บทความเรื่องศัลยกรรมคาง

อยากทราบว่าถ้าเสริมคางจะเกิดแผลเป็นหรือเปล่า ใช้อะไรเสริมได้บ้าง ?
คำตอบ: โดยปกติจะเป็นแผลเป็นในปาก จะไม่เห็นแผลเป็นด้านนอก เสริมโดยใช้ซิลิโคนคาง หรือถ้าไม่ต้องการใช้ซิลิโคน สามารถเสริมโดยการฉีดไขมันได้

การเสริมคางมีผลเสียหรือผลกระทบบ้างหรือเปล่า เสริมได้กี่วิธี ?
คำตอบ: การเสริมทำโดยการใช้ซิลิโคนแท่ง ไม่มีผลต่อเนื้อเยื่อของคาง สามารถทำได้โดยเปิดแผลที่เย็บเยื่อบุในปากหรือเปิดแผลใต้คางที่ผิวหนังด้าน นอก

ถ้าเสริมคางด้านในปากจะติดเชื้อได้หรือเปล่า จะเกิดมากน้อยแค่ไหน ?
คำตอบ: โอกาสเกิดการติดเชื้อประมาณ 1%

อยากทราบว่าถ้าจะเสริมคางโดยการฉีดไขมันตัวเองจะอยู่ได้กี่ปี ?
คำตอบ: อยู่ได้ตลอดชีวิต

อยากทราบว่าถ้าจะทำคางให้สั้นลงจะต้องทำวิธีไหนและมีผลกระทบด้านอื่นๆ หรือเปล่า ?
คำตอบ: ทำได้โดยการกรอกระดูกคางให้สั้นหรือตัดกระดูกคาง