เป็นการผ่าตัดเพื่อช่วยแก้ปัญหา อันเนื่องมาจากแคมเล็กมีขนาดไม่เท่ากัน หรือแคมเล็กมีขนาดใหญ่มากจนโผล่พ้นแคมใหญ่หรือแคมนอก ทำให้อวัยวะส่วนนี้มีลักษณะผิดปกติ เกิดการอักเสบได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีรอบเดือน เกิดความเจ็บปวดเมื่อต้องสวมกางเกงที่รัดรูป หรือมีความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์

การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กเป็นการผ่าตัดเล็ก และใช้เวลาไม่นาน จึงไม่ต้องงดอาหารหรืองดน้ำมาก่อน ยกเว้นในกรณีต้องการดมยาสลบหรือผ่าตัดร่วมกับการผ่าตัดอื่นๆที่โรงพยาบาล

1. นัดปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัด
2. ถ้าดมยาสลบต้องงดอาหาร 6 ช.ม. ก่อนการผ่าตัด
3. เตรียมหยุดงาน 1-3 วัน
4. งดยาต้านการอักเสบ (NSAID) เช่นแอสไพริน บุหรี่ อาหารเสริมบางตัวที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น กระเทียม น้ำมันปลา อย่างน้อย 2 อาทิตย์ ก่อนการผ่าตัด
5. กรณีที่มีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
6. โกนขนก่อนถึงวันผ่าตัด 2-3 วัน
7. เตรียมกางเกงชั้นในหลวมๆ สำหรับใส่หลังผ่าตัด
8. ถ้าความดันสูงควรควบคุมความดันให้อยู่ต่ำกว่า 140/90 mm Hg (มิลลิเมตร ปรอท)
9. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัด

1. ฉีดยาชา
2. แพทย์จะทำการผ่าตัดเฉพาะส่วนของแคมเล็กที่ยื่นเกินออกมาผิดปกติ โดยยึดหลักให้มีรูปลักษณะใกล้เคียงกับขนาดปกติมากที่สุด
3. ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 45 นาที
4. แพทย์จะให้นอนพักประมาณ 2 – 3  ชั่วโมงก่อนกลับบ้าน
5. ไหมที่ใช้เย็บเป็นไหมขนาดเล็กซึ่งเป็นไหมละลายจึงไม่ต้องตัดไหม

เทคนิคการผ่าตัดแคมในมี 2 แบบ ในการเลือกเทคนิคการผ่าตัดขึ้นอยู่กับรูปร่างก่อนผ่าตัดและรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้นหลังผ่าตัด

เทคนิค 1 การตัดแคมในด้านข้างออก (Lateral Excision)
เทคนิคนี้เหมาะสำหรับแคมในที่ยื่นยาวออกมา ตั้งแต่แคมด้านบนถึงด้านล่าง วิธีการผ่าตัดง่าย ไม่ยุ่งยาก การตัดด้านนอกจะทำให้เห็นแผลเป็นแต่สามารถลดขนาดแคมได้มาก

เทคนิค 2 การตัดแบบสามเหลี่ยม (Wedge Excision)
เป็นการผ่าตัดที่เหมาะกับแคมในที่ยื่นยาว ในตำแหน่งด้านบนหรือด้านล่างมาก โดยที่ส่วนอื่นยังมีขนาดเล็กอยู่ ซึ่งวิธีนี้แผลเป็นจะอยู่ด้านในไม่เห็นแผลเป็นด้านนอก และผิวหนังด้านนอกจะมีความเป็นธรรมชาติไม่เห็นแผลเป็น

1. แผลผ่าตัดจะบวมอยู่เล็กน้อยประมาณ 1-2 อาทิตย์ หลังจากนั้นจะค่อยๆ ยุบบวมลงจนหายเป็นปกติใน 4-6 อาทิตย์
2. สามารถอาบน้ำ ฟอกสบู่ ทำความสะอาดเบาๆ ได้ตามปกติ
3. ใช้น้ำสะอาด ทำความสะอาดเช้า – เย็น และหลังปัสสาวะ อุจจาระทุกครั้ง
4. ควรงดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 30 วัน
5. ทานอาหารได้ตามปกติ ยกเว้น เครื่องดื่มจำพวกแอลกอฮอล์
6. รับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์
7. มาพบแพทย์หลังผ่าตัด 1 อาทิตย์

ราคาการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (แคมเล็ก)
ราคา (บาท)
  ผ่าตัดตกแต่งแคมใน
 20,000
  ผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (พัก รพ. 1 คืน)
80,000