ราคาการฉีดสารตกแต่งใบหน้า
ราคา (บาท)
   ฉีดสารตกแต่งใบหน้า Hyaform
12,000/cc.
ราคาการฉีดสาร ราคา (บาท)
   ฉีด Botox หน้าผาก ลดรอยย่น
6,000
   ฉีด Botox รอยตีนกา
6,000
   ฉีด Botox รอยย่นระหว่างคิ้ว
6,000
   ฉีด Botox รอยย่นจมูก
4,000
   ฉีด Botox ลดกล้ามเนื้อกราม 12,000
   ฉีดแผลเป็นนูน (Keloid) 500/cc.
   Botox 100 unit (เหมาขวด) 28,000
ราคาการกำจัดกลิ่นรักแร้โดยการผ่าตัด
ราคา (บาท)
   ลดเหงื่อ
15,000
   กำจัดกลิ่นรักแร้ (ผ่าตัด) 15,000
   กำจัดกลิ่นรักแร้ (ดูดไขมัน) 15,000