Pin top

hd female 01

 

ปัญหาช่องคลอดหย่อนยาน หรือ ช่องคลอดกว้างผิดปกติ เกิดจากการคลอดบุตรหลายๆ คน หรือผ่านการคลอดบุตรแล้วช่องคลอดเกิดฉีกขาด และไม่ได้รับการเย็บรักษาหรือเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ตั้งแต่เยาว์วัยหรือช่องคลอดผ่านการใช้งานมาก


ปัญหาช่องคลอดหย่อนยานอย่างรุนแรง ซึ่งมักเกิดร่วมกับอาการปัสสาวะเล็ด หรือปัสสาวะซึมหรือมดลูกเคลื่อนย้อยลงมาในช่องคลอด อาการปัสสาวะเล็ดและซึมนี้มักจะเกิดขึ้นในเวลาไอ เวลายกของหนักหรือแม้กระทั่งเวลาที่เดินเล่น


การทำรีแพร์
เป็นการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดที่หย่อนยานให้มีความกระชับขึ้นและเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์

hd female2

 • การคลอดบุตรทำให้กล้ามเนื้อบริเวณช่องคลอดหย่อนยานและกว้างขึ้น372072469 copy
 • การขาดความกระชับของช่องคลอด
 • อาการของการเกิดปัสสาวะเล็ด ซึม หรืออั้นไม่อยู่
 • ระบบทางเดินอาหาร (ลำไส้) เกี่ยวกับการถ่ายอุจจาระ เช่นถ่ายลำบาก กลั้นอุจจาระไม่อยู่
 • การหย่อนยานของมดลูกทำให้เกิดแผลปากมดลูกเรื้อรังและอาจเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้

 hd operate
การผ่าตัดแบ่งเป็น

 1. การผ่าตัดเฉพาะด้านหลัง [PORTERIOR REPAIL] สามารถทำผ่าตัดเล็กโดยการฉีดยาชาได้
 2. การผ่าตัดใหญ่ [AP-REPAIR] เป็น การผ่าตัดทั้งด้านหน้าและด้านหลังของผนังช่องคลอดเพื่อรักษาอาการปัสสาวะ เล็ด มดลูกหย่อนยาน กระบังลมหย่อน ปวดท้องน้อย ต้องดมยาสลบ หรือฉีดยาชาที่สันหลัง และต้องพักที่โรงพยาบาลประมาณ 1 - 2 วัน

hd prepare

 1. งดอาหารและน้ำ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนผ่าตัด
 2. อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดตามปกติ
 3. งดการใช้ยาบางอย่างที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น แอสไพริน , ทัมใจ ฯลฯ
 4. ถ้ามีโรคประจำตัว เช่นหอบหืด ,โรคหัวใจ , โรคเบาหวาน , ความดันโลหิตสูง ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ
 5. ควรทำผ่าตัดในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน

hd technic

เทคนิคที่ 1 การผ่าตัดเล็ก ซึ่งมีวิธีการดังนี้

 1. แพทย์ใช้ยาชาฉีดบริเวณบริเวณรอบๆช่องคลอดด้านนอกโดยไม่ต้องดมยาสลบ
 2. แพทย์จะผ่าตัดตกแต่งผนังช่องคลอดล่าง พร้อมทั้งตัดผนังส่วนเกินของช่องคลอดออก แล้วเย็บผนังเข้าหากันเพื่อช่องคลอดจะมีความกระชับมากขึ้น
 3. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการผ่าตัด หลังจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้
 4. หลังจากผ่าตัดแล้ว 7 วัน แพทย์จะนัดให้มาดูความเรียบร้อยของรอบแผลผ่าตัด

ส่วนในกรณีที่คนไข้มีภาวะช่องคลอดหย่อนยานอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นร่วมกับ การ ปัสสาวะเล็ด ปัสสาวะซึมบ่อยๆ มดลูกหย่อน กระบังลมหย่อน ปวดท้องน้อยเวลามีเพศสัมพันธ์ และอาการอื่นๆ ที่ผิดปกติ ในบริเวณช่องคลอด แพทย์จะใช้การผ่าตัดใหญ่

 

เทคนิคที่ 2 การผ่าตัดใหญ่ จะมีขั้นตอนและวิธีการมากกว่าการผ่าตัดเล็ก ดังนี้

 1. มักผ่าตัดโดยวิธีวางยาสลบ
 2. การผ่าตัดใหญ่ แพทย์จะใช้วิธีการผ่าตัดและตกแต่งทั้งด้านหน้าและด้านหลังของผนังช่องคลอดรวมไปถึงกระบังลมที่หย่อนยาน
 3. การผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง
 4. หลังจากผ่าตัด แพทย์จะให้คนไข้นอนพักที่โรงพยาบาล ประมาณ 2 วัน

hd takecare

 1. งดการยกของหนัก ประมาณ 2 สัปดาห์
 2. รับประทานอาหารได้ตามปกติ และควรรับประทานอาหารที่มีกากมากๆ ดื่มน้ำมากๆ
 3. ไม่กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระ
 4. ถ้ามีอาการบวมมากๆ เขียวช้ำมากหรือปัสสาวะไม่ออก กรุณาปรึกษาแพทย์
 5. แผลจะหายภายในระยะเวลา 7 - 10 วัน โดยไหมจะละลายไปเองไม่ต้องตัดไหม
 6. ทำความสะอาดแผล โดยการแช่ก้นในน้ำอุ่นประมาณ 5 นาทีวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 7. รับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ และมาพบแพทย์หลังผ่าตัด 1 สัปดาห์
 8. ควรงดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 30 วัน