คำถามที่พบบ่อยเรื่องการแปลงเพศ

การผ่าตัดแปลงเพศมีกี่วิธีคะ?
คำตอบ: มี 3 วิธี หรือ 3 เทคนิค ดังนี้ค่ะ 1.การใช้ผนังอวัยวะเพศทั้งหมด 2.การต่อกราฟ 3.การต่อลำไส้

⚫ จะทราบได้อย่างไรคะว่าจะใช้วิธีใดในการผ่าตัด ?
คำตอบ: จะต้องดูความยาวของอวัยวะเพศเป็นเกณฑ์โดยทั่วไปจะใช้วิธีที่ 2

⚫ ในช่วง 1-5 วันแรก หลังการผ่าตัดสามารถถ่ายอุจจาระได้หรือไม่ ?
คำตอบ: สามารถถ่ายอุจจาระได้แต่ต้องทำความสะอาดให้ดี มิเช่นนั้นอาจเกิดการติดเชื้อได้

⚫ ถ้าผลเลือดเป็นบวกหรือมีเชื้อของ HIV จะสามารถทำการผ่าตัดได้หรือไม่คะ ?
คำตอบ: สามารถทำการผ่าตัดได้ แต่ต้องมีค่า CD4 อยู่ในเกณฑ์ปกติและได้รับการรับรอง จากอายุรแพทย์แล้วว่าสามารถทำการผ่าตัดใหญ่ได้

⚫ หลังการผ่าตัดแล้วหากเกิดการติดเชื้อจะแก้ไขโดยวิธีใดคะ?
คำตอบ: โดยทั่วไปมีโอกาสติดเชื้อเกิดได้น้อยมาก เนื่องจากหลังการผ่าตัด 5 วันแรก จะให้ยาแก้อักเสบตลอด ถ้ามีการติดเชื้อมักจะหายด้วยการทำแผลและทานยาแก้อักเสบ

⚫ หลังจากการผ่าตัดแล้วจะต้องทำการขยายขนาดช่องคลอดวันละกี่ครั้งคะ ?
คำตอบ: วันละ1-2 ครั้งค่ะ ครั้งละ 15 – 30 นาที (ในเดือนแรก)

⚫ หลังการผ่าตัดแล้วหากช่องคลอดมีความลึกเพียง 5 นิ้วครึ่งจะสามารถเพิ่มความลึกได้อีกหรือไม่คะ?
คำตอบ: ถ้าขยายขนาดช่องคลอดสม่ำเสมอเป็นเวลา 3 – 4 เดือน จะได้ความลึกเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1 นิ้ว เนื่องจากแผลเป็นในช่องคลอดตึงน้อยลง
หมายเหตุ โดยปกติแล้วช่องคลอดของผู้หญิงจะมีความลึกประมาณ 4 นิ้วครึ่งสำหรับช่องคลอดผู้ที่แปลงเพศประมาณ 5 นิ้วก็เพียงพอแล้ว

⚫ หลังการผ่าตัดไปแล้ว 8 อาทิตย์และได้ไปมีเพศสัมพันธ์ เพราะเหตุใดจึงมีเลือดออกมา ทั้งที่แผลก็แห้งดีแล้ว?
คำตอบ: เกิดจากการถลอกของแผลด้านใน ซึ่งโดยปกติแล้วเลือดออกได้แต่ไม่มากและสามารถหยุดเองได้

⚫ จะต้องทำการขยายขนาดช่องคลอดเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่หลังจากการผ่าตัด?
คำตอบ: อย่างน้อย 6 เดือน