ราคาผ่าตัดแปลงเพศหญิงเป็นชาย ราคา (บาท)
   ผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศ
Call
   ฉีดฮอร์โมนเพศชาย
  – NEBIDO
9,000
   – TESTOVIRON DEPOT
600
   ตัดมดลูกรังไข่
80,000
   Mini Penis (พัก รพ. 4 คืน)
100,000
   ผ่าตัดใส่ลูกอัณฑะ (ฉีดยาชา)
30,000
   ผ่าตัดใส่ลูกอัณฑะ (ดมยาสลบ)
50,000
   เย็บปิดช่องคลอด 80,000
ราคาการตัดเต้านม ราคา (บาท)
   ตัดเต้านมออก (พัก รพ. 1 คืน)
65,000
   – ตัดเต้านม+ดูดไขมัน  (เทคนิค 1)
75,000
   – ตัดเต้านม+ดูดไขมัน+ตัดผิวหนัง (เทคนิค 2,3,4,5)
80,000
   – ตัดเต้านม (เทคนิค 6)
120,000
   – ตัดเต้านม (เทคนิค 7,8)
110,000
   – ตัดเต้านม (เทคนิค 9)
140,000
   BMI 24-28 บวกเพิ่ม 30,000 บาท
   BMI 28-32 บวกเพิ่ม 80,000 บาท