ราคาการเสริมจมูก ราคา (บาท)
   เสริมจมูก 
   – Silicone Japan (ญี่ปุ่น)
9,000
   – Silicone USA 1 (อเมริกา)
10,000
   – Silicone USA 2 (อเมริกา)
15,000
   – Silicone Alimed (อเมริกา)
25,000
   – Silicone Korea (เกาหลี) 21,000
   เสริมจมูก ทำที่ รพ.
เริ่มต้น 50,000
   เสริมโดยใช้กระดูกใบหู
15,000
   เสริมโดยใช้ซิลิโคนและกระดูกอ่อนใบหู (ราคาทำใหม่)
บวกเพิ่ม 12,000 จากซิลิโคน
   เสริมโดยใช้กระดูกซี่โครง  120,000
   เสริมจมูกและขูดซิลิโคนเหลวออก
30,000
   เสริมจมูกโดยฉีดสารธรรมชาติ
12,000/cc.
   เสริมจมูกร่วมกับการตัดปีกจมูก
บวกเพิ่ม 4,000
   ถอด silicone จมูก
5,000
   แก้ไขจมูกที่เคยเสริมมาแล้ว
    – ใช้ซิลิโคนเดิมทำจากคลินิก
2,000
    – ใช้ซิลิโคนใหม่ทำจากคลินิก (ภายใน 1ปี)
5,000
   แก้ไขจมูกที่เคยเสริมมาแล้ว (ทำจากที่อื่น)  (ใช้ซิลิโคนใหม่) บวกเพิ่ม 5,000
ราคาการตัดปีกจมูก ราคา (บาท)
   ตัดปีกจมูก
6,000
ราคาการตกแต่งปลายจมูก ราคา (บาท)
   ตกแต่งปลายจมูก
25,000
   ตกแต่งปลายจมูก (ดมยาสลบ)
60,000
ราคาการผ่าตัดตกแต่งจมูก ราคา (บาท)
   ผ่าตัดลดรอยนูนของจมูก(เหลา hump) (คลินิก)  12,000
   ผ่าตัดลดรอยนูนของจมูก(เหลา hump) (ทำ รพ.)  45,000
   ขูดจมูกที่ฉีดซิลิโคน  20,000
   ขูดจมูกที่ฉีดซิลิโคนและเสริมจมูก  30,000
   แก้ไขปลายบางใสด้วยกระดูกหูหรือไขมัน  15,000
   ลดขนาดจมูกที่ใหญ่  25,000
   ลดขนาดจมูกที่ใหญ่ (พัก รพ. 1 คืน)  60,000
   ผ่าตัดลดความสูงของจมูก (พัก รพ. 2 คืน)  120,000
   ลดความยาวของจมูก 25,000