เยื่อพรหมจารี (HYMEN) คือเยื่อบางๆ อยู่บริเวณปากช่องคลอด มีความหนาประมาณ 2 – 3 มม. เท่านั้น ดังนั้นเยื่อพรหมจารีอาจฉีกขาดได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการมีเพศสัมพันธ์

Hymen

hd prepare

 1. ควร เลือกเวลาผ่าตัดหลังการมีประจำเดือนแล้ว 1 – 2 วัน หรือช่วงก่อนมีประจำเดือน 2 สัปดาห์ เพราะเป็นการผ่าตัดเล็ก และใช้เวลาในการผ่าตัดไม่นาน
 2. สามารถรับการผ่าตัดหลังจากแพทย์ตรวจได้เลย โดยไม่ต้องงดน้ำหรืออาหารมาก่อน
 3. หยุดงาน 1 วัน
 4. งดยาต้านการอักเสบ (NSAID) เช่น แอสไพริน บุหรี่ อาหารเสริมบางชนิดที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น กระเทียม น้ำมันปลา อย่างน้อย 2 อาทิตย์ ก่อนการผ่าตัด
 5. กรณีที่มีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
 6. ทำความสะอาดบริเวณที่ผ่าตัดก่อนมาคลินิก
 7. เตรียมกางเกงชั้นในหลวมๆ สำหรับใส่หลังผ่าตัด

hd howto

 1. ใช้ยาชาฉีดบริเวณรอบ ๆ อวัยวะเพศ
 2. เย็บตกแต่งเยื่อพรหมจารีให้ติดกันเหมือนเดิม
 3. ใช้เวลาในการผ่าตัดไม่เกิน 1 ชั่วโมง

hd takecare

 1. ในช่วง 2 – 3 วันแรก ไม่ควรวิ่งหรือออกกำลังกาย และงดการทำงานหนัก
 2. รับประทานยาแก้ปวด และยาแก้อักเสบตามคำแนะนำของแพทย์
 3. หลังการผ่าตัด 7 วัน ควรมาพบแพทย์ตามที่นัด
 4. ไหมที่ใช้เย็บเป็นไหมละลาย โดยทั่วไปไม่ต้องตัดไหม
ราคาการตกแต่งเยื่อพรหมจารี ราคา (บาท)
  ตกแต่งเยื่อพรหมจารี (คลินิก)
25,000
  ตกแต่งเยื่อพรหมจารี (รพ.)
50,000