การผ่าตัดเอาไขมันหน้าท้องออกจะช่วยให้ทรวดทรงกระชับ และแก้ปัญหาหน้าท้องลายหรือผิวแตกลายหรือหน้าท้องหย่อนยาน การตัดไขมันหน้าท้องเหมาะกับผู้ที่มีหน้าท้องส่วนล่างหย่อนมาก โดยที่การสะสมของไขมันไม่มากนัก ผู้ที่เหมาะจะทำการผ่าตัดนี้ ได้แก่

 1. ผู้ที่เคยตั้งครรภ์
 2. ผู้ที่มีหน้าท้องยื่น หย่อนยาน หรือห้อยย้อย
 3. ผู้ที่มีแผลเป็นจากการผ่าตัดเดิมที่อยู่ต่ำกว่าสะดือ
 4. ผู้ที่ผ่านการลดความอ้วนและมีปัญหาหน้าท้องหย่อนมากๆ
 5. ไม่มีแผนที่จะตั้งครรภ์ในอนาคต

เทคนิคที่ 1 การผ่าตัดแบบย่อ (Mini Lipectomy)

เป็นการผ่าตัดเน้นกระชับเฉพาะส่วนล่าง ต่ำกว่าสะดือ ใช้ได้ดีในผู้ที่ไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อน หรือหย่อนเนื่องจากการลดความอ้วน มีเฉพาะผิวหนังและไขมันที่ต้องตัดออก รอยแผลผ่าตัดจะสั้นกว่าแบบเต็ม ไม่ต้องตกแต่งสะดือให้ใหม่ ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง วิธีนี้ถ้าใช้กับผู้ที่มีพังผืดระหว่างกล้ามเนื้อหน้าท้องยืดยานจะทำให้ กระชับได้เฉพาะส่วนล่างของท้อง ส่วนบนบริเวณลิ้นปี่จะยังป่องๆ อยู่ ทำให้ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร สำหรับผู้ที่มีหน้าท้องส่วนบนหย่อนด้วย การผ่าตัดแบบนี้อาจทำโดยการดมยาสลบหรือฉีดยาชาได้

เทคนิคที่ 2 การผ่าตัดแบบเต็ม (Full Lipectomy)

เป็นการแก้ปัญหาหน้าท้องหย่อนหรือลายทั้งหมด ผู้ที่เคยตั้งครรภ์มักต้องใช้วิธีนี้จึงจะได้ผลดี รอยแผลผ่าตัดเหนือหัวเหน่าจะยาวกว่าแบบย่อ และต้องตกแต่งสะดือให้ โดยการย้ายตำแหน่งสะดือใหม่ เนื่องจากผิวหนังเดิมที่อยู่เหนือสะดือจะถูกดึงข้ามสะดือมาที่หัวเหน่า โดยที่ผิวหนังระหว่างสะดือถึงหัวหน่าวจะถูกตัดออกทั้งหมด ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 2 – 4 ชั่วโมง โดยเทคนิคนี้ รูปร่างของหน้าท้องจะดีขึ้นมาก เนื่องจากสามารถตัดผิวหนังออกได้มาก

เทคนิคที่ 3 การผ่าตัดแบบกลาง ( Modified Lipectomy)

เป็นวิธีการผ่าตัดในผู้ที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดไขมันแบบเติม (Full Lipectomy) ได้ เหมาะกับผู้ที่มีผิวหนังหย่อนไม่มาก และผิวหนังที่อยู่เหนือสะดือเริ่มมีการหย่อนบ้างและกล้ามเนื้อบริเวณเหนือ สะดือเริ่มหย่อนมากขึ้น ควรต้องเย็บให้กล้ามเนื้อตึงมากขึ้น หรือมีแผลเป็นบริเวณหน้าท้องที่ไม่ สามารถทำให้ดึงหน้าท้องตึงมากได้

