Scroll Top
59/469 พระรามที่2 ซอย 52 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
แปลงเพศหญิงเป็นชาย

แปลงเพศหญิงเป็นชาย

การผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชายนั้นเป็นการผ่าตัดที่มีประวัติการทำมานาน และได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดจนปัจจุบันนี้สามารถทำได้ผลดีกว่าในอดีตมาก มีตั้งแต่การใช้ผนังหน้าท้องหรือท้องแขนมาสร้างอวัยวะเพศ

อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดนั้น จะใช้หลักการเดียวกันกับการเตรียมผู้ป่วยเพื่อแปลงเพศจากชายเป็นหญิง (หารายละเอียดจาก MTF reassignment surgery) เพียงแต่พิจารณาในทางกลับกันเท่านั้น เมื่อผู้ป่วยได้รับการประเมินสภาพจิตใจเรียบร้อยแล้ว และได้รับใบรับรองจากจิตแพทย์ (psychological assessement licence)

ศัลยแพทย์จะวางแผนการดูแลเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนแปลงร่างกายจากผู้หญิงให้เป็นผู้ชาย เป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ขั้นตอนที่ 1
  ผ่าตัดหน้าอกออก (subcutaneous mastectomy) เป็นการผ่าตัดเพื่อเอาเนื้อเต้านมออกเพื่อให้เต้านมมีลักษณะใกล้เคียงกับเต้านมของเพศชายมากขึ้น โดยการผ่าตัดจะทำโดยการลงมีดที่บริเวณปานนมครึ่งล่าง (areolar) แผลผ่าตัดดังกล่าวเมื่อหายแล้วจะซ่อนได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ เนื่องจากสีจะกลืนไปกับสีของปานนมได้ดี การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงหลังการผ่าตัดแล้วแพทย์จะวางท่อระบายเลือดไว้ประมาณ 1 วัน เมื่อไม่มีเลือดหรือน้ำเหลืองออกมาแล้วก็จะเอาท่อระบายเลือดออก แผลผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ 5 วัน ก็จะตัดไหมออกได้ ผู้ป่วยที่มีเต้านมค่อนข้างใหญ่หลังผ่าตัดอาจจะมีผิวหนังส่วนเกินบ้างในระยะแรก แต่จะค่อยๆยุบตัวลงจนแนบกับหน้าอกได้ในเวลาประมาณ 3-5 เดือน
 • ขั้นตอนที่ 2
  ผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออก (Total uterus and ovaries removal) เนื่องจากเพศชายไม่มีมดลูกและรังไข่ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเอามดลูกและรังไข่ออกในผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนและเป็นการตัดแหล่งสร้างฮอร์โมนเพศหญิงออก ขั้นตอนนี้จะเป็นการผ่าตัดโดยสูตินรีแพทย์ และสามารถที่จะทำร่วมกันได้กับการผ่าตัดขั้นตอนแรกเมื่อการผ่าตัดทั้งสองขั้นตอนผ่านไปด้วยดีแล้ว โดยแผลผ่าตัดที่หน้าอกและหน้าท้องหายสนิทดี และแผลภายในหลังการตัดมดลูกออกหายสนิทแล้ว (ประมาณ 3 เดือน)
 • ขั้นตอนที่ 3
  เป็นขั้นตอนการสร้างอวัยวะเพศเทียม  ซึ่งวิธีการทำกันมากในปัจจุบันจะมี 3 วิธีสร้าง คือ

เทคนิคที่ 1 การทำอวัยวะเพศชายขนาดเล็ก (METOIDOPLASTY)

เป็นเทคนิคการผ่าตัดที่มีพัฒนามาจากการแก้ไขท่อปัสสาวะเปิดผิดปกติผู้ที่จะผ่าตัดชนิดนี้ได้ต้องใช้ฮอร์โมน เพศชายมาก่อนเป็นระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี จนคลิตอริสมีขนาดใหญ่กว่าปกติมาก การใช้ฮอร์โมนเทสโทรเตอโรน อาจใช้ยาฉีดหรือยากินหรือใช้ยาทาก็ได้ ยาทาเทสโทสเตอโรนครีม ได้พอดี ในบางคนสามารถเพิ่มขนาดคลิตอริสได้ใหญ่มาก การเพิ่มขนาดคลิตอริสทำให้มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะทำเป็นอวัยวะเพศชายขนาดเล็กก็ได้ ผลของการผ่าตัดวิธีนี้จะได้อวัยวะเพศชายที่เหมือนอวัยวะเพศเด็ก สามารถยืนปัสสาวะได้แต่ไม่สามารถใช้ร่วมเพศได้เทคนิคการผ่าตัดทำโดย เป็นแผลเหนือและใต้คลิตอริสแล้วยืดความยาวของคลิตอริสให้ยาวขึ้นแล้ว สร้างท่อปัสสาวะให้ยาวขึ้น โดยมาเปิดที่ปลายขนาดคลิตอริสแล้วเย็บปิดแผลด้านนอกของคลิตอริส ผลการผ่าตัดที่ได้จะทำให้ คลิตอริสยาวขึ้นและปัสสาวะออกทางสายทำให้มีลักษณะเหมือนกับปัสสาวะของอวัยวะเพศของเด็ก วิธีนี้เหมาะกับคนที่ต้องการเพียงแค่สามารถยืนปัสสาวะได้ แต่ไม่ต้องการไปร่วมเพศ การผ่าตัด ไม่มีแผลเป็นมากทำให้ในปัจจุบัน นิยมมากขึ้นและสามารถผ่าตัดทำอวัยวะเพศขนาดใหญ่ได้ภายหลังถ้าต้องการใช้ร่วมเพศหลังการผ่าตัดจะต้องคาสายสวนปัสสาวะไว้ประมาณ 2 อาทิตย์ และต้องเปิดระบายปัสสาวะทางหน้าท้อง 2 อาทิตย์ ในวันที่ 15 หลังผ่าตัดจะเอาท่อปัสสาวะออกก่อนแล้วลองปัสสาวะดู ถ้าปัสสาวะได้ จึงเอาสายระบายปัสสาวะทางหน้าท้องออก

