ราคาการดึงหน้า ราคา (บาท)
   ดึงหน้าส่วนบน (ไม่พัก รพ.)
55,000
   ดึงหน้าส่วนบน (พัก รพ. 1 คืน)
75,000
   ดึงหน้าและคอ  (F/FL)
150,000
   ดึงหน้า + หน้าผาก + ดึงคอ
200,000
   ดึงหน้า + ดึงคอ + ดูดไขมันใต้คาง
150,000
   ดึงหน้า + ดึงคอ + ฉีดไขมัน 230,000
ราคาการดึงคอ ราคา (บาท)
   ดึงคอ (พัก รพ. 1 คืน)
90,000
   ดึงหน้าและคอ (F/FL)
150,000
   ดึงคอและดูดไขมันใต้คาง (พัก รพ. 1 คืน)
120,000
   ดึงหน้า + หน้าผาก + ดึงคอ (พัก รพ. 2 คืน)
200,000
ราคาการดึงคิ้ว ราคา (บาท)
   ดึงคิ้วโดยการสอดไหม
30,000
   ดึงคิ้วโดยตัดผิวหนังที่อยู่เหนือคิ้ว (คลินิก)
15,000
ราคาการดึงขมับและรอยตีนกา ราคา (บาท)
   ดึงขมับและรอยตีนกา (คลินิก)
25,000
   ดึงขมับและรอยตีนกา (พัก รพ. 1 คืน)
50,000
ราคาการเสริมขมับโดยใช้ซิลิโคน ราคา (บาท)
   เสริมขมับโดย SILICONE Temporal Shell Implant   
35,000
   เสริมขมับและพร้อมฉีดไขมัน 50,000
   เสริมขมับ 2 ข้างด้วยการฉีดไขมัน (มากกว่า 10/2 ข้าง) 30,000
     เสริมขมับ 2 ข้างด้วยการฉีดไขมัน (พัก รพ. 1 คืน)  60,000
ราคาการดึงหน้าผาก ราคา (บาท)
   ดึงหน้าผาก (คลินิก)
40,000
   ดึงหน้าผาก (พัก รพ. 1 คืน)
80,000
   ดึงหน้า + หน้าผาก + ดึงคอ (พัก รพ. 2 คืน)
170,000
    ดึงหน้าผากโดยใช้กล้อง (พัก รพ. 1 คืน) 120,000
ราคาการดึงหน้าผากโดยใช้กล้อง ราคา (บาท)
   ดึงหน้าผากโดยใช้กล้อง (พัก รพ. 1 คืน)
120,000
ราคาการทำลักยิ้ม ราคา (บาท)
   ทำลักยิ้ม 1 ข้าง
8,000
   ทำลักยิ้ม 2 ข้าง
15,000
ราคาการเสริมหน้าผากโดยใช้ซิลิโคน ราคา (บาท)
   เสริมหน้าผากโดยใช้ซิลิโคน (คลินิก) 45,000
  เสริมหน้าผากโดยใช้ซิลิโคน (รพ. 1 คืน)
55,000
ราคาการดึงแก้ม ราคา (บาท)
   ดึงแก้ม (คลินิก)
35,000
   ดึงแก้ม (พัก รพ. 1 คืน)
50,000
   ดึงแก้ม, ดึงคอ  โดยใช้ Endotine
120,000-200,000
ราคาการฉีดไขมันที่ใบหน้า ราคา (บาท)
   การฉีดไขมันที่ใบหน้า (คลินิก)
45,000
   การฉีดไขมันที่ใบหน้า (พักรพ.1 คืน)
 80,000
ราคาการเสริมโหนกแก้ม ราคา (บาท)
   เสริมโหนกแก้ม (การฉีดไขมัน)
30,000
   เสริมโหนกแก้ม (การฉีด Collagen)
12,000/cc.
   เสริมโหนกแก้ม 2 ข้าง โดยซิลิโคนแท่ง Implantech (คลินิก)

   เสริมโหนกแก้ม 2 ข้าง โดยซิลิโคนแท่ง Implantech (พักรพ. 1 คืน)

35,000

60,000

ราคาการฉีดไขมัน Nanofat
ราคา (บาท)
   ฉีดไขมันลดริ้วรอย Nanofat (คลินิก)
30,000
   ฉีดไขมันลดริ้วรอย Nanofat (พัก รพ. 1 คืน)
50,000
ราคาการแก้ไขร่องแก้มลึก ราคา (บาท)
   เสริมซิลิโคนใต้ร่องแก้ม
35,000
ราคาการตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ราคา (บาท)
   ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม
15,000
ราคาการตัดกรามและกระดูกใบหน้า ราคา (บาท)
   ตัดมุมกราม เข้านอกปาก (พัก รพ. 2 คืน)
70,000
   ตัดมุมกราม เข้าในปาก (พัก รพ. 2 คืน)
100,000
ราคาการตกแต่งกระดูกใบหน้า ราคา (บาท)
   ตกแต่งกระดูกใบหน้า
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจย์แพทย์
ราคาการผ่าตัดซิลิโคนออก ราคา (บาท)
   ผ่าตัดซิลิโคนออก
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจย์แพทย์