การผ่าตัดเสริมกล้ามเนื้อน่อง เป็นการผ่าตัดเพื่อเพิ่มขนาดของรูปร่างของกล้ามเนื้อน่องให้ดูสมส่วนมากขึ้น ในคนที่ไม่พอใจกับขนาดและรูปร่างของขา 2 ข้าง น่องเป็นส่วนของร่างกายที่มีผลต่อความสวยงามของส่วนขา ในผู้ชายที่ออกกำลังกายกล้ามเนื้อน่องเป็นส่วนของร่างกายที่สามารถพัฒนา เพิ่มขนาดได้ค่อนข้างยาก เพราะเป็นกล้ามเนื้อที่มีขนาดเล็กและยาว บางครั้งแม้จะใช้ความพยายามมากแต่ก็ไม่สามารถพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ตามที่ต้อง การได้ การผ่าตัดเสริมน่องช่วยให้รูปร่างของน่องดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของ ต้นขา ในผู้หญิงที่มีขาเล็กมากๆบางครั้งการที่ขาเล็กเกินไปก็จะดูไม่สวยงามโดย เฉพาะบริเวณใต้หัวเข่าลงมา จุดมุ่งหมายในการผ่าตัดเสริมกล้ามเนื้อน่องจะมีความแตกต่างกันไป ในผู้ชายจะมีความต้องการให้กล้ามเนื้อน่องมีขนาดใหญ่ แต่ในผู้หญิงจะต้องการให้เกิดความสมดุลของขนาดของน่องและขนาดของต้นขา

การผ่าตัดเสริมน่องเป็นการผ่าตัดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

1. เพิ่มความสวยงามของน่อง ทำให้เกิดความมั่นใจในการแต่งตัวโดยเฉพาะการใส่ชุดว่ายน้ำหรือกางเกงขาสั้น

2. แก้ไขความผิดปกติที่เกิดจากโรคของระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่ทำให้กล้ามเนื้อมีขนาดที่ผิดปกติ ได้แก่

 • โปลิโอเป็นโรคที่ทำให้กล้ามเนื้อชาเป็นอัมพาตบางส่วนหรือทั้งหมด
 • SPINA BIFIDA เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทไขสันหลัง
 • เท้าปุก [CLUB FOOT] บางครั้งมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อขาด้วย

ในการผ่าตัดเสริมน่อง การปรึกษาก่อนการผ่าตัดมีความสำคัญมากเพราะมีรายละเอียดเล็กน้อยเรื่องเทคนิคการผ่าตัดและวัสดุที่ใช้ค่อนข้างมาก

1. ชนิดของซิลิโคน

ซิลิโคนที่ใช้เสริมน่องมีใช้กัน 2 แบบคือซิลิโคนแท่งและถุงซิลิโคน

A. ถุงซิลิโคนภายในถุงซิลิโคนบรรจุเจลชนิดที่ไม่ไหล [COHESIVE GEL] ซึ่งเวลามีการรั่วหลังผ่าตัดจะไม่มีการไหลของเจลออกภายนอก

B. ซิลิโคนแท่ง มีทั้งแบบแข็งและแบบนิ่มมีการทำทั้งทรงสม่ำเสมอและทรงธรรมชาติซิลิโคนแท่งสามารถนำมาเหลาให้ได้รูปทรงที่ต้องการเข้ากับขาแต่ละคนได้

2. รูปร่างของถุงซิลิโคน

 1. รูปทรงสม่ำเสมอหรือไปร์ซิการ์ [SYMMETRY] เป็นแผ่นที่มีขนาดกว้างตรงกลางส่วนปลายสองข้างแคบลงเท่าๆกันมีการใช้มากกว่า แบบทรงหยดน้ำเพราะการที่ขาด้านบนแคบจะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและเข้าได้ กับสัดส่วนของต้นขา
 2. ทรงธรรมชาติ [ASYMMETRY] เป็นทรงที่ส่วนบนมีขนาดใหญ่กว่าส่วนล่างมีลักษณะรูปร่างเป็นหยดน้ำเหมาะกับ นักเพาะกายโดยใส่ไว้บนส่วนกล้ามเนื้อมัดใน

