Pin top

hd female 06


เป็นการผ่าตัดเพื่อช่วยแก้ปัญหา อันเนื่องมาจากแคมเล็กมีขนาดไม่เท่ากัน หรือแคมเล็กมีขนาดใหญ่มากจนโผล่พ้นแคมใหญ่หรือแคมนอก ทำให้อวัยวะส่วนนี้มีลักษณะผิดปกติ เกิดการอักเสบได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีรอบเดือน เกิดความเจ็บปวดเมื่อต้องสวมกางเกงที่รัดรูป หรือมีความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์

การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กเป็นการผ่าตัดเล็ก และใช้เวลาไม่นาน จึงไม่ต้องงดอาหารหรืองดน้ำมาก่อน

hd prepare

 1. หยุดงาน 1 วัน
 2. งดยาต้านการอักเสบ (NSAID) เช่นแอสไพริน บุหรี่ อาหารเสริมบางตัวที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น กระเทียม น้ำมันปลา อย่างน้อย 2 อาทิตย์ ก่อนการผ่าตัด
 3. กรณีที่มีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
 4. ทำความสะอาดบริเวณที่ผ่าตัดก่อนมาคลินิก
 5. เตรียมกางเกงชั้นในหลวมๆ สำหรับใส่หลังผ่าตัด
 6. ถ้าความดันสูงควรควบคุมความดันให้อยู่ต่ำกว่า 140/90 mm Hg (มิลลิเมตร ปรอท)
 7. เนื่องจากการผ่าตัดทำให้เสียเลือดบางส่วน
 8. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัด
 9. เตรียมตัวหยุดงานประมาณ 2 วัน

hd howto

 1. ฉีดยาชา379596433
 2. แพทย์จะทำการผ่าตัดเฉพาะส่วนของแคมเล็กที่ยื่นเกินออกมาผิดปกติ โดยยึดหลักให้มีรูปลักษณะใกล้เคียงกับขนาดปกติมากที่สุด
 3. ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 45 นาที
 4. แพทย์จะให้นอนพักประมาณ 2 - 3  ชั่วโมงก่อนกลับบ้าน
 5. ไหมที่ใช้เย็บเป็นไหมขนาดเล็กซึ่งเป็นไหมละลายจึงไม่ต้องตัดไหม

hd takecare

 1. แผลผ่าตัดจะบวมอยู่เล็กน้อยประมาณ 1 - 2 อาทิตย์ หลังจากนั้นจะค่อยๆ ยุบบวมลงจนหายเป็นปกติใน 4 - 6 อาทิตย์
 2. สามารถอาบน้ำ ฟอกสบู่ ทำความสะอาดเบาๆ ได้ตามปกติ
 3. ใช้น้ำสะอาด ทำความสะอาดเช้า - เย็น และหลังปัสสาวะ อุจจาระทุกครั้ง
 4. ควรงดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 30 วัน
 5. ทานอาหารได้ตามปกติ ยกเว้น เครื่องดื่มจำพวกแอลกอฮอล์
 6. รับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์
 7. มาพบแพทย์หลังผ่าตัด 1 อาทิตย์

ราคาการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (แคมเล็ก)
ราคา (บาท)
  ผ่าตัดตกแต่งแคมใน
 20,000
  ผ่าตัดตกแต่งแคมใน (ดมยา/พัก รพ. 1 คืน)
45,000