วิธีนี้จะทำการผ่าตัดโดยตัดผิวหนังมากกว่า การผ่าตัดไขมันแบบย่อ โดยที่สามารถเย็บกระชับกล้ามเย็บส่วนบนและ มีการย้ายสะดือลงล่างเล็กน้อยโดยที่จะไม่มีแผลเป็นรอบๆ สะดือ แต่สามารถตัดผิวหนังใต้สะดือได้มากขึ้น

เทคนิคที่ 4 การตัดไขมันหน้าท้องร่วมกับการดูดไขมัน (Suction Assisted Lipectomy and Full Lipectomy)

การผ่าตัดไขมัน ร่วมกับการดูดไขมัน อาจทำได้ทั้งการตัดไขมันแบบย่อหรือการตัดไขมันแบบเต็ม โดยก่อนการเย็บปิดแผลอาจทำการดูดไขมัน บริเวณด้านข้างเพิ่ม

เหมาะสำหรับคนที่มีไขมันด้านข้างอยู่มาก โดยการดูดไขมัน บางส่วนพร้อมกับการตัดไขมันจะไม่มีแผลเป็นเพิ่ม เนื่องจากดูดผ่านแผลผ่าตัดได้เลย

เทคนิคที่ 5 การตัดไขมันร่วมกับการเสริมหน้าอก (Lipectomy with Augmentation Mammo Plasty)

ในผู้ที่ต้องการเสริมหน้าอกร่วมกับการตัดไขมัน สามารถทำการเสริมหน้าอกโดยผ่านแผลผ่าตัดไขมันได้ เทคนิคดังกล่าว ไม่แนะนำให้ทำในผู้ที่มีไขมันหน้าท้องหนามาก

การตรวจก่อนการผ่าตัด

ในวันที่ทำการปรึกษาแพทย์ มักต้องทำการตรวจร่างกายโดยตรวจต้องทำในท่ายืนดูความหนาของชั้นไขมันที่หน้า ท้องและทดสอบความตึงของผิวหนัง โดยทั่วไปผู้ที่เหมาะสมมากกับการผ่าตัดคือคนที่มีการหย่อนยานหรือมีการแตก ลายของหน้าท้องส่วนล่างโดยที่ไม่มีชั้นไขมันหนามาก เพราะการผ่าตัดไขมันหน้าท้องจะช่วยให้หน้าท้องตึงมากและมีเอวเล็กลงทำให้สัด ส่วนดีขึ้นมากแต่ไม่ช่วยลดชั้นไขมันลงมาก การตรวจก่อนการผ่าตัด มักต้องดูรายละเอียดดังนี้

 1. การหย่อนยานของผนังหน้าท้องส่วนล่าง ถ้ามีผิวหนังมากและมีการหย่อนยานมาก การผ่าตัดจะช่วยให้ตึงได้มาก การวัดดูความตึงต้องลองกำหนดว่าสามารถจะตัดผิวหนังได้โดยปลอดภัยหรือไม่โดย การลองดึงผิวหนังเข้าหากันในท่างอตัว ถ้าไม่สามารถดึงได้ถึงกันอาจต้องระมัดระวังไม่ตัดมากเกินไป
  การลองดึงผิวหนังแบบนี้จะสามารถกำหนดความตึงได้ เฉพาะคนไข้ปกติ แต่ในรายที่

  1. มีไขมันหนามาก
  2. เป็นเบาหวาน
  3. สูบบุหรี่

คงต้องระมัดระวังไม่ควรดึงผิวหนังให้ตึงเกินไป เพราะในกลุ่มที่ A – C นี้ ความเสี่ยงของการหายของแผล คือมีโอกาสที่แผลแยกหรือติดเชื้อได้ง่าย

