Scroll Top
59/469 พระรามที่2 ซอย 52 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
calf Implant
เสริมน่อง

การผ่าตัดเสริมกล้ามเนื้อน่อง เป็นการผ่าตัดเพื่อเพิ่มขนาดของรูปร่างของกล้ามเนื้อน่องให้ดูสมส่วนมากขึ้น ในคนที่ไม่พอใจกับขนาดและรูปร่างของขา 2 ข้าง น่องเป็นส่วนของร่างกายที่มีผลต่อความสวยงามของส่วนขา ในผู้ชายที่ออกกำลังกายกล้ามเนื้อน่องเป็นส่วนของร่างกายที่สามารถพัฒนา เพิ่มขนาดได้ค่อนข้างยาก เพราะเป็นกล้ามเนื้อที่มีขนาดเล็กและยาว บางครั้งแม้จะใช้ความพยายามมากแต่ก็ไม่สามารถพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ตามที่ต้อง การได้ การผ่าตัดเสริมน่องช่วยให้รูปร่างของน่องดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของ ต้นขา ในผู้หญิงที่มีขาเล็กมากๆบางครั้งการที่ขาเล็กเกินไปก็จะดูไม่สวยงามโดย เฉพาะบริเวณใต้หัวเข่าลงมา จุดมุ่งหมายในการผ่าตัดเสริมกล้ามเนื้อน่องจะมีความแตกต่างกันไป ในผู้ชายจะมีความต้องการให้กล้ามเนื้อน่องมีขนาดใหญ่ แต่ในผู้หญิงจะต้องการให้เกิดความสมดุลของขนาดของน่องและขนาดของต้นขา

1. เพิ่มความสวยงามของน่อง ทำให้เกิดความมั่นใจในการแต่งตัวโดยเฉพาะการใส่ชุดว่ายน้ำหรือกางเกงขาสั้น

2. แก้ไขความผิดปกติที่เกิดจากโรคของระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่ทำให้กล้ามเนื้อมีขนาดที่ผิดปกติ ได้แก่

 • โปลิโอเป็นโรคที่ทำให้กล้ามเนื้อชาเป็นอัมพาตบางส่วนหรือทั้งหมด
 • SPINA BIFIDA เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทไขสันหลัง
 • เท้าปุก [CLUB FOOT] บางครั้งมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อขาด้วย

การปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัดเสริมน่อง

ในการผ่าตัดเสริมน่อง การปรึกษาก่อนการผ่าตัดมีความสำคัญมากเพราะมีรายละเอียดเล็กน้อยเรื่องเทคนิคการผ่าตัดและวัสดุที่ใช้ค่อนข้างมาก

1. ชนิดของซิลิโคน

ซิลิโคนที่ใช้เสริมน่องมีใช้กัน 2 แบบคือซิลิโคนแท่งและถุงซิลิโคน

A. ถุงซิลิโคนภายในถุงซิลิโคนบรรจุเจลชนิดที่ไม่ไหล [COHESIVE GEL]

ซึ่งเวลามีการรั่วหลังผ่าตัดจะไม่มีการไหลของเจลออกภายนอก

B. ซิลิโคนแท่ง

มีทั้งแบบแข็งและแบบนิ่มมีการทำทั้งทรงสม่ำเสมอและทรงธรรมชาติซิลิโคนแท่งสามารถนำมาเหลาให้ได้รูปทรงที่ต้องการเข้ากับขาแต่ละคนได้

2. รูปร่างของถุงซิลิโคน

 1. รูปทรงสม่ำเสมอหรือไปร์ซิการ์ [SYMMETRY] เป็นแผ่นที่มีขนาดกว้างตรงกลางส่วนปลายสองข้างแคบลงเท่าๆกันมีการใช้มากกว่า แบบทรงหยดน้ำเพราะการที่ขาด้านบนแคบจะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและเข้าได้ กับสัดส่วนของต้นขา
 2. ทรงธรรมชาติ [ASYMMETRY] เป็นทรงที่ส่วนบนมีขนาดใหญ่กว่าส่วนล่างมีลักษณะรูปร่างเป็นหยดน้ำเหมาะกับ นักเพาะกายโดยใส่ไว้บนส่วนกล้ามเนื้อมัดใน

