ราคาศัลยกรรมเสริมคาง ราคา (บาท)
  เสริมคางโดยใช้ซิลิโคนแท่ง
   – Nagajima (ญี่ปุ่น)
10,000
   – เกาหลี
28,000
   – Hanson (อเมริกา)
 15,000
   – Implantech (อเมริกา)    25,000
   เสริมคางโดยฉีด MACROLANE 20,000/cc.
   เสริมคางโดยเลื่อนกระดูกคาง (รพ. 1 คืน)  120,000
   ถอดคาง
   – ทำจากคลินิก ( ไม่เกิน 1 ปี )
3,000
   – ทำจากที่อื่น
5,000
   แก้ไขคางที่เคยเสริมมาแล้ว
บวกเพิ่ม 5,000
   เปลี่ยนซิลิโคนคาง (คลินิก)
ลด 5,000
ราคาการดูดไขมันใต้คาง ราคา (บาท)
   ดูดไขมันใต้คาง (พัก รพ. 1 คืน)
50,000
ราคาการฉีดไขมันที่คาง ราคา (บาท)
   ฉีดไขมันที่คาง
25,000
ราคาการเสริมกราม ราคา (บาท)
   เสริมกราม (พัก รพ. 1 คืน)
80,000
ราคาการลดขนาดคาง ราคา (บาท)
   ลดขนาดคาง (พัก รพ. 1 คืน)
100,000
ราคาศัลยกรรมคาง (อื่นๆ) ราคา (บาท)
   เหลาคาง แก้คางเหลี่ยม
100,000
    ขูดคางที่ฉีดซิลิโคนมา 20,000