 1. การหย่อนยานของด้านบนของท้อง หลังการผ่าตัดผิวหนังที่อยู่เหนือสะดือจะถูกดึงมา ไว้ที่หัวเหน่า ถ้าผิวหนังบริเวณเหนือสะดือมีลายแตก ส่วนที่แตกลายก็จะถูกย้ายมาไว้ที่เหนือหัวเหน่า ในกรณีที่ผ่าตัดแบบเต็มถ้าผิวหนัง ด้านบนหย่อนยานมากและมีกล้ามเนื้อหน้าท้องหย่อนมาก อาจต้องตัดผิวหนังที่อยู่เหนือสะดือออกมากกว่าปกติด้วย
 2. ความหย่อนยานของกล้ามเนื้อหน้าท้อง ในบางคนผิวหนังไม่ได้หย่อนยานมากแต่การที่ผนังท้องโต เกิดจากการหย่อนมากของกล้ามเนื้อ การผ่าตัดไขมันหน้าท้องจะมีการเย็บกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย ช่วยให้ลดการหย่อนของผนังกล้ามเนื้อในกรณีที่มีการหย่อนมากจะต้องเย็บให้ ผนังหน้าท้องตึงมากอย่างไรก็ตามการกระชับผนังกล้ามเนื้อหน้าท้องจะต้องระมัด ระวังในคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการหายใจ
 3. การดูดไขมัน โดยทั่วไปในคนที่มีไขมันหนามากมักมีรอยนูนด้านข้างลำตัวหลังการตัดไขมันซึ่ง เกิดจากไขมันด้านข้างที่ยังหนาอาจต้องทำการดูดไขมันร่วมด้วยเพื่อช่วยให้รูป ร่างดูดีขึ้น สำหรับไขมันบริเวณด้านบนของ หน้าท้อง ถ้าจะดูดไขมันเพื่อลดความหนาของผิวหนังอาจต้องระมัดระวังในบางคนเพราะเป็น ทางที่เส้นเลือดมาเลี้ยงผิวหนังด้านล่าง
 4. แผลผ่าตัดเดิม แผลหน้าท้องทั้งหมดต้องพิจารณาประกอบกับเทคนิคการผ่าตัดอาจทำให้แผลย้ำตัดมี ปัญหาถ้าดูดมาก แผลผ่าตัดเดิมมีผลมากๆ ต้องการตัดสินใจตัดไขมันหน้าท้องโดยทั่วไปแผลที่หน้าท้องที่เกี่ยวข้องกับ การตัดไขมันได้แก่
 

1. แผลผ่าตัดไส้ติ่งหรือไส้เลื่อน ไม่มีผลต่อการผ่าตัดเพราะแผลอยู่ต่ำและมักต้องตัดออกเวลาตัดไขมัน

 

2. แผลแนวตั้งด้านล่าง ไม่มีผลต่อการผ่าตัดแบบเต็มแต่มีผลต่อการผ่าตัดแบบย่อ ทำให้ไม่สามารถดึงผิวหนังหน้าท้องลงไปได้มากอาจตัดได้น้อยกว่าคนที่ไม่มีแผล หน้าท้อง

 

3. แผลแนวนอนด้านล่าง มัก เป็นแผลตัดมดลูกหรือผ่าท้องคลอดลูก โดยทั่วไปเรา มักจะลงแผลตัดไขมันหน้าท้องให้เป็นแผลเดียวกันกับแผลเดิมแต่สูตินารีแพทย์ มักลงแผลในตำแหน่งที่ต่ำมากในบางคนที่หน้าท้องไม่ได้หย่อนยานมากต้องระมัด ระวังถ้าผ่าตัดผิวหนังออกมากอาจจะตึงเกินไปทำให้แผลแยกได้ ในกรณีที่แผลผ่าตัดตึงมากอาจต้องลงแผลตัดไขมันเหนือแผลเดิมเล็กน้อยเพื่อให้ ไม่เกิดปัญหาเรื่องแผลแยกหลังผ่าตัดทำให้หลังผ่าตัดมีแผล 2 แผลโดยแผลทั้งสองสามารถเย็บเป็นแผลเดียวได้ในภายหลัง (6 – 9 เดือน) ถ้ารูปร่างแผลดูไม่สวยงาม

 

