ราคาศัลยกรรมแก้ไขรอยแผลเป็น ราคา (บาท)
 ตกแต่งแผลเป็น ราคาเริ่มต้น 6,000
 ผ่าตัดเปลี่ยนแนวของแผล Z-plasty ราคาเริ่มต้น 6,000
 การตัดใต้แผลเป็น Subcisim ราคาเริ่มต้น 6,000
 กรอแผลเป็น ราคาเริ่มต้น 5,000
 ฉีดยาแผลเป็น  500/cc.
 ฉีด Botox รอยแผลเป็น  4,000
Laser กำจัดขนถาวร ราคา/คอร์ส
ราคา/ครั้ง
 ทั่วหน้า  15,000 3,500 
 หนวดหรือคาง  3,000  1,000
 เครา  10,000  3,000
 รักแร้  –
 แขนท่อนบน  12,000  3,000
 แขนท่อนล่าง  12,000  3,000
 มือ  6,000  2,000
 หน้าอก  17,000  4,000
 หน้าท้อง  17,000  4,000
 หลังช่วงบน  17,000  4,000
 หลังช่วงล่าง  14,000  4,000
 ต้นขา  25,000  7,000
 หน้าแข้ง  12,000 3,000 
นิ้วเท้า  2,500  8,000
 ขอบบิกินี่  7,000  2,000
 บิกินี่ไลน์  15,000 3,500 
 ก่อนการแปลงเพศ  20,000/4 ครั้ง
ราคาการผ่าตัดไฝเม็ดเล็ก ราคา (บาท)
    ผ่าตัดไฝเม็ดเล็ก
 เริ่มต้น 3000
ราคาการปลูกเส้นผมจริง ราคา (บาท)
    ปลูกเส้นผมจริง  75/graph