ศัลยกรรมเสริมหน้าอก ราคา (บาท)
 เสริมหน้าอก  (ถุงเจลทรงกลม) ไม่เกิน 400 cc (พักรพ. 1 คืน)
   – Euro  57,000
   – Sebbin  52,000
   – Silimed  55,000
   – Allergan(CUI)  60,000
   – Natrelle
   – Mentor  70,000
  – Mentor ultra high profile (ผิวเรียบ, ผิวทราย)   100,000
  – Motiva  120,000
  – Motiva มีชิพ  150,000
สถานการณ์เสริมใส่ทรงทรงหยดน้ำ
   – Allegan (Natrelle)  –
   – Silimed   100,000
   – ผู้ให้คำปรึกษา  100,000
 สถานการณ์เสริมด้วยโดยใช้ถุงเจลขนาดเกิน 400 cc
   – ใช้ขนาด 410 cc.  บวกเพิ่ม 5,000
    – ใช้ขนาดมากกว่า 410 cc.  บวกเพิ่ม 15,000
   – ใช้ขนาดมากกว่า 650 cc.  บวกเพิ่ม 30,000
 เสริมหมอนทรง Becker / ข้าง 160,000
ราคาเสริมหน้าอกโดยการฉีดไขมัน ราคา (บาท)
   เสริมหน้าอกโดยฉีดไขมัน (พัก ร.พ. 1 คืน) 140,000
   เสริมหน้าอก+ฉีดไขมัน บวกเพิ่ม 50,000
   ขยายหน้าอกโดยใช้เครื่องสูญญากาศ
ราคาแก้ไขหลังการเสริมหน้าอก ราคา (บาท)
    กรณีเคยทำจากคลินิคไม่เกิน 2 ปี
 ราคาปกติ
    กรณีเคยทำจากคลินิค มากกว่า 2 ปี  บวกเพิ่ม 20,000
    กรณีเคยทำจากที่อื่น  บวกเพิ่ม 30,000
ราคาแก้ไขหน้าอกโดยผ่าตัดเลาะพังผืด (พัก รพ. 1 คืน) ราคา (บาท)
   กรณีเปลี่ยนถุงซิลิโคน    บวกเพิ่ม 30,000
   กรณีไม่เปลี่ยนถุงซิลิโคน (เคยทำจากคลินิก)  30,000
   กรณีไม่เปลี่ยนถุงซิลิโคน (เคยทำจากที่อื่น)  80,000
ราคาแก้ไขนมสองลอน ราคา (บาท)
   แก้ไขนม 2 ลอนโดยการฉีดไขมัน (ดมยา พักรพ.1 คืน)
55,000
   แก้ไขนม 2 ลอนโดยการฉีดไขมัน (ฉีดยา ทำที่คลีนิก)
 25,000
ราคาแก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ราคา (บาท)
   แก้ไขหน้าอกหย่อนยานมาก (พัก รพ. 2 คืน) 85,000
   แก้ไขหน้าอกหย่อนยานน้อย (พัก รพ. 1 คืน) 60,000
   แก้ไขหน้าอกหย่อนยานน้อย (คลินิก) **แผลเหนือปานนม** 20,000
   แก้ไขหน้าอกหย่อนยานน้อย (คลินิก) **แผลรอบปานนม** 35,000
   แก้ไขหน้าอกหย่อนยานร่วมกับ การเสริมหน้าอก
   – แผลเหนือปานนม**
บวกเพิ่ม 30,000
   – แผลรอบปานนม**
บวกเพิ่ม 45,000
   – Inverted T บวกเพิ่ม 70,000
ราคาการลดขนาดหน้าอก ราคา (บาท)
   ลดขนาดหน้าอก (พัก รพ. 2 คืน)
 120,000
ราคาการแก้ไขหัวนมบอด ราคา (บาท)
   แก้ไขหัวนมบอด

10,000/ข้าง
15,000/2 ข้าง
ราคาการลดขนาดหัวนม ราคา (บาท)
   ตกแต่งหัวนมให้เล็กลง (ลดความสูงหรือความกว้าง)  10,000/ข้าง
 20,000/ 2 ข้าง
   ตกแต่งหัวนมให้เล็กลง (ลดความสูงและความกว้าง)  15,000/ข้าง
25,000/ 2 ข้าง

 

ราคาการตกแต่งปานนม ราคา (บาท)
   ตกแต่งปานนม (คลินิก)
30,000
   ตกแต่งปานนม (พัก รพ. 1 คืน)
55,000
ราคาการเพิ่มขนาดของหัวนม ราคา (บาท)
   เพิ่มขนาดของหัวนม (ผ่าตัด) 20,000
   เพิ่มขนาดของหัวนม (ฉีดไขมัน) 25,000
   เพิ่มขนาดของหัวนม (ฉีดคอลลาเจน) 12,000/cc
   เพิ่มขนาดของหัวนมโดยการต่อกราฟ (ใช้ผิวหนัง) 30,000
ราคาศัลยกรรมหน้าอก (อื่นๆ) ราคา (บาท)
   Off silicone หน้าอก
 30,000
   แก้ไขหน้าอกที่ฉีดซิลิโคน (พัก รพ. 2 คืน)
150,000
   ดูดไขมันรักแร้ (คลินิก)
35,000/2 ข้าง
   ดูดไขมันรักแร้ (พัก รพ. 1 คืน) 50,000/2 ข้าง