การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศหญิงในทางการแพทย์แบบปัจุบัน มีความแตกต่างจากการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศหญิงที่ทำกันในประเทศแอฟริกา หรืออเมริกาใต้ โดยในปัจุบันมีความสับสน เพราะใช้คำศัพท์คำเดียวกันคือ FEMALE CIRCUMCISION ในประเทศแอฟริกามีความเชื่อทางจิตวิญญาณทำให้เกิดประเพณีการขลิบหนัง ของอวัยวะของเพศหญิง โดยการตัดคลิตอริส และหนังหุ้มคลิตอริสทั้งหมด โดยใช้คำศัพท์ที่เรียกว่าการขลิปหนังตามประเพณี [SUNNA CIRCUMCISION] การขลิบหนังหุ้มปลายคลิตอริสเป็นการผ่าตัดเพื่อเปิดคลิตอริสให้สามารถรับการ กระตุ้นทางเพศได้ง่าย ทำในคนที่มีปัญหาทางกายวิภาคที่ส่งผลให้ไม่มีความสุขทางเพศ ปัญหาทางกายวิภาคที่มีผลต่อความสุขทางเพศจะต้องเกี่ยวข้องและเป็นสาเหตุที่ชัดเจน เพราะการผ่าตัดไปแล้วจะแก้ไขกลับคืนได้ยาก

1. ปัญหาทางกายภาพที่ขัดขวางทางรับความรู้สึกของคลิตอริส ได้แก่

ก. หนังหุ้มปลายปิดหมดไม่สามารถรูดเปิดได้ [PHIMOSIS]

เช่นเดียวกับการที่รูเปิดเล็กในเพศชายและทำให้รูดไม่ได้สำหรับผู้หญิง เกิดจากหนังที่หุ้มยืดติดกับคลิตอริสแน่นไม่สามารถรูดเปิดได้
โดยทั่วไปมีการแบ่งระดับการติดเป็น 4 ระดับตามการติดหนังหุ้มคลิตอริส
[ระดับ 1 =25% , ระดับ 2 =50%, ระดับ 3 =75%, ระดับ 4 = 100%]

ข. การที่มีหนังหุ้มปลายยืดยาวเกินจะขัดขวางต่อการสัมผัสเวลามีเพศสัมพันธ์ การที่มีความยืดยาวเกินไป

แบ่งระดับได้เป็น 4 ระดับ เช่นกัน [ระดับ 1 ยาว 1/4 นิ้ว , ระดับ 2 ยาว 1/3 นิ้ว, ระดับ 3 ยาว 1/2 นิ้ว, ระดับ 4 ยาว 1 นิ้ว]
การผ่าตัดควรจะทำแล้วได้ผลดี ในความผิดปกติ ระดับ 3 และ 4

2. หนังหุ้มที่มีลักษณะเป็นพังพืดและมีความยืดหยุ่นน้อย

3. ต้องการเพิ่มความรู้สึก
ในกรณีนี้ต้องตรวจปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเวลามีเพศสัมพันธ์ก่อนจิตแพทย์เป็นผู้ให้คำแนะนำเหล่านี้ได้ ดี ควรลองใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อพัฒนาก่อนการตัดสินใจผ่าตัด

4. คนที่อ้วนมาก
คลิตอริสจะอยู่ในตำแหน่งที่ลึก ยากที่จะรับความรู้สึก

5. การที่คลิตอริสมีขนาดเล็กและอยู่ลึกมาก
การผ่าตัดจะได้ผลดี เฉพาะคนที่มีปัญหาหนังหุ้มอวัยวะยาวและติด ซึ่งจะเป็นสาเหตุหลักของการมีเพศสัมพันธ์จริงๆ ถ้าไม่ใช่ ถึงแม้ผ่าตัดไปก็ได้ผลไม่ดี อีกอย่างหนึ่งถึงการผ่าตัดไม่ได้รับประกันได้ว่าจะทำให้ถึงจุดสุดยอด [ORGASM] ได้เพียงแต่ช่วยให้มีความรู้สึกดีขึ้นกว่าก่อนการผ่าตัดเท่านั้น

