Pin top

ราคาผ่าตัดดูดไขมัน ราคา (บาท)
  ดูดไขมันเฉพาะที่ 1 ตำแหน่ง (ยาชา) 30,000
  ดูดไขมัน 2 ตำแหน่ง (ยาชา) 40,000
  ดูดไขมันเฉพาะส่วน (จุดละ) แขน 2 ข้าง,ท้อง, หลัง, เอว, สะโพก (พัก รพ. 1 คืน)
50,000
  จุดต่อไป 25,000/จุด
ราคาการรักษา Cellulite โดยการผ่าตัด ราคา (บาท)
  การรักษา Cellulite โดยการผ่าตัด
100,000
ราคาตกแต่งไขมันหน้าท้อง แก้ปัญหาหน้าท้องลาย ราคา (บาท)
  แก้ไขหน้าท้องลาย ตัดไขมันหน้าท้อง (พัก รพ. 3 คืน)
90,000
  ตกแต่งไขมันหน้าท้องเฉพาะด้านล่าง
70,000
  ตัดไขมันหน้าท้องและดูดไขมัน
120,000
  ตัดไขมันหน้าท้องและเสริมหน้าอกผ่านแผลตัดไขมัน 90,000+Mammo-10,000
ราคาการผ่าตัดต้นขาหย่อนยาน ราคา (บาท)
  ผ่าตัดต้นขาหย่อนยาน (พัก รพ. 2 คืน)
90,000
ราคาตกแต่งสะดือ
ราคา (บาท)
  ตกแต่งสะดือ (คลินิก)
22,000
  ตกแต่งสะดือ (รพ.) 50,000
ราคาการผ่าตัดท้องแขนหย่อนยาน ราคา (บาท)
  ผ่าตัดท้องแขนหย่อนยาน (พัก รพ. 1 คืน)
90,000
ราคาการผ่าตัดแก้ไขก้นหย่อนยาน ราคา (บาท)
  ผ่าตัดแก้ไขก้นหย่อนยาน (พัก รพ. 2 คืน)
140,000
ราคาการเสริมสะโพก ราคา (บาท)
 เสริมสะโพกโดยการฉีดไขมัน  140,000
 เสริมสะโพกโดยการผ่าตัด  
 Silimed    
   - ทรงกลม(ถุงเจล)  120,000
    - ทรงรี(ถุงเจล) 150,000
 Euro   
   -ทรงกลม  110,000
   -ทรงรี  140,000
 Allied    
   - ทรงกลม  180,000
   - ทรงรี 220,000
 เสริมสะโพก+ฉีดไขมัน  บวกเพิ่ม 60,000
ราคาการเสริมกล้ามเนื้อน่อง ราคา (บาท)
  เสริมกล้ามเนื้อน่อง
 
  - Silimed
80,000/ 1 ข้าง
140,000/ 2 ข้าง
  - Allied
150,000/ 1 ข้าง
220,000/ 2 ข้าง