ราคาการเสริมริมฝีปาก ราคา (บาท)
   เสริมริมฝีปากโดยการฉีดไขมัน (คลินิก)
25,000
   เสริมริมฝีปากโดยการฉีดไขมัน (พัก รพ. 1 คืน)
50,000
   เสริมริมฝีปากโดยเนื้อเยื่อผิวหนังและไขมัน (คลินิก)
25,000
   เสริมริมฝีปากโดยเนื้อเยื่อผิวหนังและไขมัน (พัก รพ.1คืน)
50,000
   เสริมริมฝีปากโดยใช้ Restylane, Juvederm 12,000/cc.
ราคาการทำริมฝีปากบาง ราคา (บาท)
   ตกแต่งริมฝีปากให้บางลง 1 ด้าน
10,000
   ตกแต่งริมฝีปากให้บางลง 2 ด้าน
20,000
ราคาการทำปากกระจับ ราคา (บาท)
   ปากกระจับ
15,000
ราคาการผ่าตัดยกริมฝีปาก ราคา (บาท)
   ผ่าตัดยกริมฝีปาก
20,000
ราคาการศัลยกรรมริมฝีปาก (อื่นๆ)
ราคา (บาท)
  แก้ไขยิ้มเห็นเหงือก
10,000