โดยทั่วไปแล้วอวัยวะเพศที่มีขนาดสั้น อาจมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้หลายอย่าง เช่น

 1. กรรมพันธุ์คือมีอวัยวะเพศสั้นมากเอง โดยหลังจากผ่านช่วงวัยรุ่นแล้วยังมีขนาดสั้นอยู่
 2. โรคบางอย่างที่ทำให้อวัยวะเพศหดสั้นเอง เช่น ไพโรนี
 3. น้ำหนักตัวที่เพิ่มมากมีการสะสมไขมันบริเวณหัวเหน่าทำให้ส่วนอวัยวะเพศที่ยื่นออกจากร่างกาย สั้นกว่าเดิมเพราะส่วนฐานอวัยวะเพศหนาขึ้น
 4. อุบัติเหตุหรือแผลเป็นที่อวัยวะเพศอาจคงให้อวัยวะเพศสั้นลงหรือถูกทำร้ายร่างกาย เช่นการถูกตัดอวัยวะเพศ ก็เป็นสาเหตุที่พบได้บ้าง

โดยทั่วไปการที่อวัยวะเพศสั้น มักจะเป็นตั้งแต่กำเนิดมากกว่าปัจจัยอื่นๆ อย่างไรก็ตามอวัยวะเพศที่สั้นก็สามารถมีความยาวเพิ่มขึ้นได้มากขณะที่แข็ง ตัวเวลามีอารมณ์ทางเพศ ดังนั้น การจะวัดความยาวของอวัยวะเพศจะต้องดูทั้งระยะที่อ่อนตัวและแข็งตัว ถึงแม้ว่าระยะเวลาที่อ่อนตัวมีขนาดเล็กมากๆ แต่ถ้าแข็งตัวแล้วมีขนาดยาวเพียงพอก็มักจะไม่มีปัญหา

การผ่าตัดเพิ่มความยาวนั้นจะสามารถเพิ่มความยาวได้เพียงประมาณ 2-4 ซ.ม. ในระยะที่อ่อนตัว และประมาณ 1-2 นิ้ว ในระยะที่แข็งตัวไม่สามารถเพิ่มความยาวเกินไปได้เพราะอาจมีอันตรายต่อเส้น เลือดเส้นประสาทที่มีหน้าที่รับความรู้สึกของอวัยวะเพศได้

1. การยืดความยาวของเอ็นที่ยึดอวัยวะเพศ

ส่วนของอวัยวะเพศชาย ประกอบด้วยแกนกลาง 3 แกน (ดังรูป) แกนด้านบน 2 แกน จะมีหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักของอวัยวะเพศในการเพิ่มความยาวแกนทั้งสองจะยึด ต่อกับกระดูก เชิงกรานแล้วทอดตัวพบกระดูกประมาณ 2-3 ซ.ม. ก่อนที่จะยื่นออกจากร่างกาย บริเวณที่แกนอวัยวะเพศยึดติดกับกระดูกจะมีเอ็นยืดที่มีความแข็งแรงมาก ยึดแกนอวัยวะเพศติดกับกระดูก

 

 

 

 • การผ่าตัดโดยเทคนิคนี้จะทำการตัดขยายเอ็นที่ยึดอวัยวะเพศตรงกระดูก เชิงกราน ทำให้ส่วนแกนอวัยวะเพศที่อยู่ติดกับกระดูกเชิงกราน ยื่นออกนอกลำตัวได้ ความยาวที่เพิ่มขึ้นก็ได้จากการยืดส่วนนี้ออกนั่นเอง อนึ่งการตัดเอ็นที่ยึดอวัยวะเพศ สามารถตัดได้จนถึงขอบกระดูกเชิงกรานเท่านั้น ไม่สามารถตัดได้มากกว่านี้ เพราะมีผลกระทบต่อเส้นเลือดและเส้นประสาท
  ทำให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพ ทางเพศได้ถ้าไม่ระมัดระวัง ดังนั้นความยาวจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 1-3 ซ.ม. ขึ้นอยู่กับขนาดอวัยวะเพศเดิม กล่าวคือ ถ้าอวัยวะเดิมมีขนาดยาวอยู่แล้วส่วนที่อยู่ติดกับกระดูกจะยาวกว่าคนที่มี ความยาวอวัยวะเพศสั้นกว่า ดังนั้นในคนที่มีอวัยวะเพศยาวกว่าก็จะได้ความยาวที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคนที่มี อวัยวะเพศสั้น
 • เทคนิคการผ่าตัดสามารถทำได้โดยการเปิดแผลบริเวณหนังหุ้มปลายเหมือนกับการขลิบหนังหุ้มปลาย (สามารถทำพร้อมกับการขลิบหนังหุ้มปลายได้ด้วย) หรือจะเปิดแผลบริเวณโคนอวัยวะเพศเป็นรูปตัว V ได้
 • หลังการผ่าตัดยืดเอ็น ยืดอวัยวะเพศมักมีปัญหาการเกิดพังพืดยึดอวัยวะเพศให้สั้นใหม่ การป้องกันอาจทำโดยการใช้ไขมันวางไว้หน้าต่อเอ็นที่ยืดออกแล้วหรือในบางคนอาจใช้แผ่นซิลิโคนขวางไว้ได้นอกจากนั้นแล้วหลังผ่าตัดยังต้องใช้น้ำหนักถ่วงที่อวัยวะเพศประมาณ 1 เดือน เพื่อป้องกันการเกิดพังพืดหดรัดให้อวัยวะเพศสั้นเหมือนเดิม
 • ผลของการผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้หลังการผ่าตัดอวัยวะเพศจะมีความรู้สึกเท่าเดิม เหมือนเดิม สามารถแข็งตัวและสอดใส่ขณะร่วมเพศได้แต่จะมีทิศทางขณะที่แข็งตัวเปลี่ยนไป กล่าวคือก่อนการผ่าตัดขณะที่แข็งตัวโดยทั่วไปมุมของอวัยวะเพศเมื่อเทียบกับ ลำตัวจะมีประมาณ 90-120 องศา แต่หลังการผ่าตัดมุมนี้จะลดลงเหลือประมาณ 70-90 องศา แต่สามารถร่วมเพศได้ปกติ ยกเว้นในบางท่าทางที่อาจมีปัญหาบ้าง

