ในผู้หญิงบางคนอาจมปัญหาคลิตอลิสใหญ่กว่าปกติตั้งแต่ยังเด็ก แต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ขนาดที่ใหญ่ของคลิตอลิสจะเห็นได้ชัดขั้น ทำให้มองเห็นได็โดยที่ Hood ไม่สามารถปิดได้ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่มีฮอร์โมนเพศชายสูง ไม่สมดุลกับฮอร์โมนเพศหญิงตั้งแต่ยังเด็ก ฮอร์โมนเพศชายก็อาจจะกระตุ้นให้คลิตอลิสมีขนาดใหญ่กว่าปกติ จนทำให้มองเห็นได้ชัดเหมือนกับมีอวัยวะเพศชายขนาดเล็ก

การเปิดของคลิตอลิสที่ใหญ่เวลาเด็กหญิงโตขึ้น จะมีการเสียดสีกับกางเกง กาเกงใน ทำให้มีความรู้สึกตลอดเวลา การกระตุ้นความรู้สึกอย่างสม่ำเสมอนี้ทำให้เกดความเคยชินและมีความรู้สึกลดน้อยเวลากระตุ้นหรือมีเพศสัมพันธ์ เทียบกับคลิตอลิสที่หลบอยู่ภายในHood

การผ่าตัดแก้ไขการเปิดของคลิตอลิสขนาดใหญ่ ทำโดยการลดขนาดคลิตอลิส หรือการเย็บปิด Hood ที่ปิดคลิตอลิสไม่ให้เปิด การผ่าตัดอาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธีได้ เวลาที่ปรึกษาแพทย์ ว่าการผ่าตัดวิธีใดจะเพียงพอ โดยทั่วไปการผ่าตัดเย็บปิด Hood มักจะเพียงพอ


1. หยุดงาน 7 วัน
2. งดยาต้านการอักเสบ เช่น แอสไพริน บุหรี่ อาหารเสริมบางตัวที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น กระเทียน น้ำมันปลา อย่างน้อน 2 อาทิตย์ ก่อนการผ่าตัด
3. กรณีที่มีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
4. ทำความสะอาดบริเวณที่ผ่าตัดก่อนมาคลินิก
5. เตรียมกางเกงชั้นในหลวมๆ สำหรับใส่หลังผ่าตัด
6. ถ้าความดันสูงควรควบคุมความดันให้อยู่ต่ำกว่า 140/90 mmHg (มิลลิเมตร ปรอท) เนื่องจากการผ่าตัดทำให้เสียเลือดบางส่วน
7. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ควรแจ้งแพทย์ก่อนผ่าตัด


1. การผ่าตัดลดขนาดคลิตอลิสจะต้องทำโดยการดมยาสลบ แต่ถ้าการผ่าตัดเย็บปิด Hood สามารถฉีดยาชาได้
2. แพทย์จำทำการผ่าตัดเฉพาะส่วนของคลิตอลิสที่เกินออกมาผิดปกติ โดยให้มีรูปลักษณะใกล้เคียวกับที่ต้องการ
3. ผ่าตัดเย็บปิด Hood ให้ปิดคลิตอลิส
4. ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 60 นาที
5. ใช้ไหมที่เย็บเป็นไหมขนาดเล็กซึ่งเป็นไหมละลายจึงไม่ต้องตัดไหม

1. แผลผ่าตัดจะบวมอยู่เล็กน้อนประมาณ 1-2 อาทิตย์ หลังจากนั้นจะค่อยๆยุบบวมลงจนหายและเป็นปกติ 4-6 อาทิตย์
2. สามารถอาบน้ำ ฟอกสบู่ ทำความสะอาดเบาๆได้ตามปกติ
3. ใช้น้ำสะอาด ทำความสะอาด เช้า-เย็น และหลังปัสสาวะอุจจาระทุกครั้ง
4. ควรงดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 30 วัน
5. ทานอาหารได้ตามปกติ ยกเว้น เครื่องดื่มจำพวกแอกลฮอล์
6. รับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์
7. มาพบแพทย์หลังผ่าตัด 1 อาทิตย์
8. ถ้ามีเลือดออกมากใช้ผ้าก๊อสกดที่แผล หรือติดต่อแพทย์ทันที

ราคาการลดขนาดและเย็บปิดคลิตอลิส ราคา(บาท)
  ลดขนาดคลิตอลิส (ดมยาสลบ พัก รพ. 1 คืน) 60,000
  เย็บปิด Hood (ฉีดยาชา) 20,000