Pin top

slide-breast
slide-คาง
slide-eye
slide-facelift-rev1
slide2-breast-49000
slide-laser3
slide-laser1
slide-laser2
Previous Next Play Pause

 

การผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง
การผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง เป็นการผ่าตัดเพื่อตกแต่งอวัยวะเพศภายนอกให้มีรูปร่างเหมือนอวัยวะเพศหญิง และสร้างช่องคลอดใหม่ เทคนิควิธีการผ่าตัดได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาจนปัจจุบันมีรูปร่างที่คล้ายอวัยวะเพศหญิงมาก
อ่านเพิ่มเติม

การเสริมหน้าอก
การผ่าตัดเสริมหน้าอก หรือเพิ่มขนาดหน้าอกนั้น ปัจจุบันนี้เป็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าสมัยก่อน เนื่องจากมีเทคนิคและวิธีการผ่าตัดจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ทำให้ผู้ที่ต้องการเสริมหน้าอกหรือต้องการทำให้หน้าอกมีรูปทรงสวยงามมากขึ้น

อ่านเพิ่มติม