2. การยืดแกนกลางอวัยวะเพศ

เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ยุ่งยาก ข้อนี้ใช้ในคนที่ เคยทำเทคนิคที่ 1 แล้วและยังสั้นเกินไป การผ่าตัดทำโดยการเปิดแผลที่ปลายอวัยวะเพศเลื่อน ผิวหนังหุ้มปลายลงแล้วทำการแยกเส้นเลือดหลังเส้นประสาทออกจากแกนกลางอวัยวะ เพศแล้วทำการผ่าตัดแกนกลางอวัยวะเพศ จนมีความยาวมากขึ้นแล้วปิดแผลเป็นโดยใช้ผนังเส้นเลือดดำหรือผิวหนัง

วิธีนี้เป็นการยืดส่วนแกนอวัยวะเพศจริง แต่เนื่องจากเทคนิคมีความยุ่งยากและใช้เวลาพักฟื้นนานจึงไม่นิยมทำกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงการผ่าตัดเทคนิคที่ 1 เป็นหลัก

 1. ก่อนการนัดพบแพทย์เพื่อปรึกษาควรเตรียมถ่ายภาพอวัยวะเพศ ขณะที่อ่อนตัวและขณะที่แข็งตัว พร้อมทั้งวัดขนาดในเวลาที่แข็งตัวและอ่อนตัว
 2. โรคประจำตัวบางชนิด เช่นเบาหวานมีผลต่อแผลผ่าตัด ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน ถ้าตัดสินใจผ่าตัด
 3. กรณี ที่สูบบุหรี่หรือมีโรคทางหลอดเลือดอาจมีผลต่อการหายของแผลอาจต้องเลือก เทคนิคที่มีการเปิดแผลผ่าตัดน้อยโดยทั่วไปแนะนำให้งดสูบบุหรี่ 2 อาทิตย์ก่อนผ่าตัด
 4. ผู้ที่เคยฉีดสารแปลกปลอมต้องระมัดระวังเพราะสารแปลกปลอม มีผลต่อการหายของแผล
 5. เลือกแผลที่จะผ่าตัดว่าจะลงแผลที่ขลิบหนังหุ้มปลายหรือที่ฐานอวัยวะเพศ
 6. ถ้าต้องการขลิบหนังหุ้มปลายสามารถทำพร้อมกันได้เลย
 7. ถ้า ต้องการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ ก็สามารถทำพร้อมกันได้แต่ต้องระวังเรื่องการเปิดแผล โดยทั่วไปถ้าต้องการเพิ่มขนาดโดยการฉีดไขมันไม่ควรเปิดแผลที่หนังหุ้มปลาย แต่ถ้าเพิ่มขนาดโดย Scaffold หรือใส่ผิวหนังหุ้มรอบควรเปิดแผลที่ปลายอวัยวะเพศ
 8. ตรวจดูบริเวณกระดูกหัวเหน่า ว่ามีไขมันอยู่มากหรือไม่ ถ้ามีไขมันอยู่มากบริเวณเหนือต่อฐานอวัยวะเพศ การดูดไขมันจะช่วยเพิ่มความยาวของอวัยวะเพศได้บ้าง
 9. ตรวจดูโคนอวัยวะเพศส่วนที่ติดกับถุงอัณฑะในบางคนอาจมีพังพืดยึดต่อกัน โดยเฉพาะเวลาแข็งตัวการผ่าตัดได้ใช้เทคนิคทางศัลยกรรมตกแต่ง [ Z Plasty ] สามารถช่วยเพิ่มความยาวส่วนล่างนี้ได้