เทคนิคที่ 2 สร้างอวัยวะเพศเทียมจากผนังหน้าท้อง (ไม่ต้องต่อเส้นเลือด)

จะสร้างอวัยวะเทียมโดยอาศัยผนังหน้าท้องส่วนล่าง โดยแบ่งขั้นตอนการผ่าตัดเป็น 3 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนห่างกันประมาณ 3 เดือน

 •  ขั้นตอนที่ 1
  – สร้างท่อปัสสาวะบริเวณผนังหน้าท้อง
  – เพิ่มความยาวของท่อปัสสาวะโดยใช้ ผนัง ของ ช่องคลอด เพื่อเตรียมตัวที่จะต่อในขั้นตอนที่ 2 และ เลาะเนื้อเยื่อช่องคลอดออกมา
 •  ขั้นตอนที่ 2– สร้างอวัยวะเพศชายจากผนังหน้าท้อง และย้ายตำแหน่งมาไว้ที่ตรงหัวเหน่า
  – เย็บปิดผนังหน้าท้อง
 •  ขั้นตอนที่ 3
  – ตกแต่งปลายอวัยวะเพศ
  – ต่อท่อปัสสาวะทั้ง 2 ปลายเข้าหากัน
  – ใส่ลูกอัณฑะ (Silicone)ใส่แกนอวัยวะเพศเทียมให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอนต้องแยกการผ่าตัด วิธีการดังกล่าว มีข้อดี คือ มีแผลเป็นอยู่ใกล้เคียงกันอวัยวะที่สร้างขึ้นมาใหม่ และไม่ต้องมีแผลเป็นที่แขน แต่มีข้อเสีย คือ รูปร่างอวัยวะเพศ มีขนาดใหญ่ อาจต้องมาตกแต่งเพิ่มเติมภายหลังและต้องผ่าตัดหลายครั้ง

เทคนิคที่ 3 มี 3 ขั้นตอน คือ

 1. เป็นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงทางเดินของท่อปัสสาวะและปิดช่องคลอด ทั้งนี้เนื่องจากทิศทางของท่อปัสสาวะในผู้หญิงจะเป็นทิศทางที่พุ่งลงล่าง ส่วนของเพศชายจะพุ่งไปด้านหน้า ดังนั้นศัลยแพทย์ตกแต่งจึงมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่อปัสสาวะเตรียมไว้ก่อน ร่วมกับการผ่าตัดปิดช่องคลอดให้ปิดสนิท การหายของแผลในขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องนอนพักในโรงพยาบาลประมาณ 2-3 วัน เมื่อแผลผ่าตัดเรียบร้อยดีแล้วอาจจะต้องมีสายปัสสาวะคาอยู่อีกประมาณ 1 อาทิตย์เพื่อให้ท่อปัสสาวะหายสนิทดีก่อนที่จะถอดสายปัสสาวะออก
 2. แพทย์จะใช้วิธีการผ่าตัดโดยการสร้างอวัยวะเพศชายจากเนื้อเยื่อที่ท้องแขน แล้วย้ายไปต่อเส้นเลือดเส้นประสาท ด้วยวิธีจุลศัลยกรรม (microsurgery)แพทย์จะสร้างอวัยวะเพศชาย (Phalloplasty) ให้โดยการย้ายเนื้อจากท้องแขนมาทำการตัดเย็บให้เป็นรูปร่างแท่งยาวประมาณ 4-6 นิ้วแล้วแต่ความยาวของแขนของผู้ป่วย โดยเฉลี่ยจะประมาณ 5 นิ้ว แล้วแยกเส้นเลือด เส้นประสาทของท้องแขน นำไปตัดต่อเข้ากับเส้นเลือดเส้นประสาทที่บริเวณตำแหน่งของอวัยวะเพศชาย โดยใช้วิธีทางจุลศัลยกรรม และพร้อมกับสร้างถุงอัณฑะโดยอาศัยเนื้อเยื่อจากบริเวณแคมใหญ่ของเดิม โดยผ่าตัดใส่ถุงอัณฑะเทียม เข้าไปใน แคมใหญ่พร้อมกันนี้ก็จะต่อท่อทางเดินปัสสาวะที่แพทย์เตรียมสร้างไว้แล้วในระยะก่อนหน้านี้เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถถ่ายปัสสาวะไปถึงปลายอวัยวะเพศได้ ความรู้สึกของอวัยวะเพศที่สร้างขึ้นใหม่นี้จะได้จากเส้นประสาทที่มาเลี้ยงคลิปทอริส แผลผ่าตัดบริเวณท้องแขนที่นำเนื้อไปใช้ทำอวัยวะเพศนั้น แพทย์จะใช้ผิวหนังมาปิดคลุมให้ทดแทน
 3. การใส่แกนอวัยวะเพศเพิ่มเติมเพื่อจุดประสงค์การมีเพศสัมพันธ์ โดยมากแล้วจะสามารถทำได้หลังจากอวัยวะเพศที่สร้างไว้ประสบผลสำเร็จ นั่นคือ ยุบบวม แผลผ่าตัดติดดี และแผลเป็นนุ่มตัวแล้ว และที่สำคัญคือ เส้นประสาทรับความรู้สึกที่อวัยวะเพศใหม่ฟื้นตัวดี สามารถรับความรู้สึกจับต้องและความเจ็บปวดได้แล้ว
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.