3. จำนวนถุงหรือแผ่นซิลิโคนที่จะใส่ในแต่ละข้าง

ขา 1 ข้างจะมีกล้ามเนื้อ 2 มัด การผ่าตัดอาจใส่ถุงซิลิโคน 1 หรือ 2 ถุงในแต่ละข้าง โดยทั่วไปถ้าทำให้เกิดความสวยงามและสมดุลจะใช้ 2 ถุง แต่ถ้าไม่ต้องการเพิ่มขนาดมากอาจใช้ 1 ถุงขา ต่อ 1 ข้างได้

4. ความยาวของถุงหรือแผ่นซิลิโคน

ถุงซิลิโคนจะมีขนาดต่างๆกัน การปรึกษาก่อนผ่าตัด จะต้องเลือกถุงซิลิโคนที่มีขนาดพอดีกับกล้ามเนื้อมัดนี้ โดยทั่วไปก่อนการผ่าตัดแพทย์จะทำการวัดความยาวของกล้ามเนื้อ ควรเลือกซิลิโคนที่มีความยาวเท่ากับกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตามบางกรณีกล้ามเนื้อมีความสั้นมากอาจต้องใช้ถุงซิลิโคนที่มีความ ยาวเกินกว่าความยาวกล้ามเนื้อได้ โดยส่วนใหญ่แล้วถุงซิลิโคนมักจะใช้ขนาดที่ยาวกว่ากล้ามเนื้อเล็กน้อย

5. พิจารณาความต้องการของคนไข้

เนื่องจากซิลิโคนแต่ละบริษัทมีการออกแบบรูป ร่าง ,ความหนา และความยาวที่แตกต่างกัน อาจต้องพิจารณาเลือกดูความต้องการของคนไข้ด้วย โดยทั่วไปผู้ชายจะเน้นความแข็งแรงและรูปร่างของกล้ามเนื้อ ขณะที่ผู้หญิงจะชอบความสม่ำเสมอและเป็นธรรมชาติ

6. ระดับของการใช้ถุงซิลิโคน แยกเป็น

1. ใต้พังพืด [SUB FASCIAL]

เป็นการใส่ถุงซิลิโคนใต้พังพืดของกล้ามเนื้อแต่อยู่เหนือกล้ามเนื้อ

ข้อดี

 • สามารถเปิดช่องว่างได้ง่ายมีการบอบช้ำของเนื้อเยื่อน้อยทำให้มีความเจ็บปวดน้อยและฟื้นตัวได้เร็วหลังการผ่าตัด

ข้อเสีย

 • บางครั้งจะมองเห็นการเคลื่อนของถุงซิลิโคนได้
 • อาจคลำได้ขอบของแผ่นหรือถุงซิลิโคน เพราะมีความแข็งมากกว่ากล้ามเนื้อที่อยู่ด้านข้าง
 • ถ้าเลือกถุงชนิดไม่เหมาะสม จะเห็นรูปร่างขาไม่สวยงาม
 • การใส่ระดับล่างๆ(ใกล้ข้อเท้า)มีความยากใช้การใส่ถุงซิลิโคน
2. ใต้กล้ามเนื้อ [SUBMUSCULAR] เป็นวิธีที่ยุ่งยากกว่าวิธีที่ 1

ข้อดี

 • ได้รูปร่างที่สวยงามกว่าวิธีที่ 1 เพราะใส่ถุงซิลิโคนในระดับใต้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้ง 4 มัด
 • ได้รูปร่างเป็นธรรมชาติเพราะถุงซิลิโคนถูกปิดโดยกล้ามเนื้อทั้งหมด

ข้อเสีย

 • เจ็บปวดมากกว่า
 • ใช้เวลาพักฟื้นนานกว่า

จากที่กล่าวมาแล้ว การผ่าตัดต้องตัดสินใจเลือก

 1. ชนิดของซิลิโคน
 2. รูปร่างของซิลิโคน
 3. ขนาดของซิลิโคน ไม่ได้มีให้เลือกมากเท่ากับเต้านม แต่ละแบบจะมีประมาณ 3 – 7 ขนาดเท่านั้น
 4. ใต้หรือเหนือกล้ามเนื้อ
 5. ดูลักษณะของแผลเป็นที่หลังหัวเข่า

