Scroll Top
59/469 พระรามที่2 ซอย 52 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
Breast Augmentation

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

การผ่าตัดเสริมหน้าอก หรือเพิ่มขนาดหน้าอกนั้น ปัจจุบันนี้เป็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าสมัยก่อน เนื่องจากมีเทคนิคและวิธีการผ่าตัดจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ทำให้ผู้ที่ต้องการเสริมหน้าอกหรือต้องการทำให้หน้าอกมีรูปทรงสวยงามมากขึ้น ทั้งนี้การเสริมหน้าอกให้สวยงามมีหลายทางเลือก แต่หากจะให้ปลอดภัยต้องทำการผ่าตัดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงจะดีที่สุด ซึ่งในปัจจุบันการผ่าตัดเสริมหน้าอกด้วยถุงเต้านมเทียม หรือถุงซิลิโคนเป็นที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากมีรูปร่างที่สวยงามและมีความแข็งแรง สามารถอยู่ในร่างกายได้ตลอด หากไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยในประเทศไทยมีการนำเข้าถุงซิลิโคนจากต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งในที่นี้ทาง BCS Clinic ขอกล่าวถึงถุงซิลิโคนที่ได้รับการยอมรับและนิยม โดยทั้งยังมีใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ดังนี้

ถุงน้ำเกลือ (Saline Filled Breast Implant)

เป็นถุงซิลิโคนด้านนอก ส่วนด้านในของตัวถุงจะบรรจุน้ำเกลือ ขณะผ่าตัดเมื่อแพทย์วางตำแหน่งที่ต้องการแล้ว จากนั้นก็จะเติมน้ำเกลือในปริมาณที่ตกลงกันกับผู้ได้รับการผ่าตัดไว้ หรือตามความเหมาะสมตามที่แพทย์เห็นสมควร ซิลิโคนแบบถุงน้ำเกลือเป็นที่นิยมมากในระยะแรก เนื่องจากถุงน้ำเกลือเป็นถุงที่มีความปลอดภัยสูงในเรื่องสารแปลกปลอม เพราะหากน้ำเกลือที่อยู่ในถุงมีการรั่วหรือซึมออกมาภายนอกถุง ก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และร่างกายสามารถดูดซึมน้ำเกลือดังกล่าวได้ทั้งหมด เนื่องจากปัจจุบันการใช้ถุงน้ำเกลือนิยมใช้น้อยลง อีกทั้งบริษัทส่วนใหญ่ยกเลิกการนำเข้าถุงน้ำเกลือ ดังนั้นผู้ที่จะทำถุงน้ำเกลืออาจจะต้องมาปรึกษา เพื่อเลือกขนาดและรูปทรงก่อนประมาณ 1-2 เดือน เพราะอาจจะต้องสั่งนำเข้าเพื่อนำมาผ่าตัด

ข้อดีและข้อเสียของถุงน้ำเกลือ
ข้อดี
 • ภายในถุงบรรจุน้ำเกลือไม่มีสิ่งแปลกปลอม หากมีการรั่วซึมร่างกายสามารถดูดซับได้หมด โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย
 • ในระหว่างผ่าตัด ถ้ามีถุงขนาดเล็กกว่าที่ควร สามารถเพิ่มเติมน้ำเกลือได้เล็กน้อย
ข้อเสีย
 • หน้าอกมีการแฟบลงหลังมีการรั่วซึมของน้ำเกลือภายในถุง ทำให้ต้องทำการผ่าตัดใหม่เพื่อแก้ไข
 • คลำพบรอยย่นของถุง เป็นเพราะน้ำเกลือซึ่งสั่นไหวไปมา ทำให้ผิวด้านล่างของถุงเกิดรอยย่นปัญหานี้มักเกิดกับผู้ที่มีรูปร่างผอมบาง
 • เต้านมมีการกระเพื่อม ซึ่งผู้ที่ใส่ถุงน้ำเกลือจะรู้สึกหรือได้ยินเสียงกระเพื่อมของเต้านม โดยมากมักเกิดจากขณะผ่าตัดแล้วไล่อากาศออกไม่ดี แต่อากาศเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นเอง
 • ความรู้สึกและสัมผัสเต้านมไม่เป็นธรรมชาติ

Round Saline Breast Implants

SPECTRUM® Adjustable Saline Breast Implants

ถุงซิลิโคนเจล (Silicone Gel Filled Breast Implant)

เป็นถุงซิลิโคนภายนอก ภายในบรรจุซิลิโคนเจล ทำให้มีรูปทรงตามความหนาแน่นของซิลิโคน จึงทำให้หลังการใส่ถุงซิลิโคนเจล จะมีลักษณะที่สวยงาม รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติมากกว่าถุงน้ำเกลือ ซึ่งถุงซิลิโคนเจลแบ่งได้ 3 แบบ ดังนี้