4. แผลแนวตั้งตลอดความยาวของหน้าท้อง คน ที่มีแผลนี้มักมีปัญหาเพราะแผลเป็นไม่มีความยืดหยุ่นทำให้ดึงหน้าท้องให้ตึง ไม่ได้เพราะติดแผลเป็นทำให้ผ่าตัดแบบเต็มได้ยากอาจต้องเปลี่ยนเป็นผ่าตัดแบบ ย่อ อย่างไรก็ตามในคนที่มีผิวหนังที่อยู่เหนือสะดือหย่อนมากและหน้าท้องส่วนล่าง หย่อนมากในเวลาที่ตรวจในท่ายืน สามารถดึงผิวหนังได้สบายๆไม่ตึงมากก็สามารถผ่าตัดได้

 

5. แผลเป็นแนวตั้งด้านบน จาก การผ่าตัดกระเพาะอาหารหรือถุงน้ำดีไม่มีปัญหาในการตัดไขมันแบบย่อแต่ถ้าผ่า ตัดแบบเต็มอาจดึงผิวหนังหน้าท้องไม่ได้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะถ้าแผล เป็นไม่ยืดหยุ่นหรือหน้าท้องไม่หย่อนยานมากคงจะผ่าตัดไม่ได้เพราะเย็บปิดแผล ไม่ได้

 

6. แผลเป็นตามแนวของด้านขวาจากการตัดถุงน้ำดี แผล นี้ไม่มีผลต่อการดึงผิวหนังหน้าท้องให้ตึงแต่ต้องระมัดระวังเพราะถ้าผิวหนัง ที่ดึงตึงมาก ผิวหนังอยู่ใต้แผลเป็นอาจตายได้ตลอดแนวเพราะเลือดมาเลี้ยงไม่เพียงพอดังนั้น ถ้าทำการตัดไขมัน ไม่ควรตัดผิวหนังออกมากเกินไป

 

7. แผลเป็นจากการผ่าตัดโดยใช้กล้อง ปัจจุบัน มีการผ่าตัดโดยใช้กล้องเพื่อตัดถุงน้ำดี,ไส้ติ่งหรือมดลูกมาก โดยทั่วไปแผลจากการใช้กล้องจะเป็นแผลเล็กๆ ไม่ค่อยผลต่อการตัดไขมัน สามารถดึงผิวหนังให้ตึงได้แต่จะมีปัญหา 2 ส่วนคืออาจมีปัญหาเลือดมาเลี้ยงไม่พอหรือแผลเป็นที่ใหญ่ๆหรือสำหรับตำแหน่ง ที่ใส่กล้องมักอยู่ใกล้สะดือทำให้มีปัญหาการตกแต่งสะดือในบางราย

 1. ปริมาณไขมันที่ต้องการตัด
 2. ต้องการดูดไขมันด้วยหรือไม่
 3. เลือกเทคนิคที่จะใช้ในการผ่าตัด ความเหมาะสม
 4. ลักษณะของสะดือที่ต้องการ
 5. ปรึกษาแพทย์ถึงขนาดและความยาวของแผลเป็น

 1. งด ยาต้านการอักเสบ (NSAID) เช่นแอสไพริน บุหรี่ อาหารเสริมบางตัวที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น กระเทียม น้ำมันปลา อย่างน้อย 2 อาทิตย์ ก่อนการผ่าตัด
 2. เตรียมลาหยุดงานประมาณ 10 – 14 วัน
 3. ตรวจเช็คโรคประจำตัวก่อนผ่าตัด
 4. งดน้ำ งดอาหารก่อนผ่าตัดประมาณ 6 ชั่วโมง
 5. เตรียมโกนขน หรือหน้าท้องหรือหัวเหน่า ก่อนมาโรงพยาบาล
 6. ก่อนวันผ่าตัดควรทานอาหาร อ่อน ๆ เนื่องจากหลังผ่าตัดไม่สามารถเดินเข้าห้องน้ำ
  เพื่อถ่ายอุจจาระได้
 7. อาบน้ำชำระร่างกายก่อนผ่าตัด
 8. ควรมีเพื่อนมาด้วยในวันผ่าตัด
 9. ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัวมาในวันผ่าตัด
 10. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ หรือความดันควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนว่าสามารถผ่าตัดได้หรือไม่
 11. เตรียมเสื้อผ้าหลวมๆ เพื่อใส่กลับบ้าน

