Pin top

eye12000

 

โปรโมชั่นทำตาสองชั้นกับคุณหมอวีรชัย

พิเศษ 12,000 บาท จากราคาปกติ 15,000 บาท

 

ขอรีวิวมากมายได้ทาง Line ID: @bcsclinic ราคาพิเศษแบบนี้ถึงวันที่ 15 เมษายนนี้เท่านั้นค่ะ

ท่านสามารถส่งภาพเข้ามาให้คุณหมอประเมินก่อนได้ทาง Line ค่ะ

 

chin20000

 

 

กระเดอก12000

โปรโมชั่นตกแต่งลูกกระเดือกกับคุณหมอวีรชัย

พิเศษ 12,000 บาท จากราคาปกติ 15,000 บาท

การผ่าตัดตกแต่งลูกกระเดือก (thyroid chrondoplasty) เป็นการเปลี่ยนรูปร่างของลูกกระเดือกที่นูนให้แบนราบลงคล้ายกับลำคอของผู้หญิงที่ไม่มีลูกกระเดือก แต่จะไม่มีผลเรื่องของการเปลี่ยนเสียงค่ะขอรีวิวได้ทาง Line ID: @bcsclinic ราคาพิเศษแบบนี้ถึงวันที่ 15 เมษายนนี้เท่านั้นค่ะ รายละเอียดการผ่าตัดตกแต่งลูกกระเดือก https://www.bcsclinic.com/index.php/ตกแต่งลูกกระเดือก ท่านสามารถส่งภาพเข้ามาให้คุณหมอประเมินก่อนได้ทาง Line ค่ะ

12 4