3. จำนวนถุงหรือแผ่นซิลิโคนที่จะใส่ในแต่ละข้าง

ขา 1 ข้างจะมีกล้ามเนื้อ 2 มัด การผ่าตัดอาจใส่ถุงซิลิโคน 1 หรือ 2 ถุงในแต่ละข้าง โดยทั่วไปถ้าทำให้เกิดความสวยงามและสมดุลจะใช้ 2 ถุง แต่ถ้าไม่ต้องการเพิ่มขนาดมากอาจใช้ 1 ถุงขา ต่อ 1 ข้างได้

4. ความยาวของถุงหรือแผ่นซิลิโคน

ถุงซิลิโคนจะมีขนาดต่างๆกัน การปรึกษาก่อนผ่าตัด จะต้องเลือกถุงซิลิโคนที่มีขนาดพอดีกับกล้ามเนื้อมัดนี้ โดยทั่วไปก่อนการผ่าตัดแพทย์จะทำการวัดความยาวของกล้ามเนื้อ ควรเลือกซิลิโคนที่มีความยาวเท่ากับกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตามบางกรณีกล้ามเนื้อมีความสั้นมากอาจต้องใช้ถุงซิลิโคนที่มีความ ยาวเกินกว่าความยาวกล้ามเนื้อได้ โดยส่วนใหญ่แล้วถุงซิลิโคนมักจะใช้ขนาดที่ยาวกว่ากล้ามเนื้อเล็กน้อย

5. พิจารณาความต้องการของคนไข้

เนื่องจากซิลิโคนแต่ละบริษัทมีการออกแบบรูป ร่าง ,ความหนา และความยาวที่แตกต่างกัน อาจต้องพิจารณาเลือกดูความต้องการของคนไข้ด้วย โดยทั่วไปผู้ชายจะเน้นความแข็งแรงและรูปร่างของกล้ามเนื้อ ขณะที่ผู้หญิงจะชอบความสม่ำเสมอและเป็นธรรมชาติ

6. ระดับของการใช้ถุงซิลิโคน แยกเป็น

1. ใต้พังพืด [SUB FASCIAL] เป็นการใส่ถุงซิลิโคนใต้พังพืดของกล้ามเนื้อแต่อยู่เหนือกล้ามเนื้อ

ข้อดี
คือ สามารถเปิดช่องว่างได้ง่ายมีการบอบช้ำของเนื้อเยื่อน้อยทำให้มีความเจ็บปวดน้อยและฟื้นตัวได้เร็วหลังการผ่าตัด

ข้อเสีย

 • บางครั้งจะมองเห็นการเคลื่อนของถุงซิลิโคนได้
 • อาจคลำได้ขอบของแผ่นหรือถุงซิลิโคน เพราะมีความแข็งมากกว่ากล้ามเนื้อที่อยู่ด้านข้าง
 • ถ้าเลือกถุงชนิดไม่เหมาะสม จะเห็นรูปร่างขาไม่สวยงาม
 • การใส่ระดับล่างๆ(ใกล้ข้อเท้า)มีความยากใช้การใส่ถุงซิลิโคน

2. ใต้กล้ามเนื้อ [SUBMUSCULAR] เป็นวิธีที่ยุ่งยากกว่าวิธีที่ 1

ข้อดี

 • ได้รูปร่างที่สวยงามกว่าวิธีที่ 1 เพราะใส่ถุงซิลิโคนในระดับใต้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้ง 4 มัด
 • ได้รูปร่างเป็นธรรมชาติเพราะถุงซิลิโคนถูกปิดโดยกล้ามเนื้อทั้งหมด

ข้อเสีย

 • เจ็บปวดมากกว่า
 • ใช้เวลาพักฟื้นนานกว่า

จากที่กล่าวมาแล้ว การผ่าตัดต้องตัดสินใจเลือก

 1. ชนิดของซิลิโคน
 2. รูปร่างของซิลิโคน
 3. ขนาดของซิลิโคน ไม่ได้มีให้เลือกมากเท่ากับเต้านม แต่ละแบบจะมีประมาณ 3 – 7 ขนาดเท่านั้น
 4. ใต้หรือเหนือกล้ามเนื้อ
 5. ดูลักษณะของแผลเป็นที่หลังหัวเข่า