 1. จะมีแผลผ่าตัดยาวทอดตัวตามแนวขวางซ่อนอยู่บริเวณเหนือหัวเหน่า
 2. แพทย์จะเลาะแยกชั้นไขมันออกจากกล้ามเนื้อหน้าท้อง เลาะสูงขึ้นไปถึงลิ้นปี่
 3. เย็บกล้ามเนื้อหน้าท้องเข้าหากันเพื่อกระชับสัดส่วนบริเวณเอว
 4. ดึงผิวหนังหน้าท้องให้ตึงพอประมาณ แล้วจึงตัดส่วนเกินนั้นทิ้งไป
 5. การย้ายสะดืออาจเป็นสิ่งจำเป็นในรายที่ต้องดึงผิวหนังหน้าท้องลงมาได้จำนวนมาก
 6. เย็บปิดแผลทีผิวหนัง หลังจากนั้นใส่สายระบายน้ำเหลือง

 1. หลังผ่าตัด พักที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 2 – 3 วัน
 2. หลังผ่าตัดวันที่ 1 – 2 วันให้นอนในท่างอตัวและปัสสาวะโดยผ่านสายสวนบนเตียงโดยแพทย์จะเอาสายสวนปัสสาวะออกประมาณวันที่ 2 หลังผ่าตัด
 3. วันที่ 2 ให้เดินงอตัวได้รอบๆเตียงอาจต้องเดินงอตัวประมาณ 1 – 2 อาทิตย์จึงจะยืดตัวตรงได้
 4. วันที่ 3 แพทย์จะดึงสายระบายน้ำเหลืองออกสามารถอาบน้ำได้แล้วซับแผลให้แห้ง
 5. ในวันที่ 4 ถ้าสามารถเดินได้ก็สามารถกลับบ้านได้
 6. เอาผ้าพันแผลออกได้ภายใน 1 – 4 วันและต่อสายดูดเลือดกับน้ำเหลืองทางด้านข้างลำตัวรวมทั้งท่อสวนปัสสาวะและจะเอาออกได้ภายใน 2 – 4 วัน
 7. แผลผ่าตัดจะเห็นชัดในช่วงแรกและจะดีขึ้นตามลำดับภายใน 1 – 2 ปี
 8. ระวังอย่าให้แผลเปียกน้ำหลังจากกลับบ้านถ้ายังมีผ้าก๊อสปิดแผลอยู่อย่าดึงผ้าก๊อสออกเอง ยกเว้นแพทย์จะสั่งให้ดึงออกเอง
 9. หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้ท้องผูกควรรับประทานผัก,ผลไม้และดื่มน้ำมากๆ เพื่อไม่ให้ท้องผูก
 10. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 อาทิตย์หลังผ่าตัดเพราะจะทำให้เกิดน้ำเหลืองค้างในแผลผ่าตัดได้
 11. งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 2 อาทิตย์หลังผ่าตัดเพราะบุหรี่ทำให้แผลหายช้า
 12. ถ้ามีอาการบวมแดงบริเวณแผลผ่าตัดมากกว่าปกติควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 13. นอนในท่าที่ศรีษะสูงและหัวเข่าสูงโดยวางหมอน 2 ใบที่ศรีษะและวางอีก1 ใบไว้ใต้หัวเข่า
 14. แผลเป็นอาจนูนได้ อาจช่วยนวดบริเวณแผลผ่าตัด เช้า – เย็นครั้งละประมาณ 10 นาที
 15. ควรใส่ชุดชั้นในรัดรูปประมาณ 1 เดือนเพื่อให้ได้รูปร่างที่ดีและลดบวม
 16. หลีกเลี่ยงการทำงานหนักหรือออกกำลังรุนแรง 6 อาทิตย์
 17. ถ้าคันตัวสามารถทาแป้งแก้คันได้แต่ห้ามทาที่แผล
 18. รัดผ้ายืดรัดหน้าท้องให้แน่นและจัดอย่าให้มีรอยย่นบนผ้ารัดหน้าท้อง
 19. ควรรัดผ้ายืดรัดหน้าท้องไว้อย่างน้อย 6 อาทิตย์
 20. รับประทานยาตามแพทย์สั่งไม่ควรทานยาแก้ปวดกลุ่มแอสไพริน
 21. ถ้าหายปวดควรเริ่มเดินช้าๆเพื่อลดอาการบวม
 22. งดยกของหนักเกิน 2 – 5 กิโลเป็นเวลา 6 อาทิตย์
 23. งดการออกกำลังกายที่เกรงกล้ามเนื้อหน้าท้อง เช่น การซิดอับ, ควรงดออกกำลังกายหนักๆ ประมาณ 6 อาทิตย์
 24. สามารถอาบน้ำได้หลังจากเอาสายระบายน้ำเหลืองออก 2 วัน
 25. ก่อนการอาบแดดควรทาครีมกันแดดที่มีแพกเตอร์มากกว่า 30
 26. งดการแช่ตัวในอ่างอาบน้ำถ้ายังไม่ได้ตัดไหม
 27. รับประทานอาหารได้ตามปกติควรงดอาหารนมทุกชนิด
 28. แพทย์จะนัดตัดไหมเมื่อครบกำหนด 10 วันและ 14 วันและให้ปิดแผ่นปิดแผลเป็นประมาณ
  4 อาทิตย์
 29. หลังการผ่าตัดจะนัดดูแผลที่หน้าท้องทุก 1 เดือนถ้ามีปัญหาเรื่องแผลเป็นนูนในบางครั้งอาจต้องฉีดยารักษาแผลเป็นช่วยได้บางครั้ง
 30. ช่วง 3 วันแรกจะบวมสุดๆแต่จะยุบภายใน 2 – 4 อาทิตย์และยุบเต็มที่ภายใน 3 เดือน
 31. แผลผ่าตัดจะเห็นชัดในช่วงแรก และจะดีขึ้นตามลำดับภายใน 1 – 2 ปี

