Pin top

slide-59000
slide-140000
slide-12000
slide-30000
slide22000
slide-18000
laser-slide
massage-slide
Previous Next Play Pause

 

การผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง
การผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง เป็นการผ่าตัดเพื่อตกแต่งอวัยวะเพศภายนอกให้มีรูปร่างเหมือนอวัยวะเพศหญิง และสร้างช่องคลอดใหม่ เทคนิควิธีการผ่าตัดได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาจนปัจจุบันมีรูปร่างที่คล้ายอวัยวะเพศหญิงมาก
อ่านเพิ่มเติม