ราคาการแก้ไขหูกาง
ราคา (บาท)
   แก้ไขหูกาง
   – เย็บ, กรอ
10,000/1 ข้าง
18,000/2 ข้าง
   – เย็บ+ตัด concha
บวกเพิ่ม 4,000/ข้าง
   – ตัด concha
10,000/1 ข้าง
18,000/2 ข้าง
ราคาการตกแต่งติ่งหู ราคา (บาท)
   เย็บปิดรูติ่งหู
เริ่มต้น 8,000
   ผ่าตัดแผลเป็นที่หู (คีลอยด์หู)
เริ่มต้น 6,000
ราคาศัลยกรรมใบหู (อื่นๆ)
ราคา (บาท)
   ตกแต่งขอบหู
30,000/1 ข้าง
   แก้ไขใบหูพับงอ
30,000/1 ข้าง
   แก้ไขรูหูที่เกิดจากการเจาะหู
เริ่มต้นที่ 8,000
    ฉีดยาสเตียรอยด์แก้แผลเป็นนูน 500/cc.