 1. งดอาหารและน้ำ 6 – 8 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด
 2. ถ้าแพ้ยาหรืออาหารควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการผ่าตัด
 3. หยุดงานประมาณ 1 อาทิตย์
 4. แจ้งแพทย์ให้ทราบถ้ามีปัญหาเรื่องการเกิดแผลเป็นได้ง่าย
 5. งดยาแก้ปวดกลุ่มแอสไพริน 2 อาทิตย์ ก่อนการผ่าตัด\
 6. เตรียมกางเกงหลวมๆใส่หลังผ่าตัด
 7. ในกรณีที่เลือกซิลิโคนแท่งแพทย์จะวัดขนาดแล้วเหลาเตรียมไว้ก่อนผ่าตัด
 8. เตรียมถุงน่องสำหรับใส่หลังผ่าตัด

 1. ทำโดยการดมยาสลบ
 2. เปิดแผลที่รอยพับหลังหัวเข่าประมาณ 4 – 5 ซม.
 3. เปิดพังพืดที่หุ้มกล้ามเนื้อ
 4. ทำโพรงสำหรับใส่ถุงซิลิโคน
 5. ใส่สายระบายน้ำเกลือแล้วใส่ถุงหรือแผ่นซิลิโคนโดยใส่ข้างละ 1 หรือ 2 แผ่นตามความเหมาะสม
 6. เย็บปิดแผลเย็บบุกล้ามเนื้อและผิวหนัง
 7. การผ่าตัดใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมง

 

 1. พักที่โรงพยาบาล 1 – 2 วันในช่วงที่พักที่โรงพยาบาลควรยกขาสูงตลอดเวลาที่นอน
  เพื่อลดอาการบวม
 2. วันที่ 1 – 2ใช้แผ่นประคบเย็นที่น่องทั้ง 2 ข้างเพื่อลดอาการปวดและบวม
 3. ใส่ถุงน่องหรือถุงเท้าที่สวมถุงน่อง อย่างน้อย 2 – 3 อาทิตย์
 4. สวมรองเท้านิ่มๆที่ส้นไม่สูงมาก ช่วยให้กล้ามหย่อนลงและลดอาการบวม
 5. สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตั้งแต่อาทิตย์แรก เดินไปมาได้แต่ถ้านอนหรือนั่ง
  ควรยกขาสูงเพื่อลดอาการบวม
 6. วันที่ 2 – 3 สามารถเดินไปมาได้ตามปกติ
 7. งดอาหารงดออกกำลังกายหนักๆ 6 อาทิตย์
 8. อาการปวดจะมีมากใน 48 ชั่วโมงแรกหลังจากนั้นอาการปวดจะลดลงมาก
 9. ทานยาแก้ปวด, ยาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อหรือตามที่แพทย์สั่ง
 10. จะนัดตรวจประมาณ 2 วันหลังผ่าตัด และ 1 อาทิตย์ หลังผ่าตัด
 11. ตัดไหมประมาณ วันที่ 7 – 10

หมายเหตุ:

 1. ผลข้างเคียงมักเกิดในคนที่ออกกำลังกายเร็วกว่าที่แพทย์สั่งไว้ ทำให้เกิดปัญหาเลือดออกมากหรือบวมมาก
 2. แผลเป็นที่รอยพับหลังหัวเข่าจะเห็นชัดในช่วงแรกและค่อยๆ จางลงใน 3 เดือน
 3. หลังจากแผลหายแล้วถุงซิลิโคนมีโอกาสที่จะเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งได้น้อยยกเว้นกรณีที่
  ได้รับอุบัติเหตุรุนแรงมากซึ่งมักจะทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดหรือกระดูกหักด้วย
 4. การผ่าตัดทำเฉพาะในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้น
 5. การผ่าตัดไม่ควรทำในคนที่มีปัญหาโรคของเส้นเลือดอยู่แล้ว
ราคาการเสริมกล้ามเนื้อน่อง ราคา (บาท)
  เสริมกล้ามเนื้อน่อง
  – Silimed
80,000/ 1 ข้าง
140,000/ 2 ข้าง
  – Allied
150,000/ 1 ข้าง
220,000/ 2 ข้าง