การแปลงเพศโดยใช้บางเทคนิค อาจจัดวางตำแหน่งของโครงสร้างอวัยวะเพศ เช่น แคมใน คลิตอริส และท่อปัสสาวะได้ไม่ดีมาก หลังจากการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว อาจมีปัญหาที่ต้องแก้ไขดังต่อไปนี้

1. ช่องคลอดตื้นหรือแคบเกินไป
สำหรับช่องคลอดที่ตื้นเกินไป การแก้ไขทำได้โดยการผ่าตัดต่อลำไส้โดยการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแล้วแยกลำไส้ใหญ่ออกส่วนหนึ่งดึงลงมาเชื่อมต่อกับช่องคลอดใหม่ กรณีที่ช่องคลอดแคบ
วิธีการแก้ไข โดยใช้เทคนิคศัลยกรรมตกแต่งเปิดช่องคลอดให้กว้างขึ้น

2. การมีเนื้อเยื่อรอบๆท่อปัสสาวะเกิน
ในบางคนหลังจากทำแล้วมีเนื้อเยื่อแบ่งรอบท่อปัสสาวะ (หรือที่เรียกว่าตอ) อยู่มากจะทำให้มีปัญหาในการร่วมเพศเนื่องจากภาพปกติ เนื้อเยื่อประเภทนี้มีขนาดเล็ก แต่ถ้าร่วมเพศเนื้อเยื่อพวกนี้จะมีขนาดโตขึ้นทำให้ขัดขวางการร่วมเพศ
วิธีการแก้ไข ทำโดยการผ่าตัดลดขนาดเนื้อเยื่อรอบท่อปัสสาวะมักต้องทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลโดยการดมยาสลบ

3. การตกแต่งอวัยวะภายนอก
หลังการผ่าตัดแปลงเพศรูปร่างอวัยวะเพศภายนอกอาจไม่เป็นตามที่ต้องการ บางครั้งเนื้อเยื่อเกินมากหรือขาดไปทำให้ต้องการตกแต่งเพิ่มเติม

(ในคนไข้ที่มีปัญหาและการผ่าตัดมักมีปัญหาพร้อมกันทั้ง 3 อย่างโดยทั่วไปการผ่าตัดตกแต่งทำหลายอย่างพร้อมๆกันในครั้งเดียวกัน)

  1. เปิดและเปลี่ยนออกของท่อปัสสาวะ(โดยย้ายท่อปัสสาวะลงล่าง)
  2. ตกแต่งแคมใน
  3. ตกแต่งแคมนอก
  4. Set ตำแหน่งของ hood คลิตอริสใหม่
  5. ลดขนาดแกนของ คลิตอริส
  6. เปลี่ยนแปลงรูปร่างของคลิตอริส

การผ่าตัดมักทำหลายๆอย่างพร้อมกันเพราะต้องใช้เนื้อเยื่อส่วนหนึ่งมากกว่าอีกส่วนหนึ่ง เช่นอาจใช้แคมนอกมากกว่าแคมในกรณีที่ต้องการเพิ่มความลึกด้วยการผ่าตัดตกแต่งแคมในและแคมนอก อาจทำพร้อมกับการผ่าตัด เพิ่มความลึกโดยใช้ลำไส้ได้เรียกว่าการผ่าตัด Secondary Colonvaginoplasty

ราคาแก้ไขการแปลงเพศชายเป็นหญิง ราคา (บาท)
   แก้ไขการแปลงเพศด้วยลำไส้ใหญ่ (พัก รพ. 4 คืน)
240,000
   แก้ไขการแปลงเพศด้วยลำไส้ใหญ่ + ตกแต่งภายนอก (พัก รพ. 4 คืน)
บวกเพิ่ม 40,000
   แก้ไขการแปลงเพศด้วยลำไส้ใหญ่  เคยทำจากคลินิก (พัก รพ. 4 คืน)
220,000