ผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนเพศจากชายเป็นหญิง มักมีใบหน้าที่เป็นเพศชาย คือ มีกระดูกเหนือคิ้ว, นูนสูง, หน้าผากกว้าง, จมูก ลักษณะของเพศชาย หรือมีโหนกแก้มสูง

การผ่าตัดเพื่อให้ใบหน้าเป็นเพศหญิง ประกอบด้วย

 1. การผ่าตัดหนังศีรษะล้าน ( Scalp reduction)
 2. การดึงหนังศีรษะลงมาปิดบริเวณหน้าผากเพื่อลดความสูงของหน้าผาก (Forehead Reduction)
 3. การดึงหน้าผาก (Forehead lift) เพื่อลดรอยย่นบริเวณหน้าผาก
 4. การลดความสูงของคิ้ว โดยการกรอหรือลดกระดูกโหนกคิ้ว
 5. การเสริมหน้าผาก  ในบางรายอาจทำโดยการฉีด filler หรือใส่ซิลิโคนแท่ง
 6. การผ่าตัดตกแต่งหนังตาบน (Upper Blepharoplasty)
 7. การตกแต่งหนังตาล่าง (Lower Blepharoplasty)
 8. การผ่าตัดตกแต่งจมูก (Reduction Rhinoplasty)
 9. ทำโดยลดความสูงและความกว้างของจมูก, ตกแต่งกระดูกอ่อนของจมูก
 10. การลดความสูงของโหนกแก้ม โดยการเปิดแผลที่ใต้ตา แล้วกรอกระดูกโหนกแก้มลง
 11. หรืออาจใช้วิธีการผ่าตัดตกแต่งกระดูกแก้มให้แคบลง
 12. การผ่าตัดยกริมฝีปาก (Lip Lift)
 13. การตัดกราม เพื่อให้รูปหน้าไม่เป็นรูปเหลี่ยม

แต่ละชนิดมีรายละเอียดแตกต่างกัน จึงต้องพิจารณาถึงวิธีการผ่าตัดเป็นรายๆไป

ราคาการเย็บปิดคลิตอลิส ราคา (บาท)
   การเย็บปิดคลิตอลิส
10,000