การนวดเต้านมหลังการผ่าตัดมีความจำเป็นแค่ไหน

การนวดเต้านมหลังการผ่าตัดเสริมหน้าอกมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ถุงเต้านมเทียมแบบใด ชนิดใด ทั้งนี้เพราะการนวดเต้านมหลังการผ่าตัดเสริมหน้าอกจะช่วยให้เต้านมนิ่มลง ช่วยลดการเกิดพังผืด และป้องกันปัญหาโพรงที่ใส่ถุงเต้านมเกิดการหดตัวรัดรอบถุงเต้านม หรือที่เรียกว่า การเกิดพังผืดหดรัดรอบแคปซูล ซึ่งผลที่ตามมาจะทำให้เต้านมแข็ง และกดหัวเป็นก้อนได้

อย่างไรก็ตาม หลักในการนวดเต้านมของแพทย์แต่ละท่านอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความเคยชิน และความชำนาญของแพทย์แต่ละท่านมากกว่า เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว สำหรับการนวดเต้านมหลังการศัลยกรรมหน้าอกแต่อย่างใด

สำหรับเทคนิค วิธีการ และหลักในการนวดเต้านมของผู้เขียนจะมีขั้นตอน และช่วงเวลาที่สำคัญดังนี้ คือ

1. การนวดเต้านมในสัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด

1.1 ให้ใช้มือทั้งสองข้างดันเต้านมเข้าหากัน
1.2 ใช้ฝ่ามือกดที่บริเวณฐานนม ในส่วนที่อยู่ใต้ถุงเต้านม เพื่อให้ถุงเต้านมเคลื่อนที่ขึ้นด้านบน
1.3 ย้ายสลับไปทำข้างถัดไป ในขั้นตอนเดียวกับข้อ 1 และข้อ 2 ตามลำดับ โดยคนไข้จะต้องทำการนวดหน้าเต้านมเป็นประจำทุกวัน วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 – 10 นาที

2. การนวดเต้านม หลังการผ่าตัดผ่านไปได้ 2 สัปดาห์
ให้คนไข้ทำการนวดเต้านมเช่นเดียวกับในสัปดาห์แรก แต่ออกแรงในการนวดให้มากขึ้น โดยพยายามนวดเต้านมทุกๆ วัน วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 – 10 นาที

3. การนวดเต้านมตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 เป็นต้นไป
ในระยะนี้เต้านมของคนไข้จะเริ่มนิ่ม และอยู่ตัวมากขึ้น แต่กระนั้นก็ยังต้องทำการนวดเต้านมอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยใช้หลักในการนวดเช่นเดียวกับในสัปดาห์แรก โดยให้นวดเพียงวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5 – 10 นาที

เมื่อทำได้ครบตามหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมานี้แล้ว เต้านมของท่านก็จะนิ่มและอยู่ตัว อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการเกิดพังผืดหดรัดรอบถุงเต้านมเทียมได้อีกด้วย