Scroll Top
59/469 พระรามที่2 ซอย 52 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
breast lift & reduction

แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

ปัญหาหน้าอกยานสำหรับผู้ที่มีเต้านมหย่อนลงหลังการให้นมบุตร หรือเกิดจากอายุมากขึ้น ทำให้ต้องใส่ยกทรงชนิดที่ต้องดันทรงตลอดเวลา ไม่สามารถเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบางแบบได้ การผ่าตัดแก้ไขหน้าอกหย่อนยาน จะช่วยให้เต้านมตั้งขึ้นและมีรูปร่างสวยงามขึ้น

การเลือกวิธีการผ่าตัดขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ต้องการยกเต้านมมากขึ้นเพียงใด, ต้องการแก้ไขมากหรือน้อยเท่าใด และเนื่องจากบางวิธีมีแผลเป็นชัดเจน ดังนั้น การปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการผ่าตัดและแผลเป็นที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าจะผ่าตัดด้วยวิธีใด

เทคนิคที่ 1 เสริมหน้าอก แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

การเสริมหน้าอกเหมาะกับคนที่มีหน้าอกแบนและหย่อนยานและมีความต้องการให้หน้าอกใหญ่ขึ้นด้วย

ข้อดี: แผลเล็กและมักมองเห็นไม่ชัด
ข้อเสีย: ถ้าเป็นเต้านมขนาดใหญ่อยู่แล้ว การเสริมหน้าอกอาจทำให้ เต้านมใหญ่เกินไป

เทคนิคที่ 2 ผ่าตัดเปลี่ยน เคลื่อนย้าย หัวนมและปานนม

การผ่าตัดเปลี่ยน เคลื่อนย้าย หัวนมและปานนม (Periareolar technique) ให้กับผู้ที่มีหน้าอกหย่อนเล็กน้อย และต้องการยกตำแหน่งของเต้านมเล็กน้อย ยกเต้านมได้ประมาณ 1 ซม. วิธีนี้มีข้อดี คือแผลเป็นมีขนาดเล็กมาก

เทคนิคที่ 3 ผ่าตัดลงแผลรอบปานนม

การผ่าตัดลงแผลรอบปานนม (Periareolar Technique) ใช้กับผู้ที่มีหน้าอกหย่อนยานเล็กน้อยและมีขนาดปานนมใหญ่กว่า 4 ซม.ในบางรายอาจจะทำร่วมกับการเสริมหน้าอก ช่วยทำให้รูปทรงของเต้านมดีขึ้นมาก

เทคนิคที่ 4 ผ่าตัดที่มีแผลเป็นแนวยาว

การผ่าตัดที่มีแผลเป็นแนวยาว (Vertical scar technique) ในผู้ที่มีหน้าอกหย่อนยานเล็กน้อย สามารถลดแผลเป็นในแนวขวางได้บ้าง วิธีนี้จะมีแผลเป็นตามรูป โดยจะทำได้เฉพาะในรายที่เต้านมหย่อนยานไม่มาก สำหรับในรายที่เต้านมหย่อนยานมากใช้เทคนิคนี้ได้เช่นกัน แต่จะมีรอยย่นที่ใต้ราวนมประมาณ 2 อาทิตย์

เทคนิคที่ 5 หย่อนเป็นรูป T

แบบที่หย่อนเป็นรูป T (inverted T) เป็นวิธีมาตรฐานในการทำเต้านม เช่นเดียวกับเทคนิคที่ 2 ของการผ่าตัดลดขนาดเต้านม วิธีการผ่าตัดแบบนี้จะสามารถจัดรูปทรงของเต้านมได้ดี แต่มีปัญหาเรื่องแผลเป็นเห็นได้ชัด ในบางรายอาจทำร่วมกับการเสริมหน้าอก ช่วยให้รูปทรงเต้านมดีขึ้นมาก

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

 • งดยาแก้ปวด และ Aspirin 10 วันก่อนผ่าตัด
 • ถ้ามีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้า
 • การผ่าตัด เทคนิคที่ 2 – 4 สามารถทำที่คลินิกไม่ต้องนอนพักโรงพยาบาล เทคนิคที่ 1, 5 ทำผ่าตัดที่โรงพยาบาล นอนโรงพยาบาล 1 วัน ต้องงดน้ำและอาหาร 6 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด
 • ควรหยุดงานประมาณ 7 วัน
 • ควรพาเพื่อนมาด้วยในวันผ่าตัด
 • โกนขนรักแร้ในวันที่มารับการผ่าตัด
 • อุปกรณ์ของมีค่าถ้าไม่จำเป็นควรเก็บไว้ที่บ้าน