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเสริมน่อง

 1. งดอาหารและน้ำ 6 – 8 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด
 2. ถ้าแพ้ยาหรืออาหารควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการผ่าตัด
 3. หยุดงานประมาณ 1 อาทิตย์
 4. แจ้งแพทย์ให้ทราบถ้ามีปัญหาเรื่องการเกิดแผลเป็นได้ง่าย
 5. งดยาแก้ปวดกลุ่มแอสไพริน 2 อาทิตย์ ก่อนการผ่าตัด\
 6. เตรียมกางเกงหลวมๆใส่หลังผ่าตัด
 7. ในกรณีที่เลือกซิลิโคนแท่งแพทย์จะวัดขนาดแล้วเหลาเตรียมไว้ก่อนผ่าตัด
 8. เตรียมถุงน่องสำหรับใส่หลังผ่าตัด

ขั้นตอนการผ่าตัดเสริมน่อง

 1. ทำโดยการดมยาสลบ
 2. เปิดแผลที่รอยพับหลังหัวเข่าประมาณ 4 – 5 ซม.
 3. เปิดพังพืดที่หุ้มกล้ามเนื้อ
 4. ทำโพรงสำหรับใส่ถุงซิลิโคน
 5. ใส่สายระบายน้ำเกลือแล้วใส่ถุงหรือแผ่นซิลิโคนโดยใส่ข้างละ 1 หรือ 2 แผ่นตามความเหมาะสม
 6. เย็บปิดแผลเย็บบุกล้ามเนื้อและผิวหนัง
 7. การผ่าตัดใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมง

การดูแลหลังการผ่าตัดเสริมน่อง

 1. พักที่โรงพยาบาล 1 – 2 วันในช่วงที่พักที่โรงพยาบาลควรยกขาสูงตลอดเวลาที่นอน
  เพื่อลดอาการบวม
 2. วันที่ 1 – 2ใช้แผ่นประคบเย็นที่น่องทั้ง 2 ข้างเพื่อลดอาการปวดและบวม
 3. ใส่ถุงน่องหรือถุงเท้าที่สวมถุงน่อง อย่างน้อย 2 – 3 อาทิตย์
 4. สวมรองเท้านิ่มๆที่ส้นไม่สูงมาก ช่วยให้กล้ามหย่อนลงและลดอาการบวม
 5. สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตั้งแต่อาทิตย์แรก เดินไปมาได้แต่ถ้านอนหรือนั่ง
  ควรยกขาสูงเพื่อลดอาการบวม
 6. วันที่ 2 – 3 สามารถเดินไปมาได้ตามปกติ
 7. งดอาหารงดออกกำลังกายหนักๆ 6 อาทิตย์
 8. อาการปวดจะมีมากใน 48 ชั่วโมงแรกหลังจากนั้นอาการปวดจะลดลงมาก
 9. ทานยาแก้ปวด, ยาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อหรือตามที่แพทย์สั่ง
 10. จะนัดตรวจประมาณ 2 วันหลังผ่าตัด และ 1 อาทิตย์ หลังผ่าตัด
 11. ตัดไหมประมาณ วันที่ 7 – 10

หมายเหตุ:

 1. ผลข้างเคียงมักเกิดในคนที่ออกกำลังกายเร็วกว่าที่แพทย์สั่งไว้ ทำให้เกิดปัญหาเลือดออกมากหรือบวมมาก
 2. แผลเป็นที่รอยพับหลังหัวเข่าจะเห็นชัดในช่วงแรกและค่อยๆ จางลงใน 3 เดือน
 3. หลังจากแผลหายแล้วถุงซิลิโคนมีโอกาสที่จะเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งได้น้อยยกเว้นกรณีที่
  ได้รับอุบัติเหตุรุนแรงมากซึ่งมักจะทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดหรือกระดูกหักด้วย
 4. การผ่าตัดทำเฉพาะในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้น
 5. การผ่าตัดไม่ควรทำในคนที่มีปัญหาโรคของเส้นเลือดอยู่แล้ว

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.