
 2. แพทย์จะตัดปานนมส่วนที่เกินออก
 3. เย็บปิดแผลชั้นในและแผลชั้นนอกของบริเวณปานนม

 

 1. ปกติแพทย์จะนัดมาทำแผลในวันที่ 1 หลังผ่าตัด และตัดไหมเมื่อครบ 5 วันหลังผ่าตัด
 2. ถ้ามีเลือดออกมากควรติดต่อแพทย์ในทันที
 3. หลังผ่าตัดปานนมให้ใส่ชุดชั้นในหลวมๆ ประมาณ 2 อาทิตย์
 4. หลังเปิดแผลในวันที่ 1 ใช้ครีมแก้อักเสบและทำความสะอาดแผล เช้า – เย็น
 5. แผลเป็นที่ปานนมจะมีโดยรอบ และจะมีลักษณะเป็นจีบในช่วงแรก หลังจากนั้น แผลเป็นจะดีขึ้น
 6. ห้ามแผลโดนน้ำจนกว่าจะตัดไหม
 7. หลังจากตัดไหม 1 สัปดาห์ ก็ทายาลบรอยแผลเป็นได้

 

ราคาการตกแต่งปานนม ราคา (บาท)
   ตกแต่งปานนม (คลินิก)
30,000
   ตกแต่งปานนม (พัก รพ. 1 คืน)
55,000