ควรวางถุงเต้านมเทียมไว้เหนือกล้ามเนื้อหรือใต้กล้ามเนื้อ
up-arrow-1