ขั้นตอนการผ่าตัด แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

เทคนิคที่ 1

 • หลังดมยาสลบ ผ่าตัดโดยการเปิดแผลที่รักแร้หรือที่ปานนม ใส่ถุงเต้านมในระดับเหนือต่อกล้ามเนื้อ แล้วเย็บปิดแผล

เทคนิคที่ 2

 • ฉีดยาชา
 • ตัดผิวหนังส่วนที่หย่อนยาน
 • เย็บปิดแผลชั้นนอกและชั้นใน

เทคนิคที่ 3

 • อาจทำโดยฉีดยาชาหรือวางยาสลบ
 • ตัดผิวหนังที่ปานนมและรอบๆ หัวนม
 • เย็บปิดแผล 2 ชั้น

เทคนิคที่ 4

 • อาจทำโดยฉีดยาชาหรือวางยาสลบ
 • ตัดผิวหนังหรือเนื้อเยื่อเต้านมบางส่วน
 • เย็บดึงผิวหนังรอบๆ ปานนม และเย็บปิดผิวหนัง
 • ในรายที่เต้านมยานมากๆ อาจมีรอยย่นในแนวตั้งหลังการเย็บปิดแผล

เทคนิคที่ 5

 • การลดขนาดของเต้านมปกติจะจัดตำแหน่งของปานนมจนหัวนมอยู่ในตำแหน่งปกติซึ่งโดยทั่วไป   ขนาดของเต้านมจะลดลงประมาณ 1 cups.
 • การผ่าตัดทำโดยดมยาสลบ
 • การผ่าตัดโดยลดขนาดปานนมและจัดตำแหน่งของเต้านมใหม่ แล้วเย็บปิดแผล
 • หลังผ่าตัดจะมีสายระบายน้ำเหลืองใส่ไว้ประมาณ 1 – 2 วัน

การดูแลหลังการผ่าตัด แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

 • นัดตรวจ ประมาณ 5 – 7 วัน เพื่อคลายปมไหม
 • วันที่ 10 จะนัดมาตัดไหมทั้งหมด
 • ในวันที่ 3 – 4 หลังผ่าตัด สามารถสวมบราขนาดเล็กได้
 • โดยทั่วไปหลังผ่าตัด 1 – 2 วัน จะทำแผลที่คลินิก ในวันอื่นๆ สามารถทำแผลได้เองที่บ้านโดยใช้น้ำเกลือเช็ดแผล แล้วใช้ยาแก้อักเสบทาที่แผล ทุกวัน เช้า-เย็น
 • ห้ามให้แผลโดนน้ำจนกว่าจะตัดไหม

หมายเหตุ

 • ข้อดีของการลด/ยกเต้านม ก็คือปานนมของคุณจะลดลงเท่ากับปานนมของคนที่มีเต้านมขนาดปกติและเลื่อนสูงขึ้น
 • แผลเป็นจะค่อย ๆ จางหายภายในเวลา 6 เดือน
 • ไม่ควรลดหรือยกเต้านม จนกว่าจะคลอดลูกคนสุดท้ายเสียก่อนเพราะเวลาตั้งครรภ์ เต้านมคุณจะเปลี่ยนรูป

อาการข้างเคียงของการแก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

 • เนื้อตาย ถ้าคุณสูบบุหรี่ ควรเลิกบุหรี่ให้ได้อย่างน้อย 2 อาทิตย์ก่อนการผ่าตัด
 • ประสาทรับความรู้สึกบริเวณหัวนมเปลี่ยนไป ถ้าเป็นก็จะหายได้ภายใน 6 เดือน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่าตัด แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน

 • แผลเป็น หลังผ่าตัดยกเต้านมอาจนูนได้ หลังผ่าตัดควรใช้  Vitamin E ทาที่แผล หรือใช้แผ่นปิดแผลเป็น ป้องกันแผลนูน
 • ช่วงแรกจะมีน้ำเหลืองซึมออกจากรอยแผลบางส่วนได้ ถ้ามีน้ำเหลืองออกอาจต้องทำแผลประมาณวันละ 2 ครั้ง
 • แผลอักเสบ บริเวณใต้ฐานนม มักเป็นที่อับ และเกิดการอักเสบได้ ถ้ามีแผลบวมแดงผิดปกติ ควรติดต่อแพทย์โดยด่วน
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.