** หมายเหตุ

 • จะรู้สึกชาบริเวณหน้าท้องประมาณ 6 เดือนหรือนานกว่านั้น แต่ไม่ใช่เรื่องน่าห่วง เนื่องจากความรู้สึกจะดีขึ้นตามลำดับ
 • ต้องสวมแผ่นรัดหน้าท้องตลอดเวลานาน 2 – 6 อาทิตย์ เพื่อช่วงพยุงหน้าท้องเอาไว้
 • ขับรถและทำงาน(เบาๆ) ได้ภายใน 7 – 14 วัน
 • ออกกำลังได้ภายใน 4 อาทิตย์
 • เข้าที่ภายใน 1 ปี
 • ระหว่างที่พักพื้น หากคุณต้องไอ จาม หัวเราะหรือถ่ายท้อง ก็ให้กดหมอนกับหน้าท้องไว้แน่น ๆ เพื่อลดการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณนั้น
 • ในช่วงอาทิตย์แรกอย่าอาบน้ำขณะอยู่บ้านคนเดียว เพราะคุณอาจเวียนศีรษะเป็นลมในห้องน้ำได้
 • ถ้าหากคุณคิดจะมีลูกอีกสักคน ไม่ควรเข้ารับการผ่าตัดไขมันหน้าท้อง เพราะหน้าท้องคุณจะหย่อนและลายอีกครั้ง หลังจากคลอดลูก
ราคาตกแต่งไขมันหน้าท้อง แก้ปัญหาหน้าท้องลาย ราคา (บาท)
  แก้ไขหน้าท้องลาย ตัดไขมันหน้าท้อง
 120,000
  ตกแต่งไขมันหน้าท้องเฉพาะด้านล่าง
90,000
  ตัดไขมันหน้าท้องและดูดไขมัน
150,000
  ตัดไขมันหน้าท้องและเสริมหน้าอกผ่านแผลตัดไขมัน 90,000+Mammo-10,000
  กรณีที่ค่า BMI 24-28 บวกเพิ่ม 30,000 บาท
  กรณีที่ค่า BMI 28-32 บวกเพิ่ม 80,000 บาท