1. ถุงเจลธรรมดา (Silicone gel)

โดยมากจะผลิตในรูปแบบของทรงกลม ถุงจะมีความนิ่มและสัมผัสเป็นธรรมชาติมาก แต่เจลในถุงซิลิโคนจะสามารถไหลไปตำแหน่งอื่นๆได้ เช่น ขณะยืนเนื้อเจลจะไหลลงข้างล่าง ทำให้ส่วนบนของถุงดูบางลง อาจเกิดการพับของถุงได้ และด้วยซิลิโคนแบบธรรมดาที่มีความหนาแน่นน้อยทำให้มีความเหลวมาก หากมีการฉีกขาดของถุง เนื้อเจลอาจจะไหลออกมาภายนอกถุงได้

2. ถุงเจลที่มีความหนาแน่นสูง  (Cohesive gel)

โดยมากจะผลิตในรูปแบบของทรงกลม ถุงเจลจะมีความนิ่มแต่น้อยกว่าถุงเจลแบบธรรมดา แต่จะยังคงเป็นธรรมชาติอยู่ และยังมีการคงรูปทรงของถุงไว้ แม้มีการเปลี่ยนท่าทาง การคลำพบรอยพับของถุงน้อย หากมีการรั่วซึมหรือฉีกขาดของถุง โอกาสที่เจลภายในถุงจะไหลออกมาภายนอกน้อย เนื่องจากเนื้อเจลมีความหนืดมากกว่าเจลธรรมดา

3. ถุงเจลที่มีความหนาแน่นสูงมาก (High cohesive gel) หรือทรงหยดน้ำ Anatomical Silicone Implant

ถุงจะมีลักษณะนิ่มน้อยที่สุด เนื่องจากเป็นเจลที่มีความหนืดมากและมีความหนาแน่นสูง หากมีการรั่วซึมของเปลือกถุง ซิลิโคนชนิดนี้ก็จะไม่ไหลออกมานอกถุง ถุงเจลชนิดนี้จะมีรูปร่างคงเดิมตลอดเวลาที่ใส่อยู่ในร่างกาย แต่เวลาสัมผัสก็ยังคงความนิ่มอยู่

ขนาด

โดยทั่วไปขนาดของถุงซิลิโคนแต่ละแบบขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตกำหนดขึ้นตั้งแต่ 100 cc. – 800 cc. ผู้ต้องการผ่าตัดสามารถใส่ได้ตามฐานของเต้านมแต่ละบุคคล หรือตามดุลยพินิจของแพทย์ เพื่อลดการเสี่ยงในการเกิดปัญหาหลังผ่าตัด

รูปทรง

ปัจจุบันถุงซิลิโคนมีการผลิตใน 2 รูปแบบ คือ

 • ทรงกลม (Round Implant)

  มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม เมื่อใส่เข้าไปในร่างกายจะมีลักษณะกลมแบน การใส่ถุงทรงกลมอาจไม่เป็นธรรมชาติ เวลานอนถุงจะไม่คล้อยไปด้านข้าง แต่จะมีรูปร่างกลม ถุงทรงกลมจะมีการผลิตให้มีความกว้างของฐานและความสูงแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะความต้องการของผู้รับบริการ

 • ทรงหยดน้ำ (Anatomical Implant)

  ลักษณะเหมือนเต้านมธรรมชาติ คือ ถ้ามองจากถุงจะมีลักษณะเป็นวงรี มองจากด้านข้าง ด้านล่างจะมีลักษณะใหญ่ ส่วนด้านบนจะมีลักษณะเล็ก (ลักษณะคล้ายกับรูปปิรามิด) จากการออกแบบจะทำให้ทรงหยดน้ำมีด้านล่างมากกว่าด้านบน ถุงทรงหยดน้ำจะผลิตมาในรูปแบบผิวสัมผัสเป็นผิวทรายเท่านั้น เนื่องจากเกาะกับเนื้อเยื่อได้ดี ไม่ทำให้เกิดการหมุนของถุง การผ่าตัดโดยใช้ถุงทรงหยดน้ำจะยากกว่าทรงกลม ฉะนั้นจึงจะต้องทำในแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจึงจะดีที่สุด และเนื่องจากลักษณะหน้าอกที่ต่างกัน เช่น หน้าอกมีความสั้น ความยาว ความแคบ เป็นต้น ดังนั้นผู้ผลิตจึงผลิตออกมาได้หลายแบบ เพื่อรองรับความแตกต่าง ทำให้หลังการผ่าตัดเต้านมมีความสวยงามสมส่วนมากขึ้น

