อวัยวะที่ใช้ทำแคมใน ในการแปลงเพศชายเป็นหญิง ได้จากผิวหนังส่วนของอวัยวะเพศ (Body of penis) ใช้ส่วนนี้ทำผิวหนังด้านนอกของแคมในและส่วนของหนังหุ้มปลาย ซึ่งจะเป็นด้านในของแคมใน อวัวยวะส่วนนี้เป็นส่วนที่อยู่ใกล้ที่สุดจากเส้นเลือดแดงที่บริเวณโคนอวัยวะเพศ ดังนั้นหลังการผ่าตัดแปลงเพศ อาจมีปัญหาเลือดไปเลี้ยงส่วนนี้ไม่พอ ทำให้เกิดเนื้อตายและหลุดลอกออกไป โดยที่เนื้อที่เหลืออาจจะมีขนาดเล็กลง สั้นลง และจะหดตัว ทำให้แคมที่เหลือมีขนาดเล็กและไม่เท่ากัน โดยอาจมีขนาดสั้นลงทั้ง 2 ข้างหรือมีขนาดสั้นข้างยาวข้างได้

การที่แคมในเกิดเนื้อตาย และมีรูปร่างต่างกันนี้สามารถผ่าตัดแก้ไขโดยใช้เทคนิคทางศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อให้มีรูปร่างใกล้เคียงและสวยงามได้ โดยการผ่าตัดอาจทำโดยย้ายเนื้อเยื่อจาก

 1. แคมนอก เพื่อมาทำแคมใน
 2. แคมในด้านซ้ายย้ายไปขวา หรือด้านขวาไปด้านซ้าย
 3. ลดขนาดแคมในด้านที่ใหญ่กว่า และย้ายเนื้อไปตำแหน่งที่เล็กกว่า
 4. ย้ายเนื้อจากแคมในด้านบนไปด้านล่าง


เทคนิคการผ่าตัดนี้ได้รับการประยุกต์มาจากศัลยกรรมตกแต่งทางมือ โดยมีการปรับปรุงเทคนิคใหเเหมาะสมกับบริเวณนี้ การใช้เทคนิคหลายๆอย่างผสมผสานกันทำให้ สามารถตกแต่งรูปร่างให้ใกล้เคียงกันและสวยงามได้ การผ่าตัดมักทำโดยฉีดยาชา อาจต้องผ่าตัด 1-3 ครั้งแล้วแต่เทคนิคที่ใช้ โดยในบางเทคนิคอาจมีการเย็บแคมในซ้ายและขวาติดกัน ประมาณ 2-3 อาาทิตย์แล้วมาทำการแยกภายหลัง

การผ่าตัดแคมในควรทำหลังการผ่าตัดประมาณ 4 เดือน ขึ้นไป เพราะเป็นระยะเวลาแผลหายสนิทและผ่าตัดง่าย ทำให้ผลการรักษาดีกว่าการผ่าตัดเร็ว

  01. ย้ายแคมนอกไปแคมใน
  02. ย้ายแคมในด้านบนไปด้านล่าง
  03. ย้ายแคมในซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย
  04. ผ่าตัดแยกเนื้อที่เย็บติดกัน

 1. การผ่าตัดทำโดยการฉีดยาชาไม่ต้องดมยาสลบ
 2. เตรียมโกนขนอวัยวะเพษจากบ้าน ถ้าไม่ได้โกนขนมาจากบ้านอาจมาโกนที่คลินิกได้
 3. สวมใส่กางเกงหลวมๆในวันที่มาผ่าตัดกางเกงในควรเตรียมที่หลาวมๆเช่นกัน
 4. เช้าก่อนมาผ่าตัดอายน้ำชำระร่างกายให้สะอาด
 5. งดยาแก้ปวดแอสไพริน 10 วันก่อนผ่าตัด
 6. งดการสูบบุหรี่ 1 อาทิตย์ก่อนผ่าตัด
 7. ถ้ามีโรคประจำวันเช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนผ่าตัดว่าได้
 8. เตรียมตัวหยุดงานประมาณ 5 วัน

 1. ปัสสาวะก่อนการผ่าตัด
 2. แพทย์จะทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและฉีดยาชา
 3. ตกแต่งแคมในตามแผนการผ่าตัดที่วาดไว้
 4. เย็บปิดแผลโดยใช้ไหมละลาย ในบางตำแหน่งอาจเย็บไหมไม่ละลาย
 5. การผ่าตัดใช้เวลา 60-90 นา
 6. กรณีที่เย็บแคมใน 2 ข้างติดกัน แพทย์จะเปิดช่องว่างให้ปัสสาวะสามารถผ่านออกมาได้

 1. จะรู้สึกตึงๆและปวดแผลประมาณ 24-48 ชั่วโมง อาการปวดมักไม่มากสามารถลดอาการปวดโดยใช้แก้ปวดชนิดทานก็เพียงพอ
 2. ใช้น้ำเกลือหรือเบตาดีนเช็ดทำความสะอาดแผลเช้า-เย็น
 3. ถ้ามีเลือดออกผิดปกติ ให้ติดต่อแพทย์ทันที
 4. มาตรวจตามที่แพทย์นัด โดยทั่วไปจะนัดตรวจในวันที่ 1 หรือ 7 วัน และ 14 วัน
 5. แผลสามารถถูกน้ำได้ โดยทั่วไปจะตัดไหม 2 อาทิตย์
 6. 7-10 วันสามารถออกกำลังกายเบาๆ หรือทำกิจวัตรประจำวันได้สะดวก
 7. ควรรอจนครบ 1 เดือนจึงออกกำลังกายชนิดรุนแรงได้
 8. ควรรอให้แผลหายดีก่อนการร่วมเพศโดยทั่วไปควรรอ 3-4 อาทิตย์