ราคาผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง ราคา (บาท)
   แปลงเพศชายเป็นหญิง (พัก รพ. 6 คืน)
150,000
   แปลงเพศโดยเพิ่มความลึกโดยหนังที่ขาหนีบ 180,000
   แปลงเพศ กรณีที่ค่า BMI 24-28 บวกเพิ่ม 30,000 บาท
   แปลงเพศ กรณีที่ค่า BMI 28-32
บวกเพิ่ม 80,000 บาท
   แปลงเพศกรณีที่ผลเลือดผิดปกติ (บวกเพิ่ม 100%) ตามดุลพินิจแพทย์
   ทำแคมเล็กหรือตกแต่งอวัยวะเพศหลังการแปลงเพศ  (พัก รพ. 1 คืน) เริ่มต้น 80,000 บาท
   เปลี่ยนตำแหน่งท่อปัสสาวะ (พัก รพ. 1 คืน) 50,000
   ลดขนาดเนื้อเยื่อรอบท่อปัสสาวะ (ลดตอ) พัก รพ. 1 คืน  75,000
   ตกแต่งอวัยวะเพศภายนอก (คลินิก)  20,000
   ฉีดไขมันเพิ่มขนาดแคมนอก (พัก รพ. 1 คืน)  80,000
   ตัดลูกอัณฑะ (คลินิก)   30,000
   ตัดลูกอัณฑะ (พักรพ. 1 คืน)  55,000
   ฉีดฮอร์โมนเพศหญิง
   – Proluton 500
   – Progynon 500
ราคาผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิงด้วยลำไส้ใหญ่ ราคา (บาท)
   แปลงเพศชายเป็นหญิงด้วยลำไส้ใหญ่ (พัก รพ. 4 คืน) 390,000
ราคาแก้ไขการแปลงเพศชายเป็นหญิง ราคา (บาท)
   แก้ไขการแปลงเพศด้วยลำไส้ใหญ่ (พัก รพ. 4 คืน)
240,000
   แก้ไขการแปลงเพศด้วยลำไส้ใหญ่ + ตกแต่งภายนอก (พัก รพ. 4 คืน)
บวกเพิ่ม 40,000
   แก้ไขการแปลงเพศด้วยลำไส้ใหญ่  เคยทำจากคลินิก (พัก รพ. 4 คืน)
220,000
ราคาการตกแต่งลูกกระเดือก ราคา (บาท)
   เหลากระเดือก (ฉีดยาชา)
15,000
   เหลากระเดือก (ยาสลบ พัก รพ. 1 คืน)
50,000
ราคาการเย็บปิดคลิตอลิส ราคา (บาท)
   การเย็บปิดคลิตอลิส
10,000
ราคาตกแต่งใบหน้าให้เป็นเพศหญิง ราคา (บาท)
   ตกแต่งใบหน้าให้เป็นเพศหญิง
เริ่มต้น 150,000