Hood เป็นผิวหนังที่อยู่ด้านบนของคลิตอลิส ในบางคนผิวหนังส่วนนี้จะมีขนาดใหญ่ และยื่นมากผิดปกติ จนมองเห็นได้ชัดเวลาใส่ชุดชั้นในหรือชุดว่ายน้ำ ทำให้เกิดความอับอายและไม่มั่นใจในการแต่งกาย ไม่สามารถใส่กางเกงที่รัดรูปได้ ในบางคนอาจเข้าใจว่าส่วนนี้เป็นเนื้อแคมใน แต่ความจริงส่วนที่มองเห็นชัดอาจเป็น Hood ของคลิตอลิส การลดขนาดของ Hood มักทำร่วมกับการลดขนาดของแคมใน แต่ในบางกรณีอาจทำเฉพาะการลดขนาด Hood ถ้าแคมในไม่ได้มีขนาดใหญ่มากหรือคนใข้ไม่ได้ต้องการผ่าตัดแคมใน

การผ่าตัดลด Hood อาจช่วยเพิ่มความรู้สึกทางเพศขณะที่มีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากส่วนของคลิตอลิสสามารถเปิดได้มากขึ้น ทำให้พื้นที่ของความสุขจากการสัมผัสมีได้มากขึ้นกว่าเดิม

1. หยุดงาน 2 วัน
2. งดยาต้านการอักเสบ เช่น แอสไพริน บุหรี่ อาหารเสริมบางตัวที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น กระเทียม น้ำมันปลา อย่างน้อย 2 อาทิตย์ ก่อนการผ่าตัด
3. กรณีที่มีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
4. ทำความสะอาดบริเวณที่ผ่าตัดก่อนมาคลินิก
5. เตรียมกางเกงชั้นในหลวมๆ สำหรับใส่หลังผ่าตัด
6. ถ้าความดันสูงควรควบคุมความดันให้อยู่ต่ำกว่า 140/90mmHg (มิลิเมตรปรอท) เนื่องจากการผ่าตัดทำให้เสียเลือดบางส่วน
7. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัด


1 .ฉีดยาชา
2. แพทย์จะทำการผ่าตัดเฉพาะ Hood ที่ยื่นเกินออกมาผิดปกติ โดยยึดหลักให้มีรูปลักษณะใกล้เคียงกับขนาดปกติมากที่สุด
3. ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 30 นาที
4. แพทย์จะให้นอนพักประมาณ 1-2 ชั่งโมงก่อนกลับบ้าน
5. ไหมที่ใช้เย็บเป็นไหมขนาดเล็กซึ่งเป็นไหมละลายจึงไม่ต้องตัดไหม


1. แผลผ่าตัดจะบวมอยู่เล็กน้อยประมาณ 1-2 อาทิตย์ หลังจากนั้นจะค่อยๆ ยุบบวมจนหายเป็นปกติ 4-6 อาทิตย์
2. สามารถอาบน้ำ ฟอกสบู่ทำความสะอาดเบาๆได้ตามปกติ
3. ใช้น้ำสะอาด ทำความสะอาด เช้า-เย็น และหลังปัสสาวะอุจจาระทุกครั้ง
4. ควรงดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 7 วัน
5. ทานอาหารได้ตามปกติ ยกเว้น เครื่องดื่มจำพวกแอกลฮอล์
6. รับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์
7. มาพบแพทย์หลังผ่าตัด 1 อาทิตย์

ราคาการลดขนาด Hood ราคา (บาท)
  เย็บปิด Hood 20,000
  ลดขนาด Hood 30,000