ราคาการทำตาชั้นเดียว ราคา (บาท)
   ผ่าตัดลดชั้นตาสองชั้นเป็นหนึ่งชั้น
15,000
ราคาการทำตา 2 ชั้น
ราคา (บาท)
   ทำตา 2 ชั้น
20,000
   เย็บชั้นตาโดยไม่ต้องกรีดชั้นตา
15,000
   เย็บชั้นตาโดยเปิดแผลขนาดเล็ก
15,000
    กรณีแก้ไข (เคยผ่าตัดตา 2 ชั้นมาแล้ว)
– โดยการผ่าตัด
– โดยการผ่าตัดร่วมกับการฉีดไขมัน
50,000

   ฉีดไขมัน
35,000
ราคาการแก้ไขหนังตาบนหย่อน ราคา (บาท)
    ผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนหย่อน
(แก้ไขหนังตาบนหย่อน กรณีเคยผ่าตัดมาแล้ว 20,000 บาท)
15,000
   แก้ไขหนังตาบนหย่อนพร้อมเอาซิลิโคนที่ไหลจากหน้าผากออก
30,000
ราคาการตกแต่งตาล่าง เก็บถุงไขมันใต้ตา ราคา (บาท)
   ตกแต่งตาล่าง เก็บถุงไขมันใต้ตา
15,000
   ตกแต่งตาล่าง เก็บถุงไขมันใต้ตา เทคนิคแผลด้านใน
20,000
ราคาการแก้ไขร่องน้ำตา ราคา (บาท)
   แก้ไขร่องน้ำตา (ย้ายไขมัน)
บวกเพิ่ม 10,000
   แก้ไขร่องน้ำตา (ฉีดไขมัน)
บวกเพิ่ม 25,000
   แก้ไขร่องน้ำตา (คอลลาเจน)
บวกเพิ่ม 12,000/cc.
ราคาการผ่าตัดลดชั้นตาสามชั้นเป็นสองชั้น ราคา (บาท)
   ผ่าตัดลดชั้นตาสามชั้นเป็นสองชั้น
15,000
    ผ่าตัดลดชั้นตาร่วมกับการฉีดไขมัน 35,000
ราคาการศัลยกรรมดวงตา (อื่นๆ)
ราคา (บาท)
   เย็บหนังตาหรือปลูกถ่ายผิวหนังเปลือกตาล่าง
16,000
   ปลูกหนังเพิ่มหรือเย็บขึงหางตา
16,000
   แก้ไขกล้ามเนื้อตาพิการ เป็นน้อย 1 ข้าง
10,000
   แก้ไขกล้ามเนื้อตาพิการ เป็นน้อย 2 ข้าง
20,000
   แก้ไขกล้ามเนื้อตาพิการ เป็นมาก 1 ข้าง 12,000
   แก้ไขกล้ามเนื้อตาพิการ เป็นมาก 2 ข้าง 24,000
   ฉีดไขมันหนังตาบนที่ตาลึก 25,000