Pin top

hd article 05 3

 

ปกติแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่มักรู้จักขนาดเต้านมตนเองเป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากขนาดของบรา (ยกทรง) ที่สวมใส่เป็นประจำเป็นสำคัญ ซึ่งขนาดคัพของเต้านมของผู้หญิงไทยส่วนใหญ่มักจะมีอยู่ 3 ระดับ คือ คัพ A คัพ B และคัพ C การพิจารณาขนาดคัพของเสื้อชั้นใน (ยกทรง) ก็เพื่อพิจารณาเลือกขนาดของถุงเต้านมเทียม โดยขนาดของถุงเต้านมที่ต้องการนำมาใช้ในการเสริมหน้าอก จะมีการกำหนดขนาดหน่วยของน้ำหนักเจลภายในเป็น ‘ซีซี’ (cc.) ซึ่งตามปกติทั่วไปแล้วน้ำหนักของถุงเต้านมเทียมจะเริ่มที่ 150 cc. ไปจนถึง 800 cc. โดยขนาดของถุงเต้านมแต่ละไซส์ จะมีการเพิ่มขึ้นเป็นลำดับขั้น โดยจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นทีละ 20 – 25 cc. (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตแต่ละแห่ง)

 

ทว่า สำหรับถุงเต้านมเทียมที่มีขนาด 500 cc. เมื่อมีการเพิ่มขนาดขึ้นอีก จะเพิ่มครั้งละ 50 cc. ทีเดียว ฉะนั้นการเลือกถุงเต้านม เพื่อใช้ในการเสริมหน้าอก ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และทางที่ดีควรทำการทดสอบโดยการทำไรซ์เทส หรือใช้การวัดขนาดหน้าอก เปรียบเทียบกับขนาดของถุงเต้านมเทียม ก่อนตัดสินใจเลือกขนาดถุงเต้านมเทียม ที่จะใช้เสริมหน้าอก

 

โดยทั่วไปจะมีการกะประมาณคร่าวๆ ในการเลือกขนาดถุงเต้านมเทียม เพื่อใช้ในการศัลยกรรมง่ายๆ ว่า ถ้าหากถุงเต้านมเทียมมีขนาด 250 – 280 cc. จะสามารถเพิ่มขนาดได้อีก 1 คัพ ดังนั้นเมื่อเลือกขนาดถุงเต้านมเทียม ที่ต้องการได้แล้ว ก็ต้องมาเปรียบเทียบที่รูปทรงด้วย เพราะแม้จะมีขนาดน้ำหนักที่เท่ากัน รูปทรงชนิดเดียวกัน แต่การออกแบบของแต่ละบริษัทก็อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดต่างๆ เป็นต้น  ยกตัวอย่าง เช่น แม้ถุงเต้านมเทียมจะมีขนาด 200 cc. เท่ากัน แต่การออกแบบของบริษัทหนึ่ง อาจมีฐานเต้านมที่แคบกว่าอีกบริษัทหนึ่ง หรืออีกบริษัทหนึ่งอาจมีความสูงของเนื้อหน้าอกด้านบนมากกว่า (รูปทรงหยดน้ำ) เป็นต้น