ราคาผ่าตัดดูดไขมัน ราคา (บาท)
  ดูดไขมันเฉพาะที่ 1 ตำแหน่ง (ยาชา) 30,000
  ดูดไขมัน 2 ตำแหน่ง (ยาชา) 40,000
  ดูดไขมันเฉพาะส่วน (จุดละ) แขน 1 ข้าง, ท้อง, หลัง, เอว, สะโพก (พัก รพ. 1 คืน)
50,000
จุดต่อไป 25,000/จุด
ราคาการรักษา Cellulite โดยการผ่าตัด ราคา (บาท)
  การรักษา Cellulite โดยการผ่าตัด
100,000
ราคาตกแต่งไขมันหน้าท้อง แก้ปัญหาหน้าท้องลาย ราคา (บาท)
  แก้ไขหน้าท้องลาย ตัดไขมันหน้าท้อง
 120,000
  ตกแต่งไขมันหน้าท้องเฉพาะด้านล่าง
90,000
  ตัดไขมันหน้าท้องและดูดไขมัน
150,000
  ตัดไขมันหน้าท้องและเสริมหน้าอกผ่านแผลตัดไขมัน 90,000+Mammo-10,000
  กรณีที่ค่า BMI 24-28 บวกเพิ่ม 30,000 บาท
  กรณีที่ค่า BMI 28-32 บวกเพิ่ม 80,000 บาท
ราคาการผ่าตัดต้นขาหย่อนยาน ราคา (บาท)
  ผ่าตัดต้นขาหย่อนยาน (พัก รพ. 2 คืน)
90,000
ราคาตกแต่งสะดือ
ราคา (บาท)
  ตกแต่งสะดือ (คลินิก)
22,000
  ตกแต่งสะดือ (รพ.) 50,000
ราคาการผ่าตัดท้องแขนหย่อนยาน ราคา (บาท)
  ผ่าตัดท้องแขนหย่อนยาน (พัก รพ. 1 คืน)
50,000
ราคาการผ่าตัดแก้ไขก้นหย่อนยาน ราคา (บาท)
  ผ่าตัดแก้ไขก้นหย่อนยาน (พัก รพ. 2 คืน)
140,000
ราคาการเสริมสะโพก ราคา (บาท)
 เสริมสะโพกโดยการฉีดไขมัน  200,000
 เสริมสะโพกโดยการเสริมซิลิโคน
 Silimed  
   – ทรงกลม(ถุงเจล) 100,000
    – ทรงรี(ถุงเจล) 150,000
 Allied  
   – ทรงกลม  180,000
   – ทรงรี 220,000
 Hanson
   – ทรงกลม 150,000
  Sebbin
   – ทรงกลม 100,000
   – ทรงรี 150,000
*-ราคาดังกล่าวสำหรับขนาดไม่เกิน 400 cc
 เสริมสะโพก+ฉีดไขมัน  บวกเพิ่ม 60,000
ราคาการเสริมกล้ามเนื้อน่อง ราคา (บาท)
  เสริมกล้ามเนื้อน่อง
  – Silimed
80,000/ 1 ข้าง
140,000/ 2 ข้าง
  – Allied
150,000/ 1 ข้าง
220,000/ 2 ข้าง
ราคาการทำ Sexy Line ราคา (บาท)
ทำ Sexy Line (รพ. 1 คืน)
100,000
ราคาการฉีดไขมัน ราคา (บาท)
  ฉีดไขมันที่มือ 2 ข้าง (คลินิก) 50,000