 

 

 1. ใส่เสื้อผ้าหลวมๆ
 2. งดสูบบุหรี่หรือยาแก้ปวด 10 วันก่อนผ่าตัด
 3. เตรียมหยุดงานประมาณ 3 วัน
 4. อาบน้ำก่อนมารับการผ่าตัด
 5. โกนขนรอบอวัยวะเพศในวันผ่าตัด
 6. ถ้ามีโรคประจำตัว เช่นเบาหวาน ความดันโลหิต ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนผ่าตัด
 7. เตรียมกางเกงใน Boxer หลวมๆใส่หลังผ่าตัด ควรเลือกกางเกงในสีเข้มเนื่องจากหลังผ่าตัด อาจมีน้ำเหลืองซึมเปื้อนได้
 8. แจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้าถ้าต้องการดูดไขมันที่ฐานอวัยวะเพศด้วย
 9. ถ้ากังวลมากวันก่อนผ่าตัดอาจทานยานอนหลับได้
 10. งดน้ำและอาหาร 6 ช.ม.ก่อนผ่าตัด

 1. ทำโดยวางยาสลบโดยลงแผลที่บริเวณฐานของอวัยวะเพศ ประมาณ 1 นิ้ว
 2. ยืดเอ็นที่ใช้ยืดอวัยวะเพศ [ Suspensary ligament ] ออก
 3. เย็บปิดแผลที่ผิวหนัง
 4. ยึดอวัยวะเพศ เพื่อป้องกันการหดรั้งของพังพืด

 

 

 1. ทำความสะอาดแผลทุกวันโดยแพทย์จะนัดทำแผลในวันรุ่งขึ้นหลังจากนั้นผู้ป่วยสามารถทำแผลเองได้
 2. จะนัดตัดไหมเมื่อประมาณ 7-10 วัน ผู้ที่สูบบุหรี่อาจตัดไหมช้ากว่านี้
 3. อวัยวะเพศที่ลูกอัณฑะอาจบวมได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์
 4. ห้ามร่วมเพศประมาณ 4 อาทิตย์
 5. อาจต้องใช้ยาลดการแข็งตัวของอวัยวะเพศในช่วง 10 วันหลังผ่าตัด
 6. ใช้เทคนิคป้องกันการหดรั้ง 4 อาทิตย์หลังตัดไหม เพื่อป้องกันการหดรั้งกลับของอวัยวะเพศ ( อาจต้องทำประมาณ 6 เดือน )
 7. หลีกเลี่ยงการดูภาพหรือหนังสือที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศเพราะจะทำให้เจ็บปวดแผลเวลาแข็งตัว

 1. ไม่มีผลต่อการร่วมเพศ หรือการปัสสาวะ
 2. ความรู้สึกทางเพศในอาทิตย์แรกอาจเปลี่ยนแปลงไป และจะกลับมาเหมือนเดิม ภายในระยะเวลา 1 – 2 เดือน
 3. หลังผ่าตัดอวัยวะเพศจะแข็งตัวในทิศทางที่เปลี่ยนไปได้
 4. ความยาวที่เพิ่มขึ้น จะได้ประมาณ 1/2 – 2 นิ้ว ขึ้นอยู่กับกายภาพของผู้ป่วยแต่ละคน
 5. การเพิ่มขนาดควรทำหลังจากเพิ่มความยาวประมาณ 3 – 6 เดือน
ราคาการเพิ่มความยาวอวัยวะเพศชาย ราคา (บาท)
  เพิ่มความยาวอวัยวะเพศ (คลินิก / ยาชา) 50,000
  เพิ่มความยาวอวัยวะเพศ (พักรพ. 1 คืน)
70,000
  เพิ่มความใหญ่และยาวอวัยวะเพศ ** ฉีดไขมัน ** (คลินิก)
120,000
  เพิ่มความใหญ่และยาวอวัยวะเพศ ** ฉีดไขมัน **  (พักรพ. 1 คืน) 140,000
  เพิ่มความใหญ่และยาวเพศชาย ** ใช้หนังต่อ ** (พักรพ. 1 คืน)
180,000
ฟรีค่าปรึกษาก่อนผ่าตัด

โทร. 02-895-6565,
081-925-5525
Line ID: @BCSCLINIC

Ask the Experts
user-3
email-2
smartphone