ลักษณะผิวของถุงซิลิโคน

 • ผิวเรียบ

  (Smooth Implant) จะมีความหนาน้อยกว่าผิวทราย ทำให้เวลาสัมผัสจะรู้สึกนิ่มกว่า การเคลื่อนถุงทำได้ง่ายและรอบทิศทาง โอกาสในการเกิดรอยพับของถุงน้อยกว่าผิวทราย รวมถึงการเกิดพังผืดมากกว่าผิวทรายเช่นกัน

 • ผิวทราย

  (Textured Implant) จะมีความหนากว่าผิวเรียบ และด้วยผิวสัมผัสที่เป็นผิวทรายทำให้เกิดรอยพับของถุงมากกว่าผิวเรียบ การเคลื่อนถุงสามารถทำได้ในระดับหนึ่งไม่สามารถเคลื่อนไหวรอบทิศทางเหมือนผิวเรียบได้

 • ผิวทรายละเอียด

  (Micro Textured)

 • ผิวทรายละเอียดมาก

  (Nano Textured) เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากผิวทราย เริ่มมีการทดลองใช้ในปัจจุบัน ซึ่งถุงทรายแบบละเอียดมากนี้ผลิตโดยบริษัท Motiva บริษัทเดียวเท่านั้น

ตำแหน่งแผลผ่าตัด

 • เทคนิคที่ 1 : แผลซ่อนในรอยพับของรักแร้ (2-3 cm.) เป็นเทคนิคที่นิยมทำกันมากที่สุด เพราะแผลเป็นถูกซ่อนไว้ในร่องรักแร้ (ARMPIT)
 • เทคนิคที่ 2 : แผลขนานขอบปานนม (3 cm.) สามารถทำได้เฉพาะผู้ที่มีปานนมใหญ่เพียงพอที่จะใส่ถุงเต้านมได้
 • เทคนิคที่ 3 : แผลใต้ราวนม (3-4 cm.) ซ่อนในขอบล่างของบรา เป็นแผลผ่าตัดที่อยู่ใต้ขอบของราวนม การใช้วิธีนี้สามารถจัดตำแหน่งและทรงของถุงเต้านมเทียมได้ดี แต่มีข้อเสียคือ แผลเป็นจะเห็นชัดโดยเฉพาะเวลานอน
 • เทคนิคที่ 4 : แผลทางสะดือ วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะถุงน้ำเกลือ โดยการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
 • เทคนิคที่ 5 : ผ่านทางแผลผ่าตัดไขมันหน้าท้อง (Lipectomy) ใช้ได้เฉพาะเทคนิคเสริมหน้าอกแบบเหนือกล้ามเนื้อ โดยขณะที่ทำการผ่าตัดไขมันหน้าท้อง จะเปิดช่องเล็กๆ แล้วใส่ถุงเต้านมเทียมโดยผ่านแผลภายใน วิธีนี้ใส่ได้เฉพาะถุงเต้านม

Breast Anatomy

ตำแหน่งการวางถุงซิลิโคน

วางเหนือกล้ามเนื้อ (Subglandular Placement)

เป็นการวางถุงซิลิโคนไว้ใต้เนื้อหน้าอก และอยู่เหนือกล้ามเนื้อหน้าอก การวางซิลิโคนตำแหน่งนี้ หากทำโดยแพทย์ผู้ชำนาญแล้วจึงทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาไม่นานในการผ่าตัด เหมาะสำหรับสาวนักกีฬาหรือผู้ที่มีเนื้อหน้าอกพอที่จะกั้นระหว่างผิวเนื้อกับถุงซิลิโคน

วางใต้กล้ามเนื้อบางส่วน Dual Plan (Partialy Submuscular)

เป็นการวางถุงซิลิโคนไว้ใต้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเดียว ซึ่งกล้ามเนื้อจะกดทับบริเวณขอบบน ส่วนขอบล่างของถุงจะไม่มีกล้ามเนื้อกด ทำให้เต้านมมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีเนื้อหน้าอกน้อย

วางใต้กล้ามเนื้อทั้งหมด (Completery Submuscular)

เป็นการวางถุงซิลิโคนไว้บริเวณใต้กล้ามเนื้อหน้าอกทั้งหมด โดยกล้ามเนื้อจะเป็นเปลรองรับถุงซิลิโคนไว้ เพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนของถุงซิลิโคน กล้ามเนื้อจะช่วยหนุนให้หน้าอกอวบอูมสวยเป็นธรรมชาติ

สามารถดู Review เสริมหน้าอก ได้ที่ Review.bcsclinic.com

สามารถดู โปรโมชั่น เสริมหน้าอก ได้ที่ bcsclinic.com

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.