 1. การผ่าตัดทำเฉพาะในคนที่อวัยวะเพศมีการเจริญเติบโตเต็มที่ [อายุ > 20 ปี]
 2. ก่อน ที่จะพบศัลยแพทย์ตกแต่งควรที่จะปรึกษาสูตินารีแพทย์ เพื่อทำการตรวจอวัยวะภายนอก ก่อนว่ามีปัญหาหรือไม่ การตรวจควรต้องตรวจทั้งในช่องคลอด ,แคมใน ,และส่วนของคลิตอริส
 3. ตรวจลักษณะทางกายภาพคลิตอริส มีการติดกับหนังหุ้มเกินไปหรือไม่ ตรวจดูการเปิด คลิตอริส เพื่อทำความสะอาดและรับความรู้สึก
 4. ปรึกษา จิตแพทย์ บางครั้งปัญหาความสุขของการมีเพศสัมพันธ์ อาจมีปัญหาที่ฝ่ายชายได้ เช่นมีการกระตุ้นทางเพศน้อยเกินไป ,ปัญหาการหลั่งเร็วหรือปัญหาเรื่องประสบการณ์ จิตแพทย์อาจใช้คำแนะนำที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
 5. หลัง จากปรึกษาสูติแพทย์และจิตแพทย์แล้วพบว่าปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ อยู่ที่ลักษณะทางกายภาพจริง สามารถนัดตรวจและปรึกษาก่อนผ่าตัดกับศัลยแพทย์ได้ โดยอาจต้องแนบผลตรวจมาด้วยในวันที่ปรึกษาเพื่อประกอบการตรวจร่างกายเพื่อให้ มั่นใจว่าการผ่าตัดช่วยให้ได้ผลดีอนึ่ง ก่อนการตัดสินใจผ่าตัดถ้าเพิ่มขนาดคลิตอริส โดยการใช้เทสโทรเตอโรนครีมสามารถช่วยเพิ่มขนาดคลิตอริสให้มีขนาดใหญ่ส่งผล ให้มีความรู้สึกดีขึ้นและง่ายจากการกระตุ้น
 6. ผล ข้างเคียงของการผ่าตัดคือระยะแยกขอบของคลิตอริสจะมีแผลทำให้มีอาการปวด ,และคันได้ การที่คลิตอริสเปิดออกทำให้ความรู้สึกไวเกินไปในระยะแรกได้

 1. นัดปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจร่างกายก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 2. ถ้าดมยาสลบต้องงดอาหาร 6 ช.ม. ก่อนการผ่าตัด
 3. การผ่าตัดอาจทำพร้อมกับการลดขนาดของแคมในถ้าต้องการลดขนาดของแคมใน
  ควรแจ้งให้ทราบตั้งแต่วันมาปรึกษา
 4. เลือกการผ่าตัดประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนมีประจำเดือน เพื่อสะดวกในการดูแลแผล
 5. หยุดงานประมาณ 2 – 3 วัน
 6. เตรียมกางเกงในหลวมๆใส่ในวันผ่าตัด
 7. งดสูบบุหรี่ 1 อาทิตย์ ก่อนและหลังผ่าตัด
 8. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ 1 วันก่อนผ่าตัด
 9. งดยาต้านการอักเสบกลุ่ม แอสไพริน และวิตามิน E 2 อาทิตย์ ก่อนการผ่าตัด

การผ่าตัดอาจทำโดยการดมยาสลบ แต่โดยทั่วไปสามารถทำโดยการฉีดยาชาได้

 1. วาดรูปส่วนของหนังหุ้มปลายที่ต้องการตัดออก
 2. ทำการฉีดยาชาผสมอดีนาลีน
 3. แยกหนังหุ้มออกจากคลิตอริสกรณีที่มีการติดกันอยู่
 4. หยุดเลือด
 5. เย็บปิดแผลโดยใช้ไหมละลาย
 6. กรณีที่มีการติดของคลิตอริสและเยื่อหุ้มอาจต้องวางวัสดุปิดแผลกันการติดกันใหม่ของหนังหุ้มปลาย

 1. นอนพักจนเลือดหยุดสนิทก่อนการกลับบ้าน
 2. แพทย์จะนัดตรวจแผลในวันรุ่งขึ้น
 3. ทานยาแก้ปวดและยาแก้อักเสบตามที่จัดไว้ให้
 4. ในวันที่ 2 หลัง ผ่าตัดสามารถทำแผลได้เองโดยเช็ดด้วยน้ำเกลือแล้วป้ายแผล
  ด้วยขี้ผึ้งผสมยาปฎิชีวณะ
 5. ถ้ามีเลือดออกผิดปกติให้ใช้ผ้าก๊อส กดไว้ประมาณ 5 – 10 นาที ถ้าเลือดไม่หยุด
  ให้ติดต่อแพทย์ทันที
 6. จะนัดทำการตรวจแผลอีกครั้งเมื่อ 1 สัปดาห์
 7. งดออกกำลังกายหนักๆ ประมาณ 2 สัปดาห์
 8. งดการร่วมเพศ 2 สัปดาห์

ราคาการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศหญิง ราคา (บาท)
  ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศหญิง (ฉีดยาชา)
22,000
  ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศหญิง (พัก รพ. 1   คืน)
70,000